Co je nového v předpisech o pneumatikách?

Označení pneumatik EU

Od května 2021 platí nařízení EU 2020/740, kterým se mění způsob označování pneumatik. Přečtěte si další informace o významu symbolů na štítku pneumatiky a o novinkách v energetickém hodnocení pneumatik.

Společnost Goodyear v rámci podpory inovací v oboru na přípravě aktualizovaného štítku pneumatik úzce spolupracovala s evropskými institucemi, aby tak pomohla spotřebitelům informovaněji se rozhodovat o pneumatikách. Jsme přesvědčeni, že nový štítek pneumatik podle směrnice EU umožní spotřebitelům získat relevantnější a srovnatelnější informace o parametrech pneumatik a dá tak koncovým uživatelům možnost dělat při nákupu nových pneumatik rozhodnutí na základě těchto informací. Nové štítky pneumatik v souladu se směrnicemi EU také zpřístupňují podrobnější informace online, což spotřebitelům i profesionálům usnadňuje výběr. V následujících částech jsme pro vás připravili podrobnější vysvětlení informací na štítcích pneumatik.

Označení pneumatik EU: Přehled

Štítky pneumatik podle směrnic EU a třídy účinnosti byly nově navrženy a na základě nově vytvořené škály na nich došlo k určitým úpravám. Dřívější standardní štítek uváděl pouze označení tříd pneumatik z hlediska valivého odporu, přilnavosti za mokra a vnějšího valivého hluku. Nový štítek pneumatiky v souladu se směrnicemi EU obsahuje další informace o vlastnostech pneumatik v povětrnostních podmínkách se sněhem a ledem. Stupnice tříd na štítcích pro přilnavost za mokra a valivý odpor má nyní 5 místo 7 tříd označených písmeny A až E. 

Spotřeba paliva

Věděli jste, že pneumatiky se podílejí na spotřebě paliva vozidla až z 20 %? Výběrem pneumatik efektivních z hlediska úspory paliva si zajistíte delší dojezd a nižší emise CO2. V závislosti na valivém odporu pneumatiky bude její úspora paliva sahat od třídy A, která představuje nejvyšší úsporu paliva, až po třídu E, která přináší nejnižší úsporu paliva. Mezi třídami se úspora paliva zvyšuje přibližně o 0,1 litru na každých 100 km jízdy. Zjednodušeně řečeno, pneumatika s vysokou úsporou paliva vyžaduje k odvalování méně energie. V konečném důsledku to znamená méně spotřebovaného paliva – a také snížíte svůj dopad na životní prostředí!

Hodnocení přilnavosti za mokra

Přilnavost za mokra je schopnost pneumatiky udržet se na vozovce v mokrých podmínkách. Hodnocení podle směrnic EU se zaměřuje pouze na jeden aspekt přilnavosti za mokra – na výkonnost pneumatiky z hlediska brzdění na mokru. Výkonnost je odstupňována od třídy A po třídu E. Pneumatiky s vysokou přilnavostí za mokra umožňují při brzdění naplno rychleji zastavit na mokrých silnicích. V nouzové situaci může několik metrů rozhodnout.

Poznámka: Při jízdě byste měli vždy dodržovat doporučené vzdálenosti pro bezpečné zastavení.

*Při měření podle metodiky testování stanovené Nařízením EK 1222/2009. Brzdná dráha se může lišit podle jízdních podmínek a dalších faktorů.

Hodnocení hlučnosti podle směrnic EU

Hodnocení pneumatik v souladu se směrnicemi EU rovněž zohledňuje vnější hluk, který pneumatika vydává při jízdě. Výběrem pneumatik s dobrým hodnocením hlučnosti můžete snížit hlukovou zátěž okolí. Úroveň hlučnosti je rozdělena na třídy A, B nebo C. Valivý hluk pneumatiky se měří v decibelech a přesná hodnota je uvedena v dolní části štítku. Pneumatiky s nízkou úrovní hlučnosti mají hodnotu mezi 67 a 71 dB. Nejvyšší úroveň vykazuje zvukové vlny v rozsahu 72 až 77 dB. I zvýšení jen o několik decibelů představuje velký rozdíl úrovně hlučnosti. Při zvýšení o pouhé 3 dB se tak vnější hluk vydávaný pneumatikou zdvojnásobí!


