Wat is er nieuw in de bandenregelgeving

EU-bandenlabels

Vanaf mei 2021 is de Verordening (EU) 2020/740 van toepassing, die een wijziging inhoudt voor de manier waarop banden worden gelabeld. Lees meer over de betekenis van het bandenlabel en wat er nieuw is aan de energiecategorieën voor banden.

Goodyear heeft nauw samengewerkt met de Europese instellingen aan het nieuwe bandenlabel om innovatie in de sector te stimuleren en consumenten te helpen beter geïnformeerde beslissingen over hun banden te nemen. Wij zijn van mening dat consumenten dankzij het nieuwe EU-bandenlabel relevantere en beter vergelijkbare informatie over bandparameters kunnen verkrijgen en eindgebruikers een weloverwogen keuze kunnen maken bij de aanschaf van nieuwe banden. Het nieuwe EU-bandenlabel biedt ook gedetailleerdere informatie die online beschikbaar is, waardoor consumenten en professionals makkelijker de juiste keuze kunnen maken. In de volgende secties geven we een meer gedetailleerde uitleg over de bandenlabels.

EU-bandenlabel: Overzicht

Het EU-bandenlabel en de efficiëntieklassen hebben een nieuw ontwerp en zijn door een nieuwe schaal enigszins gewijzigd. Het vorige standaardlabel toonde alleen bandenklassen op basis van rolweerstand, grip op nat wegdek en extern rolgeluid. Het nieuwe EU-bandenlabel bevat aanvullende informatie over de prestaties van banden in weersomstandigheden met sneeuw en ijs. De schaal van de labels voor grip op nat wegdek en rolweerstand heeft nu vijf in plaats van zeven klassen, aangeduid met de letters A tot en met E. 

Brandstofefficiëntie

Wist u dat de banden 20% van het brandstofverbruik van uw voertuig bepalen? Door banden te kiezen met een hoge brandstofefficiëntiecategorie haalt u meer kilometers uit uw tank en verlaagt u de CO2-uitstoot van uw voertuig. Afhankelijk van de rolweerstand van de band zal de brandstofefficiëntie variëren van klasse A voor de meeste brandstofbesparing tot en met klasse E voor de minste brandstofbesparing. Per klasse neemt het brandstofverbruik toe met ongeveer 0,1 liter per 100 gereden kilometers. Simpel gezegd hebben brandstofefficiënte banden minder energie nodig om te rollen. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een lager brandstofverbruik en zal ook uw milieubelasting verlagen.

Classificatie voor grip op nat wegdek

'Grip op nat wegdek' is het vermogen van de band om in natte omstandigheden contact te houden met de weg. De EU-beoordeling richt zich maar op één aspect van grip op nat wegdek – het remvermogen van de band op nat wegdek. De prestaties worden beoordeeld van klasse A tot en met klasse E. Banden met een hoge grip op nat wegdek stoppen sneller op natte wegen wanneer vol wordt geremd. In een noodsituatie kunnen enkele meters een groot verschil uitmaken.

Opmerking: Houd tijdens het rijden altijd rekening met de aanbevolen stopafstand.

*Gemeten volgens de testmethoden uit Bepaling EC 1222/2009. De remafstanden kunnen variëren afhankelijk van de rijomstandigheden en andere beïnvloedende factoren.

Geluidsclassificatie

In de EU-bandenklassen wordt ook rekening gehouden met het externe geluid dat een band produceert tijdens het rijden. Door banden met een goede geluidswaardering te kiezen, vermindert u de impact op de omgeving waarin u rijdt. Het geluidsniveau wordt ingedeeld in klasse A, B of C. Het rolgeluid van de band wordt gemeten in decibel en het exacte getal wordt weergegeven in het onderste gedeelte van het label. Banden met een laag geluidsniveau hebben een waarde tussen 67 en 71 dB. Een band met het hoogste niveau produceert geluidsgolven tussen 72 en 77 dB. Een toename van maar een paar decibel betekent een groot verschil in geluidsniveau. Bij een verschil van slechts 3 dB produceert een band zelfs twee keer zo veel extern geluid.


