Pravila o zaštiti privatnosti

Ova internetska pravila o zaštiti privatnosti („Pravila”) primjenjuju se na web-mjesto za kupce tvrtke Goodyear na adresi https://www.goodyear.eu/truck („web-mjesto”).

Goodyear štiti privatnost

Tvrtka Goodyear Tire & Rubber Company i njezine podružnice poštuju osobnu privatnost te cijene povjerenje posjetitelja svojih web-mjesta, svojih kupaca, dobavljača i drugih osoba s kojima poslujemo. Osobne podatke (kao što su podrobnije definirani u nastavku) nastojimo obrađivati u skladu sa zakonima zemalja u kojima poslujemo. U Europskoj uniji to od 25. svibnja 2018. obuhvaća Opću uredbu o zaštiti podataka („OUZP“).

 

Svaki put kada posjetite naše web-mjesto, https://www.goodyear.eu/truck (u daljnjem tekstu također „Goodyear” ili „mi”) obradit će vaše osobne podatke kao što je podrobnije opisano u nastavku. U tom kontekstu Goodyear djeluje kao regulator, tj. osoba odgovorna za obradu vaših osobnih podataka jer odlučuje zašto i kako se vaši osobni podaci obrađuju.

 

Svrha je ovih Pravila informirati vas i objasniti što transparentnije:

 

 • zašto i kako tvrtka Goodyear prikuplja, obrađuje i pohranjuje vaše osobne podatke; 
 • što sve uloga „regulatora” osobnih podataka obuhvaća
 • koja su sve vaša prava i naše obveze u pogledu navedene obrade.

Definicije

U svrhu ovih Pravila primjenjuju se sljedeće definicije:

 

„osobni podaci” označavaju sve informacije o fizičkoj osobi koja je identificirana ili se može identificirati;

 

„obrada” označava svaki postupak ili skup postupaka koji se provodi na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, automatski ili na drugi način, kao što su prikupljanje, evidentiranje, uređivanje, pohranjivanje, prilagođivanje ili mijenjanje, traženje, uvid, upotreba, otkrivanje prosljeđivanjem, širenje ili omogućivanje dostupnosti na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, zamrzavanje, brisanje ili uništavanje, a glagol „obrađivati“ treba tumačiti shodno tome; i

 

„obrađivač” označava fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje osobne podatke u ime regulatora. Obrađivači podataka tvrtke Goodyear mogu biti podružnice, pridružena društva ili dobavljači i pružatelji usluga treće strane. U svakom će slučaju tvrtka Goodyear sa svojim obrađivačem podataka sklopiti ugovor kako bi zajamčio da se vaši osobni podaci obrađuju u skladu s uredbom OUZP. 

Prikupljanje podataka

Način prikupljanja

Kada pregledavate naše web-mjesto, neki se osobni podaci prikupljaju samim pregledavanjem.  No za upotrebu nekih funkcija našeg web-mjesta tvrtka Goodyear može zatražiti dobrovoljni unos dodatnih osobnih podataka. 

 

Kategorije osobnih podataka koje prikupljamo

 

Od posjetitelja web-mjesta prikupljamo sljedeće podatke:

 

 • IP adresu; 
 • domenu vašeg pružatelja internetskih usluga; 
 • vrstu i verziju vašeg preglednika, operacijskog sustava i platforme; 
 • podatke o posjećenim stranicama, podatke koje ste pretraživali, vrijeme provedeno na web-mjestu i druge statističke podatke; 
 • informacije u vezi s vašim navikama i željenim postavkama; 

Posljedice odbijanja odavanja osobnih podataka

Nemate nikakvu zakonsku obvezu tvrtki Goodyear pružiti svoje osobne podatke. No uzmite u obzir da u određenim slučajevima odbijanje pružanja osobnih podataka ili prihvaćanja kolačića ili postavki preglednika može negativno utjecati na vaše iskustvo pregledavanja naših stranica i blokirati vam neke značajke našeg web-mjesta.  

 

Stoga ćemo prilikom svakog prikupljanja osobnih podataka (primjerice u obrascima) naznačiti (npr. zvjezdicom) je li navođenje takvih podataka obavezno i koje su posljedice odbijanja navođenja traženih podataka. 