Vysvětlení nového štítku pneumatik podle směrnic EU

Na aktualizované verzi štítku pneumatik podle EU se nachází několik nově zahrnutých informací. Zde je stručně popsána nová podoba štítku s údaji o pneumatikách v souladu se směrnicemi EU:

 

Kód QR:

Natištěný kód QR poskytuje snadný přístup k podrobnostem o produktu ve veřejné části databáze produktů EU. Kód lze naskenovat a získat přístup k informačním listům produktů a evropským štítkům pneumatik.

Identifikátor typu pneumatiky:

Každá pneumatika musí být opatřena jedinečným označením.

Ikona zimní pneumatiky:

K dispozici jsou dvě nové možnosti, včetně doplňkové ikony. Ikona zimní pneumatiky označuje pneumatiku vhodnou do náročných sněhových podmínek. Je opatřena symbolem alpského štítu se sněhovou vločkou (3PMSF), který je vyražen na bočnici pneumatiky. Tímto piktogramem lze opatřit pneumatiky na základě změření brzdné dráhy vozidla z rychlosti přibližně 40 km/h na zhutněném sněhu nebo změřením trakční síly pneumatiky. Piktogramy pro nákladní vozidla vychází z měření parametrů pneumatiky při zrychlování. Přilnavost na sněhu se obecně testuje v souladu s přílohou 7 předpisu EHK OSN č. 117. Tento předpis podrobně popisuje různé faktory, například zkušební povrch, teplotu vzduchu, zkušební vozidlo, zatížení, tlak, rychlost a mnoho dalších parametrů.

Ikona pneumatiky vhodné pro jízdu na ledu:

Druhá nová ikona symbolizovaná zledovatělým horským štítem označuje, že pneumatika zajišťuje v zimě kratší brzdnou dráhu na silnicích pokrytých ledem. Informace o přilnavosti ledu budou založeny na normě ISO (ISO 19447), která bude zveřejněna v červenci 2021. U pneumatik splňujících příslušné technické parametry bude dle směrnic EU tento piktogram uveden na novém štítku pneumatik kategorie C1 (pneumatiky pro osobní automobily) splňujících minimální hodnoty indexu záběrových vlastností na ledu stanovené v této normě ISO. Oprávnění použít tento piktogram vychází z měření brzdné dráhy vozidla z rychlosti 32 km/h na čistém ledu. Standardy pro pneumatiky kategorie C2 a C3 dosud nejsou stanoveny.

Podívejte se na naše pneumatiky

Společnost Goodyear tento nový předpis týkající se označování pneumatik plně podporuje a ochotně poskytne svým zákazníkům při nákupu pneumatik relevantnější informace o parametrech pneumatik. Jsme pevně přesvědčeni, že naším posláním je v rámci celého oboru výroby pneumatik propagovat pneumatiky, které jsou pro spotřebitele maximálně bezpečné, šetří palivo a přispívají k ochraně životního prostředí. Naši odborníci vám rádi poradí, jaké pneumatiky jsou pro vaše vozidlo a potřeby nejvhodnější!

Shrnutí změn

 • Snížený počet tříd hodnocení: Úspora paliva a přilnavost za mokra jsou nyní označeny 5 třídami (od A do E) namísto 7
 • Vnější valivý hluk je hodnocen od A (nejnižší hladina hluku) do C (nejvyšší hladina hluku)
 • Nový štítek EU obsahuje QR kód, který lze naskenovat a získat tak přístup k informacím o produktu
 • Na každém štítku musí být uveden jedinečný identifikátor
 • Nová ikona zimní pneumatiky označuje pneumatiku vhodnou do náročných sněhových podmínek
 • Nová ikona přilnavosti na ledu označuje pneumatiku C1 (pneumatiky pro osobní automobily), pokud splňuje minimální hodnoty indexu přilnavosti za ledu stanovené v nové normě ISO 19447

Časté dotazy

Označení pneumatik, zavedené v roce 2012, poskytuje spotřebitelům v celé Evropě základní informace o vlivu na spotřebu paliva, bezpečnosti a hluku, protože podrobně popisuje valivý odpor pneumatik, přilnavost za mokra a vnější valivý hluk. Cílem zavedení tohoto jednotného evropského značení pneumatik je usnadnit spotřebitelům informovanou volbu při nákupu nových pneumatik. Nové štítky pneumatik vstoupí v platnost od 1. května 2021.

