Tietokeskus

Mitä uutta rengasasetuksissa on?

EU-rengasmerkintä

Toukokuusta 2021 alkaen tuli voimaan asetus (EU) 2020/740, joka muutti renkaiden merkintätapaa. Lue lisää rengasmerkinnästä ja uudesta renkaiden energialuokituksesta.

Goodyear on tehnyt uuden rengasmerkinnän parissa tiivistä yhteistyötä EU:n toimielinten kanssa tarkoituksenaan teollisuuden innovaatioiden edistäminen sekä kuluttajien auttaminen tietoon perustuvien rengaspäätösten tekemisessä. Uskomme, että uusi EU:n rengasmerkintä antaa kuluttajille entistä tarkempia ja vertailukelpoisempia tietoja renkaan ominaisuuksista ja helpottaa valinnan tekemistä renkaita ostettaessa. Lisäksi uuden EU:n rengasmerkinnän myötä verkossa on saatavilla yksityiskohtaista tietoa, joten niin kuluttajat kuin ammattilaisetkin voivat valita tarpeittensa mukaisen renkaan entistä helpommin. Seuraavissa kohdissa kerromme tarkemmin rengasmerkinnästä.

EU-rengasmerkintä: Yleiskatsaus

EU:n rengasmerkintää ja ominaisuuksien luokituksia sekä niiden ulkoasua on hieman muokattu uusien asteikkojen vuoksi. Aiemmassa rengasmerkinnässä oli nähtävissä ainoastaan vierintävastus, märkäpito ja ulkoinen vierintämelu. EU:n uudessa rengasmerkinnässä on lisätietoja renkaiden suorituskyvystä lumella ja jäällä. Märkäpito ja vierintävastus ilmoitetaan nyt merkinnässä viisiportaisella asteikolla A–E vanhan seitsenportaisen asteikon sijaan. 

Polttoainetaloudellisuus

Tiesitkö, että renkaat aiheuttavat jopa 20 % ajoneuvon polttoainekulutuksesta? Kun valitset renkaat, joiden polttoainetaloudellisuusluokitus on hyvä, ajomatka polttoainetankillisella pitenee ja CO2-päästöt vähenevät. Renkaan polttoainetaloudellisuus määritellään sen vierintävastuksen mukaan asteikolla A–E siten, että A-luokan renkaalla on paras polttoainetaloudellisuus ja E-luokan renkaalla huonoin. Polttoaineenkulutus kasvaa luokkien välillä noin 0,1 litraa sataa ajokilometriä kohden. Polttoainetaloudellisten renkaiden vieriminen vaatii vähemmän energiaa. Valitsemalla polttoainetaloudelliset renkaat kulutat siis vähemmän polttoainetta ja säästät luontoa!

Märkäpitoluokitus

Märkäpito tarkoittaa renkaan kykyä pysyä kiinni tien pinnassa märissä olosuhteissa. EU:n luokituksessa keskitytään vain yhteen märkäpidon osa-alueeseen eli renkaan suorituskykyyn märkäjarrutuksessa. Suorituskyky jaotellaan luokkiin A–E. Renkaat, joilla on hyvä märkäpitoluokitus, pysähtyvät nopeammin märällä tiellä täysjarrutuksessa. Muutamalla metrillä voi olla suuri vaikutus hätätilanteessa.

Huomautus: huomioi ajaessa aina suositeltu turvaväli.

*Mitattuna EY-asetuksessa 1222/2009 määritettyjen testaustapojen mukaisesti. Jarrutusmatkat voivat vaihdella ajo-olosuhteiden ja muiden tekijöiden mukaan.

Meluluokitus

EU:n rengasluokitukset ottavat huomioon myös renkaan ulkoisen melutason. Valitsemalla renkaan, jonka meluluokitus on hyvä, voit pienentää ajamisen ympäristövaikutusta. Melutaso on jaettu luokkiin A, B ja C. Renkaan tarkka mitattu vierintämelu on ilmoitettu desibeleinä merkinnän alaosassa. Alhaisen melutason renkaissa arvo on 67–71 dB. Korkeimman melutason renkaissa arvo on 72–77 dB. Muutaman desibelin kasvu tarkoittaa suurta eroa melutasoissa. Itse asiassa vain 3 dB:n ero kaksinkertaistaa renkaan tuottaman ulkoisen melun.