Uitleg van het nieuwe EU-bandenlabel

De bijgewerkte versie van het EU-bandenlabel bevat nieuwe informatie. Hieronder wordt het nieuwe ontwerp van het EU-bandenlabel in het kort uiteengezet:

 

De QR-code:

Door een QR-code op te nemen, wordt eenvoudig toegang geboden tot productgegevens in het openbare deel van de productdatabase van de EU. De code kan worden gescand en geeft toegang tot productinformatiebladen en Europese bandenlabels.

De identificator van het bandentype:

Elk bandproduct moet worden geïdentificeerd aan de hand van een unieke bandaanduiding.

Het pictogram voor sneeuwbanden:

Er zijn twee nieuwe opties voor het toevoegen van een extra pictogram. Het pictogram voor sneeuwbanden geeft aan dat de band geschikt is voor omstandigheden met zware sneeuw. Het pictogram bestaat uit een berg met drie pieken en een sneeuwvlok (3PMSF) die op de zijwand van dergelijke banden staat. Het pictogram wordt toegekend op basis van de remafstand van een auto die met 40 km/h over samengepakte sneeuw rijdt of door de tractiekracht van een band te meten. Voor een vrachtwagen wordt het pictogram toegekend door de acceleratieprestaties van een band te meten. De mate van grip op sneeuw in het algemeen wordt getest overeenkomstig bijlage 7 bij UNECE-bepaling nr. 117. De bepaling beschrijft in detail factoren als testoppervlak, luchttemperatuur, testvoertuig, belasting, druk, snelheid en nog veel meer.

Het pictogram voor ijsbanden:

Het tweede nieuwe pictogram bestaat uit een ijsstalagmiet en geeft aan dat een band in de winter een kortere remweg heeft op met ijs bedekte wegen. Informatie over de mate van grip op ijs wordt gebaseerd op de ISO-norm (ISO 19447), die naar verwachting in juli 2021 wordt gepubliceerd. Voor banden die aan de technische eisen voldoen, zal het pictogram voor grip op ijs worden opgenomen op het nieuwe EU-bandenlabel van een C1-band (band voor personenwagens) die voldoet aan de minimumwaarden voor grip op ijs die in die ISO-norm worden vastgelegd. Het pictogram wordt toegekend op basis van de remafstand van een auto die met 30 km/h over puur ijs rijdt. De normen voor C2- en C3-banden moeten nog worden gedefinieerd.


Bekijk onze banden

Goodyear steunt deze herzieningen van de regelgeving voor bandenlabels volledig en geeft klanten graag meer relevante informatie over de bandparameters bij de aanschaf van banden. We zijn er stellig van overtuigd dat het onze missie is om banden te bevorderen die zo veilig mogelijk zijn voor consumenten, brandstof besparen en bijdragen aan milieubescherming in de hele bandenindustrie. Onze experts adviseren u graag over de banden die het beste bij uw voertuig en uw behoeften passen.

Overzicht van wijzigingen

 • Verlaagde classificatieniveaus: Brandstofefficiëntie en grip op nat wegdek worden nu geclassificeerd in 5 niveaus (van A t/m E) in plaats van 7
 • Extern rolgeluid wordt geclassificeerd van A (laagste geluidsniveau) t/m C (hoogste geluidsniveau)
 • Het nieuwe EU-bandenlabel is voorzien van een QR-code die kan worden gescand voor toegang tot productinformatie
 • Elk bandenlabel moet een unieke identificator hebben
 • Het nieuwe pictogram voor sneeuwbanden geeft aan dat de band geschikt is voor omstandigheden met zware sneeuw.
 • Een nieuw pictogram voor grip op ijs geeft aan of een C1-band (band voor personenwagens) voldoet aan de minimumwaarden voor grip op ijs die in de nieuwe ISO-norm 19447 zijn vastgelegd

Veelgestelde vragen

Het bandenlabel, geïntroduceerd in 2012, biedt consumenten in heel Europa essentiële informatie over brandstofefficiëntie, veiligheid en geluid, door de rolweerstand, grip op nat wegdek en extern rolgeluid van de banden te beschrijven. Het doel van het EU-bandenlabel is dat consumenten door deze gemeenschappelijke schaal een geïnformeerde beslissing kunnen nemen bij de aanschaf van nieuwe banden. Het herziene bandenlabel treedt op 1 mei 2021 in werking.