S revidovaným nařízením o označování pneumatik si Evropská komise klade za cíl zvýšit bezpečnost a ekonomickou a ekologickou účinnost silniční dopravy prostřednictvím podpory bezpečných pneumatik s nízkou hladinou hluku a nízkou spotřebou paliva. Nový štítek rovněž obsahuje nové informace pro spotřebitele, které uvádějí, zda je pneumatika vhodná pro použití v náročných sněhových podmínkách nebo na ledu.

Společnost Goodyear podporuje nové nařízení o označování pneumatik a je odhodlána plnit všechny povinnosti vyplývající z jeho zavedení. Jsme přesvědčeni, že nový štítek EU poskytne spotřebitelům relevantnější a srovnatelnější informace o parametrech pneumatik a usnadní tak koncovým uživatelům rozhodování při nákupu nových pneumatik.  Pomůže také podporovat pneumatiky, které mají nejlepší bezpečnostní a ekologické vlastnosti. Evropská databáze výrobků s energetickým označením (EPREL) s registracemi všech pneumatik dostupných v EU navíc přispěje ke zlepšení toku informací mezi výrobci pneumatik a dozorovými orgány a v konečném důsledku zlepší přehled nad trhem.

Nová směrnice pro označování pneumatik bude platit od 1. května 2021. Do té doby zůstávají v platnosti stávající štítky.

Nový předpis se vztahuje pouze na nové pneumatiky pro osobní automobily (pneumatiky C1), pneumatiky pro lehká užitková vozidla (pneumatiky C2) a pneumatiky pro těžká vozidla (pneumatiky C3).

Nový předpis se vztahuje pouze na nové pneumatiky pro osobní automobily (pneumatiky C1), pneumatiky pro lehká užitková vozidla (pneumatiky C2) a pneumatiky pro těžká vozidla (pneumatiky C3). Z oblasti působnosti nového nařízení jsou v současné době vyloučeny tyto kategorie: protektorované pneumatiky, terénní pneumatiky, závodní pneumatiky, pneumatiky s hřeby, pneumatiky pro nouzové dojetí, pneumatiky určené pro prvomontáž na vozidla registrovaná před 1. říjnem 1990, pneumatiky rychlostní kategorie nižší než 80 km/h, pneumatiky s jmenovitým průměrem ráfku nejvýše 254 mm nebo 635 mm nebo více.

 • Nové nařízení se bude týkat také pneumatik pro nákladní vozidla, takže bude zahrnovat pneumatiky třídy C1 (pneumatiky pro osobní vozidla), C2 (pneumatiky pro lehká užitková vozidla) a C3 (pneumatiky pro těžká užitková vozidla).
 • Podle nového předpisu lze kromě standardního štítku (valivý odpor, přilnavost za mokra a vnější valivý hluk) připojit také ikonu označující, zda je pneumatika vhodná pro náročné sněhové podmínky a ikonu pro přilnavost na ledu. Pneumatiky vhodné pro náročné sněhové podmínky jsou označeny symbolem alpského štítu se sněhovou vločkou (3PMSF), uvedeného na bočnici těchto pneumatik. Pneumatiky C1 (osobní automobil) splňující požadavky nadcházejícího standardu ISO pro výkon na ledu budou mít nový symbol, který představuje ledový stalagmit.
 • Byla provedena menší změna, pokud jde o třídy štítků pro valivý odpor a přilnavost za mokra: byly vyplněny aktuální prázdné nebo neobsazené třídy pneumatik C1 a C2 a byly odstraněny nadbytečné třídy štítků (které již nejsou povoleny podle limitních hodnot), aby se vytvořila nová stupnice, která má pouze 5 tříd (A až E).
 • Ve spodní části bude vždy uvedena třída hluku (A, B nebo C) a hodnoty hladiny vnějšího hluku v decibelech.
 • Podle nového předpisu musí štítky pneumatik obsahovat také název výrobce pneumatiky a jedinečný identifikátor typu pneumatiky.
 • Nakonec musí štítek pneumatiky obsahovat ještě QR kód, který je určen k přímému propojení s Evropskou databází výrobků s energetickým označením (EPREL).