Kolačići i slična tehnologija

Naše web-mjesto može koristiti tzv. „kolačiće” ili „web-pratilice”. „Kolačić” je tekstna datoteka koja prilikom vašeg posjećivanja našeg web-mjesta može biti postavljena na vaše računalo, uređaj ili sustav. Tvrtki Goodyear kolačići omogućuju da posjetiteljima web-mjesta pruže bolje, prilagođeno iskustvo pregledavanja. Kolačići sadrže podatke koje prikupljamo s vašeg uređaja i šaljemo natrag na svoje web-mjesto prilikom svakog vašeg posjeta kako bismo s vremenom upamtili vaše radnje i postavke. Prikupljeni podaci ne sadrže vaše ime, adresu, telefonski broj ni adresu e-pošte.

Dodatne informacije o našoj upotrebi kolačića potražite na adresi https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/cookie-policy.html.

Sigurnost

Uzimajući u obzir suvremenu tehnologiju, troškove implementacije te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i nepredvidljivu vrstu i težinu opasnosti po prava i slobode fizičkih osoba, tvrtka Goodyear poduzima odgovarajuće mjere opreza kako bi osobne podatke u svojem vlasništvu zaštitio od gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene i uništenja te kako bi reagirao na zloporabu, gubitak ili neovlaštenu upotrebu takvih osobnih podataka. 

 

Podaci koje tvrtka Goodyear prikuplja mogu biti spremljeni u spremišnim sustavima trećih strana (pogledajte odjeljak „Primatelji treće strane” u nastavku). U takvim slučajevima Goodyear i od tih trećih strana zahtijeva da implementiraju sigurnosne postupke i sustave kojima će zajamčiti sigurnost podataka. 

Svrhe i pravni temelj obrade podataka

Svrhe obrade podataka

Tvrtka Goodyear i obrađivači koji djeluju u ime te tvrtke upotrebljavaju osobne podatke otkrivene tvrtki Goodyear u sljedeće svrhe:  

 

 • za registraciju i vođenje korisnika (npr. upravljanje računom i odgovaranje na pitanja)  
 • za mjerenje upotrebe našeg web-mjesta (uključujući pripremu statistike o upotrebi) 
 • za povremeno slanje promotivnih poruka e-pošte o našim proizvodima, posebnim ponudama i informacijama koje bi vama ili tvrtki u kojoj radite mogle biti zanimljive, putem adresa e-pošte koje ste naveli (ako jeste) 
 • za pozive na sudjelovanje u internetskim anketama 
 • za traženje povratnih informacija o proizvodima i uslugama 
 • za poboljšanje našeg web-mjesta 
 • za komunikaciju s vama u vezi s nekim pitanjem koje ste nam uputili. 

 

Podatke za internetsku registraciju radi jamstva za gume koje nam pošaljete nećemo upotrebljavati u marketinške svrhe. 

Pravni temelj obrade podataka

Osobne podatke ne smijemo obrađivati bez valjanog pravnog utemeljenja. Stoga ćemo osobne podatke obrađivati samo u sljedećim slučajevima:

 

 • Ako smo za to prethodno dobili vaš pristanak.  
 • Ako je obrada podataka nužna za ispunjenje naših ugovornih obveza prema vama ili za poduzimanje predugovornih postupaka na vaš zahtjev. 
 • Ako je obrada nužna radi ispunjavanja naših zakonskih ili regulatornih obveza (primjerice poreza ili računovodstvenih propisa). 
 • Ako je obrada nužna za legitimne interese tvrtke Goodyear te ne utječe negativno na vaše interese, temeljna prava ni slobode. Imajte u vidu da prilikom obrade osobnih podataka na navedenim temeljima uvijek nastojimo zadržati ravnotežu između naših legitimnih interesa i vaše privatnosti. 

 

Primjeri „legitimnih interesa“: 

 