Door deze herziene regelgeving voor bandenlabels probeert de Europese Commissie niet alleen de veiligheid te vergroten, maar ook de economische en milieutechnische efficiency van transport over weg door brandstofefficiënte, veilige banden met lage geluidsniveaus te promoten. Het nieuwe label bevat ook nieuwe informatie voor consumenten waarmee wordt aangegeven of een band geschikt is om te gebruiken in omstandigheden met zware sneeuw of in omstandigheden met extreem ijs.

Goodyear steunt herzieningen van de regelgeving voor bandenlabels en is vastbesloten te voldoen aan alle verplichtingen met betrekking tot de implementatie ervan. Wij zijn van mening dat consumenten dankzij het nieuwe EU-bandenlabel relevantere en beter vergelijkbare informatie over bandparameters kunnen verkrijgen en eindgebruikers een weloverwogen keuze kunnen maken bij de aanschaf van nieuwe banden. Het helpt ook om banden te promoten die de beste prestaties leveren op het punt van veiligheid en milieu. Bovendien blijft de European Product Database for Energy Labelling (EPREL) met registraties van alle banden die verkrijgbaar zijn in de EU bijdragen aan de verbetering van de informatiestroom tussen bandenfabrikanten en autoriteiten, en verbetert zo uiteindelijk het markttoezicht.

De nieuwe regelgeving voor bandenlabels is vanaf 1 mei 2021 van kracht. Tot dan blijft het huidige bandenlabel in gebruik.

De nieuwe regelgeving voor bandenlabels is alleen van toepassing op banden van nieuwe personenwagens (C1-banden), banden voor lichte bedrijfsvoertuigen (C2-banden) en banden voor zware voertuigen (C3-banden).

De nieuwe regelgeving voor bandenlabels is alleen van toepassing op banden van nieuwe personenwagens (C1-banden), banden voor lichte bedrijfsvoertuigen (C2-banden) en banden voor zware voertuigen (C3-banden). De volgende categorieën zijn momenteel uitgesloten van de nieuwe regelgeving: coverbanden, off-roadbanden, racebanden, banden met spikes, reservebanden voor tijdelijk gebruik, banden bedoeld voor voertuigen met een eerste registratie vóór 1 oktober 1990, banden met een snelheidscategorie van lager dan 80 km/h, banden met een nominale velgdiameter van minder dan 254 mm of meer dan 635 mm.

 • De nieuwe regelgeving is ook van toepassing op vrachtwagenbanden en omvat daarom de bandenklassen C1 (banden voor personenwagens), C2 (banden voor lichte bedrijfsvoertuigen) en C3 (banden voor zware bedrijfsvoertuigen).
 • Onder de nieuwe regelgeving zijn er, naast het standaardlabel (rolweerstand, grip op nat wegdek en extern rolgeluid), ook opties om een pictogram op te nemen dat aangeeft of een band geschikt is voor omstandigheden met zware sneeuw en een ander nieuw pictogram voor grip op ijs. Banden die geschikt zijn voor omstandigheden met zware sneeuw zijn voorzien van het symbool van een berg met drie pieken en een sneeuwvlok (3PMSF) op de zijwand van dergelijke banden. De C1-banden (personenwagen) die voldoen aan de vereisten van de toekomstige ISO-norm voor prestaties op ijs worden voorzien van een nieuw symbool dat een ijsstalagmiet voorstelt.
 • Er is een kleine verandering doorgevoerd met betrekking tot de labelklassen voor rolweerstand en grip op nat wegdek: de klassen voor C1- en C2-banden die momenteel leeg of onbezet zijn, zijn gevuld en overbodige labelklassen (die niet meer zijn toegestaan volgens limietwaarden) zijn verwijderd om te komen tot een nieuwe schaal met slechts 5 klassen (A t/m E).
 • De geluidsklasse (A, B of C), onderaan, wordt altijd aangegeven naast de waarde van het externe geluidsniveau in decibellen.
 • Onder de nieuwe regelgeving moeten bandenlabels ook de naam van de bandenfabrikant bevatten, evenals een unieke identificator, de identificator voor bandentype.
 • Ten slotte moet het bandenlabel ook de QR-code bevatten, die rechtstreeks moet zijn gekoppeld aan de European Product Database for Energy Labelling (EPREL).