Všechny pneumatiky C1, C2 a C3 vyrobené po 1. květnu 2021 a uvedené na trh po tomto datu musí být opatřeny novým štítkem. Prodejci však nemají povinnost přeznačovat pneumatiky, které jsou na skladě po 1. květnu, pokud byly tyto pneumatiky uvedeny na trh před tímto datem, tedy před tím, než vstoupilo v platnost nové nařízení. Jinými slovy, pneumatiky uvedené na trh před 1. květnem mohou zůstat se starým štítkem, dokud nebudou prodány. Proto lze starý i nový štítek najít na pneumatikách na prodejních místech i po 1. květnu 2021, v závislosti na datu uvedení těchto pneumatik na trh.

Výrobci pneumatik si mohou zvolit buď nalepení štítku na běhoun pneumatiky, nebo přibalení tištěného štítku ke každé dodávce stejných pneumatik prodejci. Společnost Goodyear zajistí, aby všechny pneumatiky dodávané prodejcům byly opatřeny nálepkami. U všech pneumatik musí být informace na štítku uvedeny také na webových stránkách výrobce, v brožuře a technické propagační dokumentaci poskytnuté kupujícímu. Výrobci pneumatik musí také od 1. května 2021 před uvedením pneumatiky na trh zadat informace požadované novým nařízením o označování pneumatik do databáze výrobků (EPREL).

EPREL je evropská databáze výrobků s energetickým označením, která byla zřízena za účelem poskytování důležitých informací o energetické účinnosti spotřebitelům. Cílem databáze je posílit aktivity dozoru nad trhem a prosazování práva v EU.  Je zákonným požadavkem, aby dodavatelé (výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci) výrobků, na něž se vztahují předpisy EU o energetických štítcích (např. domácí spotřebiče), nahráli informace o svých výrobcích do databáze ještě před uvedením těchto výrobků na trh v EU.  Podle nového nařízení o označování pneumatik budou výrobci pneumatik muset také zadat informace do databáze výrobků před uvedením pneumatik na trh EU od 1. května 2021.

Štítek poskytuje základní informace o třech základních aspektech výkonu pneumatiky (vliv na spotřebu paliva, přilnavost za mokra a vnější valivý hluk), které pomáhají spotřebitelům učinit informovanou volbu. Štítek však neobsahuje všechny parametry související s celkovým výkonem pneumatiky. Pro srovnání, nezávislé průzkumy prováděné v automobilových časopisech hodnotí v průměru patnáct aspektů výkonu pneumatik, zatímco společnost Goodyear analyzuje více než padesát kritérií, včetně odolnosti proti aquaplaningu, ovladatelnosti na suchu, brzdění na suchu, stability při vysokých rychlostech, kilometrové životnosti a mnoha dalších. Proto štítek nemůže nahradit testování kvality specializovanými laboratořemi nebo informace poskytnuté výrobci a jinými subjekty, které používají širší škálu kritérií pro posouzení výkonnosti pneumatik.

Časté dotazy

 1. Co je štítek pneumatiky?

  Označení pneumatik, zavedené v roce 2012, poskytuje spotřebitelům v celé Evropě základní informace o vlivu na spotřebu paliva, bezpečnosti a hluku, protože podrobně popisuje valivý odpor pneumatik, přilnavost za mokra a vnější valivý hluk. Cílem zavedení tohoto jednotného evropského značení pneumatik je usnadnit spotřebitelům informovanou volbu při nákupu nových pneumatik. Nové štítky pneumatik vstoupí v platnost od 1. května 2021.