 • upotreba najisplativijih usluga (tako za obradu podataka možemo, primjerice, odabrati određene platforme koje nude vanjski dobavljači); 
 • ponuda naših proizvoda i usluga našim kupcima i potencijalnim kupcima 
 • bolje vođenje odnosa s našim kupcima i administriranje njihovih podataka; 
 • poboljšanje kvalitete usluga prema našim kupcima s obzirom na njihov preferirani način i učestalost komuniciranja (telefonom, e-poštom itd.); 
 • mjerenje interesa naših kupaca za proizvode tvrtke Goodyear i stjecanje boljeg razumijevanja reakcija kupaca na marketinške poruke e-pošte, uključujući provođenje statističkih i drugih istraživanja i analiza podataka s obzirom na status e-poruka (neisporučene, isporučene, otvorene);  
 • omogućivanje tvrtki Goodyear da kupcima nudi prilagođene oglase i ponude kako bi mogla poboljšati plasman svojih proizvoda na tržište; 
 • prodaja bilo kojeg dijela naše tvrtke ili njezine imovine, odnosno – ako neka treća strana većinski preuzme svu našu imovinu, osobni bi podaci pritom mogli biti dio imovine koju prodajemo; 
 • sprječavanje prijevara i kriminalnih aktivnosti, zloporaba naših proizvoda i usluga, kao i zaštita naših IT sustava, arhitekture i mreža; i 
 • ispunjavanje naših ciljeva poslovanja i društvene odgovornosti; 

Primatelji treće strane

Osobne podatke možemo prenijeti našim članovima ili osoblju (u opsegu potrebnom za izvršavanje njihovih zadataka) i drugim tvrtkama u sklopu grupacije Goodyear. Te druge tvrtke u sklopu grupacije djelovat će kao drugi regulator (u tom ćete slučaju biti zasebno obaviješteni o takvoj obradi) ili će samo obrađivati osobne podatke u ime i na zahtjev regulatora (pri čemu djeluju u ulozi obrađivača podataka).

 

Osim toga, vaše osobne podatke možemo prenijeti obrađivačima treće strane izvan grupacije Goodyear kako bismo ispunili prethodno navedene ciljeve, u opsegu u kojem su im potrebni za ispunjavanje traženih zadataka.

 

U takve treće strane kao obrađivače podataka spadaju:

 
 • naši pružatelji (IT) usluga, davatelji usluga u oblaku i davatelji baza podataka
 • naši konzultanti, dobavljači i pružatelji usluga koji tvrtki Goodyear pomažu u promidžbi proizvoda i usluga, pohranjuju i analiziraju osobne podatke, istražuju korisničke ocjene, recenzije i ankete, komuniciraju s vama u ime tvrtke Goodyear, obrađuju i vrše transakcije (uključujući kupnje, montaže i/ili druge usluga za vozila) i na druge načine pružaju promidžbenu komunikaciju ili usluge korisnicima našeg web-mjesta i našim kupcima.

 

Vaše osobne podatke također možemo otkriti:

 
 • svakoj trećoj strani na koju prenesemo bilo koja naša prava ili obveze u sklopu relevantnog ugovora;
 • svim nacionalnim i/ili međunarodnim regulatornim, izvršnim i nadzornim tijelima ili sudovima kojima ih prema važećem zakonu ili propisu moramo otkriti na njihov zahtjev; i
 • svim državnim ili lokalnim vladinim tijelima, kao i drugim tijelima državne ili javne uprave.

 

Podatke koje korisnici unesu u internetski jamstveni obrazac za gume dostupan na ovom web-mjestu nećemo dijeliti ni s kojom trećom stranom osim prema zakonskoj obvezi.

Prekogranični prijenosi podataka

Osobni podaci koji se prenose unutar ili izvan tvrtke Goodyear mogu se obrađivati i u zemlji izvan Europskog gospodarskog prostora, koji obuhvaća članice EU-a, Island, Lihtenštajn i Norvešku („EEA”). 

 

Ako vaše osobne podatke prenosimo izvan prostora EEA, prije takvog prijenosa obvezat ćemo se uvjetima u standardnim ugovornim odredbama EU-a koje je odobrila Europska komisija kako bismo zajamčili potrebnu razinu zaštite osobnih podataka koji se tako prenose. O tome možete zatražiti dodatne informacije i pribaviti primjerak relevantnih mehanizama kojima se štiti ostvarivanje vaših prava kao što su navedena u nastavku (pogledajte odjeljak „Vaša prava”).

Zadržavanje podataka

Tvrtka Goodyear zadržava vaše osobne podatke samo tri mjeseca nakon [vašeg zadnjeg posjeta našem web-mjestu]. 

No ako želite da vaše osobne podatke iz svojih baza podataka uklonimo prije isteka tog roka, to možete zatražiti kao što je opisano u nastavku.

Vaša prava

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje tvrtka Goodyear obrađuje u sklopu ovih Pravila. Ako smatrate da su neki od podataka o vama netočni ili nepotpuni, možete zatražiti i njihovo ispravljanje. Goodyear će promptno ispraviti takve podatke. 