Alle C1-, C2- en C3-banden die na 1 mei 2021 worden geproduceerd en na deze datum op de markt worden gebracht, moeten het nieuwe label dragen. Dealers zijn echter niet verplicht om banden die na 1 mei op voorraad zijn, opnieuw te labelen als deze banden voor die datum op de markt waren gebracht, dus voordat de nieuwe regelgeving voor bandenlabels in werking trad. Met andere woorden: banden die voor 1 mei op de markt zijn gebracht, kunnen het oude label houden totdat ze worden verkocht. Daardoor kunnen zelfs na 1 mei 2021 bij verkooppunten zowel het oude als het nieuwe label worden aangetroffen op banden, afhankelijk van de datum waarop deze banden op de markt werden gebracht.

Bandenfabrikanten hebben de keuze om een sticker op het bandprofiel te plaatsen of om een geprint label te voegen bij elke levering van een batch identieke banden aan de dealer. Goodyear zorgt ervoor dat alle banden geleverd aan bandendealers voorzien zijn van stickers met het label. Voor alle banden moet de labelinformatie ook worden opgenomen op de webpagina's, in brochures en in technische promotionele documentatie van de fabrikant voor de koper. Bandenfabrikanten moeten vanaf 1 mei 2021 de informatie die wordt vereist door de nieuwe regelgeving voor bandenlabels ook invoeren in de productdatabase (EPREL) voordat ze een band op de markt brengen.

EPREL is de European Product Database for Energy Labelling, die is ingesteld om klanten te voorzien van belangrijke informatie over energiezuinigheid. Het doel is activiteiten met betrekking tot markttoezicht en afdwinging in de EU te verbeteren. Leveranciers (fabrikanten, importeurs of geautoriseerde vertegenwoordigers) van producten die vallen onder de regelgeving voor energie-etikettering van de EU (bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten) zijn wettelijk verplicht om informatie over hun producten te uploaden naar de database voordat ze deze producten in de EU op de markt brengen. Volgens de nieuwe regelgeving voor bandenlabels moeten bandenfabrikanten vanaf 1 mei 2021 de informatie ook invoeren in de productdatabase (EPREL) voordat ze een band op de EU-markt brengen.

Het label geeft basisinformatie over de drie essentiële aspecten van de prestaties van een band (brandstofefficiëntie, grip op nat wegdek en extern rolgeluid), zodat consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken. Het label is echter niet van toepassing op alle parameters die betrekking hebben op de algehele prestaties van een band. Ter vergelijking, onafhankelijke enquêtes uitgevoerd door autotijdschriften behandelen gemiddeld vijftien aspecten van bandenprestaties, terwijl Goodyear meer dan vijftig criteria analyseert, waaronder weerstand tegen aquaplaning, handling op droog wegdek, remmen op droog wegdek, stabiliteit op hoge snelheid, kilometrage en nog veel meer. Het label kan daarom niet als vervanging dienen van kwalitatieve testen door gespecialiseerde laboratoria of informatie geleverd door fabrikanten en anderen, die een breder scala aan criteria gebruiken om bandenprestaties te beoordelen.