 2. Proč Evropská komise mění stávající značení pneumatik?

  S revidovaným nařízením o označování pneumatik si Evropská komise klade za cíl zvýšit bezpečnost a ekonomickou a ekologickou účinnost silniční dopravy prostřednictvím podpory bezpečných pneumatik s nízkou hladinou hluku a nízkou spotřebou paliva. Nový štítek rovněž obsahuje nové informace pro spotřebitele, které uvádějí, zda je pneumatika vhodná pro použití v náročných sněhových podmínkách nebo na ledu.

 3. Jaký je postoj společnosti Goodyear k novému nařízení o označování pneumatik?

  Společnost Goodyear podporuje nové nařízení o označování pneumatik a je odhodlána plnit všechny povinnosti vyplývající z jeho zavedení. Jsme přesvědčeni, že nový štítek EU poskytne spotřebitelům relevantnější a srovnatelnější informace o parametrech pneumatik a usnadní tak koncovým uživatelům rozhodování při nákupu nových pneumatik.  Pomůže také podporovat pneumatiky, které mají nejlepší bezpečnostní a ekologické vlastnosti. Evropská databáze výrobků s energetickým označením (EPREL) s registracemi všech pneumatik dostupných v EU navíc přispěje ke zlepšení toku informací mezi výrobci pneumatik a dozorovými orgány a v konečném důsledku zlepší přehled nad trhem.

 4. Kdy vstupuje v platnost nový štítek EU?

  Nová směrnice pro označování pneumatik bude platit od 1. května 2021. Do té doby zůstávají v platnosti stávající štítky.

 5. Spadají do oblasti působnosti nového předpisu pro označování pneumatik všechny pneumatiky?

  Nový předpis se vztahuje pouze na nové pneumatiky pro osobní automobily (pneumatiky C1), pneumatiky pro lehká užitková vozidla (pneumatiky C2) a pneumatiky pro těžká vozidla (pneumatiky C3).

 6. Které pneumatiky jsou vyloučeny z nového předpisu pro označování pneumatik?

  Nový předpis se vztahuje pouze na nové pneumatiky pro osobní automobily (pneumatiky C1), pneumatiky pro lehká užitková vozidla (pneumatiky C2) a pneumatiky pro těžká vozidla (pneumatiky C3). Z oblasti působnosti nového nařízení jsou v současné době vyloučeny tyto kategorie: protektorované pneumatiky, terénní pneumatiky, závodní pneumatiky, pneumatiky s hřeby, pneumatiky pro nouzové dojetí, pneumatiky určené pro prvomontáž na vozidla registrovaná před 1. říjnem 1990, pneumatiky rychlostní kategorie nižší než 80 km/h, pneumatiky s jmenovitým průměrem ráfku nejvýše 254 mm nebo 635 mm nebo více.

 7. Co se mění na štítku pneumatiky EU?

  • Nové nařízení se bude týkat také pneumatik pro nákladní vozidla, takže bude zahrnovat pneumatiky třídy C1 (pneumatiky pro osobní vozidla), C2 (pneumatiky pro lehká užitková vozidla) a C3 (pneumatiky pro těžká užitková vozidla).
  • Podle nového předpisu lze kromě standardního štítku (valivý odpor, přilnavost za mokra a vnější valivý hluk) připojit také ikonu označující, zda je pneumatika vhodná pro náročné sněhové podmínky a ikonu pro přilnavost na ledu. Pneumatiky vhodné pro náročné sněhové podmínky jsou označeny symbolem alpského štítu se sněhovou vločkou (3PMSF), uvedeného na bočnici těchto pneumatik. Pneumatiky C1 (osobní automobil) splňující požadavky nadcházejícího standardu ISO pro výkon na ledu budou mít nový symbol, který představuje ledový stalagmit.
  • Byla provedena menší změna, pokud jde o třídy štítků pro valivý odpor a přilnavost za mokra: byly vyplněny aktuální prázdné nebo neobsazené třídy pneumatik C1 a C2 a byly odstraněny nadbytečné třídy štítků (které již nejsou povoleny podle limitních hodnot), aby se vytvořila nová stupnice, která má pouze 5 tříd (A až E).
  • Ve spodní části bude vždy uvedena třída hluku (A, B nebo C) a hodnoty hladiny vnějšího hluku v decibelech.
  • Podle nového předpisu musí štítky pneumatik obsahovat také název výrobce pneumatiky a jedinečný identifikátor typu pneumatiky.
  • Nakonec musí štítek pneumatiky obsahovat ještě QR kód, který je určen k přímému propojení s Evropskou databází výrobků s energetickým označením (EPREL).