EU:n uuden rengasmerkinnän selitys

EU:n rengasmerkinnän päivitetyssä versiossa on uusia tietoja. Seuraavassa on esitelty EU:n rengasmerkintä lyhyesti:

 

 

QR-koodi:

QR-koodilla tuotteen tiedot ovat helposti saatavilla EU-tuotetietokannan julkisella puolella. Koodin lukemalla pääsee tarkastelemaan tuotetietolomakkeita ja eurooppalaisia rengasmerkintöjä.

 

Rengastyypin tunnus:

Jokaisessa rengastuotteessa on oltava yksilöllinen tunniste.

 

Lumirenkaan kuvake:

Renkaalle voi nyt antaa kaksi uutta lisämerkintää. Lumirenkaan kuvake kertoo, että rengas sopii lumisiin olosuhteisiin. Näiden renkaiden kyljessä on kolmihuippuista vuorta ja lumihiutaletta esittävä kuvake (3PMSF). Jotta rengas saisi kuvakkeen, sen on läpäistävä jarrutusmatkatesti pakkautuneella lumipinnalla nopeudesta 25 km/h tai kitkavoimatesti. Jotta kuorma-auton rengas saisi kuvakkeen, sen on läpäistävä kiihdytystesti. Pito-ominaisuudet lumella testataan yleisesti UNECE-säännön nro 117 liitteessä 7 annettujen ohjeiden mukaisesti. Säännössä kuvataan yksityiskohtaisesti muun muassa testipintaan, lämpötilaan, testiajoneuvoon, kuormaan, paineeseen ja nopeuteen liittyvät vaatimukset.

 

Jäärenkaan kuvake:

Toinen uusi kuvake esittää jääpuikkoa ja kertoo, että renkaan jarrutusmatka jäisillä teillä on lyhyempi. Pito-ominaisuuksiin jäällä liittyvät tiedot perustuvat ISO-standardiin (ISO 19447), joka oli määrä julkaista heinäkuussa 2021. Jos C1-rengas (henkilöauton rengas) täyttää ISO-standardissa pito-ominaisuuksille jäällä asetetut tekniset vähimmäisvaatimukset, renkaan (henkilöauton rengas) uudessa EU:n rengasmerkinnässä on jäärenkaan kuvake. Jotta rengas saisi kuvakkeen, sen on läpäistävä jarrutusmatkatesti jäisellä pinnalla nopeudesta 20 km/h. C2- ja C3-renkaiden standardeja ei ole vielä määritetty.

Tutustu renkaisiimme

Goodyear antaa näille rengasmerkintäuudistuksille täyden tukensa ja antaa mielellään renkaiden ostoa harkitseville asiakkailleen olennaisia lisätietoja renkaiden ominaisuuksista. Tehtävämme on tarjota kuluttajille renkaita, jotka ovat koko rengasalan turvallisimpia, polttoainetaloudellisimpia ja luontoystävällisimpiä. Asiantuntijamme antavat mielellään neuvoja autoosi ja tarpeisiisi sopivimman renkaan valinnassa.

Yhteenveto muutoksista

 • Alemmat luokitustasot: Polttoainetehokkuus ja märkäpito luokitellaan nyt viidellä tasolla (A–E) seitsemän sijaan
 • Ulkoinen vierintämelu luokitellaan A:sta (matalin melutaso) C:hen (korkein melutaso)
 • Uusi EU-rengasmerkintä sisältää QR-koodin, jonka skannaamalla pääsee tarkastelemaan tuotetietoja
 • Jokaisessa rengasmerkinnässä on oltava yksilöllinen tunniste.
 • Uusi lumirenkaan kuvake kertoo, että rengas sopii lumisiin olosuhteisiin
 • Uusi jääpitokuvake kertoo, täyttääkö C1-rengas (henkilöauton rengas) uudessa ISO 19447 -standardissa esitetyt jääpitoindeksin vähimmäisarvot

Usein kysytyt kysymykset

Vuonna 2012 käyttöön otettu rengasmerkintä antaa kuluttajille kaikkialla Euroopassa olennaista tietoa polttoainetehokkuudesta, turvallisuudesta ja melusta. Se sisältää yksityiskohtaiset tiedot renkaiden vierintävastuksesta, märkäpidosta ja ulkoisesta vierintämelusta. Tämän yhteisen asteikon avulla EU:n rengasmerkinnän tavoitteena on, että kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvan valinnan helpommin uusia renkaita ostaessaan. Tarkistettu rengasmerkintä tuli voimaan 1. toukokuuta 2021.