 

Imate i sljedeća prava: 

 
 • zatražiti brisanje svojih osobnih podataka;  
 • zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka;  
 • povući svoj pristanak tvrtki Goodyear za obradu vaših osobnih podataka (a takvo povlačenje pristanka neće utjecati na zakonitost obrade podataka prije povlačenja); 
 • uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka za izravne marketinške svrhe; ili  
 • uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u druge svrhe u određenim slučajevima kada tvrtka Goodyear obrađuje vaše podatke na temelju drugih pravnih temelja mimo vašeg pristanka, 

 

i tvrtka Goodyear će uvažiti takve zahtjeve, povlačenja ili prigovore u skladu s nadležnim pravilima o zaštiti podataka. 

 

Također imate i pravo na prenosivost podataka. To je pravo da osobne podatke koje ste naveli tvrtki Goodyear pribavite u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom obliku te da zatražite prijenos takvih osobnih podataka trećoj strani bez sprječavanja od strane tvrtke Goodyear, u skladu sa svojim vlastitim obvezama o povjerljivosti. 

 

Kako biste iskoristili gore navedena prava, pošaljite e-poruku na adresu tyre.techuk@goodyear.com s obostrano skeniranom ili kopiranom osobnom iskaznicom ili putovnicom radi identifikacije. 

 

Ako od tvrtke Goodyear ne želite primati poruke e-pošte ni drugu korespondenciju, podesite svoje komunikacijske postavke slanjem poruke e-pošte na adresu tyre.techuk@goodyear.com. Goodyear će obraditi sve zahtjeve za uklanjanje imena s popisa za slanje poštom ili e-poštom u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka. 

 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili pritužbi o tome kako tvrtka Goodyear obrađuje vaše osobne podatke, pošaljite nam pismo na adresu Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN ili e-poštom na adresu tyre.techuk@goodyear.com. Pregledat ćemo vaše pitanje ili prigovor i odgovoriti u najkraćem mogućem roku. 

 

Uvijek imate i pravo podnošenja žalbe ovlaštenom tijelu za zaštitu podataka. 

Ostala web-mjesta

Naše web-mjesto može sadržavati veze na web-mjesta koja ne pripadaju tvrtki Goodyear. Nastojimo da to budu isključivo veze na web-mjesta s jednakovrijednim standardima kvalitete, koja će poštovati vašu privatnost. No tvrtka Goodyear nije odgovorna za sadržaj ni pravila o zaštiti privatnosti web-mjesta koja ne pripadaju toj tvrtki.

Djeca

Tvrtka Goodyear nema svjesnu namjeru prikupljanja, upotrebe ni otkrivanja osobnih podataka (primjerice imena, adrese i telefonskog broja) djece mlađe od 16 godina putem bilo kojeg web-mjesta bez prethodnog pisanog pristanka roditelja ili zakonskog skrbnika. Tvrtka Goodyear ne dopušta djeci mlađoj od 16 godina da se registriraju ni da sudjeluju u natječajima ili promocijama na našem web-mjestu. No ako roditelj ili skrbnik djeteta mlađeg od 16 godina smatra da je njegovo dijete tvrtki Goodyear poslalo svoje osobne podatke, taj se roditelj ili skrbnik mora obratiti tvrtki Goodyear ako želi da se ti podaci izbrišu iz sustava tvrtke. Ako tvrtka Goodyear dođe do saznanja da u svojoj evidenciji ima osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina u obliku koji se može preuzeti, tvrtka Goodyear će te podatke izbrisati iz postojeće evidencije.

 

Osim toga, svaka osoba mlađa od 16 godina prije upotrebe ili otkrivanja bilo kakvih osobnih podataka na našem web-mjestu mora zatražiti pristanak svojeg roditelja ili staratelja.

Ažuriranja ovih Pravila

O svim budućim ažuriranjima informacija o obradi vaših osobnih podataka navedenih u ovim Pravilima bit ćete unaprijed obaviješteni na našem web-mjestu (skočnim prozorom ili drugačije), kao i našim uobičajenim komunikacijskim kanalima (primjerice e-poštom ako imamo vašu adresu). 

 

[1] Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. 

 

[2] Fizička osoba koja se može identificirati jest ona koju je izravno ili neizravno moguće identificirati, posebice prema identifikatorima kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator ili pomoću jednog ili više faktora svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te osobe.