 8. Musí prodejci označit pneumatiky na skladě, které byly uvedeny na trh před 1. květnem 2021, novými štítky?

  Všechny pneumatiky C1, C2 a C3 vyrobené po 1. květnu 2021 a uvedené na trh po tomto datu musí být opatřeny novým štítkem. Prodejci však nemají povinnost přeznačovat pneumatiky, které jsou na skladě po 1. květnu, pokud byly tyto pneumatiky uvedeny na trh před tímto datem, tedy před tím, než vstoupilo v platnost nové nařízení. Jinými slovy, pneumatiky uvedené na trh před 1. květnem mohou zůstat se starým štítkem, dokud nebudou prodány. Proto lze starý i nový štítek najít na pneumatikách na prodejních místech i po 1. květnu 2021, v závislosti na datu uvedení těchto pneumatik na trh.

 9. Jaké jsou povinnosti výrobců pneumatik ve vztahu k novému nařízení?

  Výrobci pneumatik si mohou zvolit buď nalepení štítku na běhoun pneumatiky, nebo přibalení tištěného štítku ke každé dodávce stejných pneumatik prodejci. Společnost Goodyear zajistí, aby všechny pneumatiky dodávané prodejcům byly opatřeny nálepkami. U všech pneumatik musí být informace na štítku uvedeny také na webových stránkách výrobce, v brožuře a technické propagační dokumentaci poskytnuté kupujícímu. Výrobci pneumatik musí také od 1. května 2021 před uvedením pneumatiky na trh zadat informace požadované novým nařízením o označování pneumatik do databáze výrobků (EPREL).

 10. Co je EPREL?

  EPREL je evropská databáze výrobků s energetickým označením, která byla zřízena za účelem poskytování důležitých informací o energetické účinnosti spotřebitelům. Cílem databáze je posílit aktivity dozoru nad trhem a prosazování práva v EU.  Je zákonným požadavkem, aby dodavatelé (výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci) výrobků, na něž se vztahují předpisy EU o energetických štítcích (např. domácí spotřebiče), nahráli informace o svých výrobcích do databáze ještě před uvedením těchto výrobků na trh v EU.  Podle nového nařízení o označování pneumatik budou výrobci pneumatik muset také zadat informace do databáze výrobků před uvedením pneumatik na trh EU od 1. května 2021.

 11. Poskytuje štítek na pneumatice vyčerpávající informace o výkonu pneumatiky?

  Štítek poskytuje základní informace o třech základních aspektech výkonu pneumatiky (vliv na spotřebu paliva, přilnavost za mokra a vnější valivý hluk), které pomáhají spotřebitelům učinit informovanou volbu. Štítek však neobsahuje všechny parametry související s celkovým výkonem pneumatiky. Pro srovnání, nezávislé průzkumy prováděné v automobilových časopisech hodnotí v průměru patnáct aspektů výkonu pneumatik, zatímco společnost Goodyear analyzuje více než padesát kritérií, včetně odolnosti proti aquaplaningu, ovladatelnosti na suchu, brzdění na suchu, stability při vysokých rychlostech, kilometrové životnosti a mnoha dalších. Proto štítek nemůže nahradit testování kvality specializovanými laboratořemi nebo informace poskytnuté výrobci a jinými subjekty, které používají širší škálu kritérií pro posouzení výkonnosti pneumatik.