Tarkistetulla renkaiden merkintäasetuksella Euroopan komissio pyrkii lisäämään tieliikenteen turvallisuutta sekä taloudellista ja ympäristötehokkuutta edistämällä polttoainetta säästäviä ja turvallisia renkaita, joiden melutaso on alhainen. Uusi merkintä sisältää myös kuluttajille uusia tietoja siitä, soveltuuko rengas käytettäväksi erittäin lumisissa olosuhteissa tai äärimmäisissä jääolosuhteissa.

Goodyear tukee rengasmerkintäasetuksen tarkistuksia ja on sitoutunut täyttämään kaikki sen täytäntöönpanoa koskevat velvoitteet. Uskomme, että uusi EU:n rengasmerkintä antaa kuluttajille entistä tarkempia ja vertailukelpoisempia tietoja renkaan ominaisuuksista ja helpottaa valinnan tekemistä renkaita ostettaessa.  Se myös osaltaan edistää renkaita, jotka tarjoavat parhaan mahdollisen turvallisuuden ja ympäristösuorituskyvyn. Lisäksi energiamerkintöjä koskeva eurooppalainen tuotetietokanta (EPREL), johon on rekisteröity kaikki EU:ssa saatavilla olevat renkaat, auttaa parantamaan rengasvalmistajien ja viranomaisten välistä tiedonkulkua ja viime kädessä tehostamaan markkinavalvontaa.

Uusi rengasmerkintäasetus on voimassa 1. toukokuuta 2021 alkaen. Siihen asti nykyinen rengasmerkintä oli edelleen käytössä.

Uusi rengasmerkintäasetus koskee vain uusia henkilöauton renkaita (C1-renkaat), kevyiden hyötyajoneuvon renkaita (C2-renkaat) ja raskaiden ajoneuvojen renkaita (C3-renkaat).

Uusi rengasmerkintäasetus koskee vain uusia henkilöauton renkaita (C1-renkaat), kevyiden hyötyajoneuvon renkaita (C2-renkaat) ja raskaiden ajoneuvojen renkaita (C3-renkaat). Seuraavat luokat eivät tällä hetkellä kuulu uuden asetuksen soveltamisalaan: uudelleenpinnoitetut renkaat, maastorenkaat, kilparenkaat, nastarenkaat, tilapäiseen käyttöön tarkoitetut vararenkaat, renkaat, jotka on suunniteltu asennettaviksi ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity ensimmäistä kertaa ennen 1. lokakuuta 1990, renkaat, joiden nopeusluokitus on alle 80 km/h, sekä renkaat, joiden vanteen nimellinen halkaisija on enintään 254 mm tai vähintään 635 mm.

 • Uutta asetusta sovelletaan myös kuorma-autojen renkaisiin, joten siihen kuuluvat luokat C1 (henkilöauton renkaat), C2 (kevyiden hyötyajoneuvojen renkaat) ja C3 (raskaiden hyötyajoneuvojen renkaat).
 • Uuden asetuksen mukaan vakiomerkinnän (vierintävastus, märkäpito ja ulkoinen vierintämelu) lisäksi on mahdollista lisätä kuvake, joka ilmaisee, onko rengas sopiva ankariin lumiolosuhteisiin, sekä toinen uusi kuvake jääpitoa varten. Ankariin lumiolosuhteisiin sopivissa renkaissa on sivuseinämässä kolmihuippuisen vuoren ja lumihiutaleen sisältävä symboli (3PMSF). C1-luokan (henkilöauto) renkaissa, jotka täyttävät ISO-standardin vaatimukset jääsuorituskyvyn osalta, on uusi symboli, joka esittää jääpuikkoa.
 • Vierintävastusta ja märkäpitoa koskevien merkintäluokkien osalta on toteutettu pieni muutos: nykyisin tyhjät tai varaamattomat C1- ja C2-renkaiden luokat on täytetty, ja tarpeettomat merkintäluokat (joita ei enää sallita raja-arvojen mukaisesti) on poistettu, jotta saadaan aikaan uusi asteikko, jossa on vain 5 luokkaa (A–E).
 • Alaosassa näkyy meluluokka (A, B tai C) aina desibeleinä ilmaistun ulkoisen melutason arvon lisäksi.
 • Uuden asetuksen mukaan rengasmerkintöihin on sisällytettävä myös renkaan valmistajan nimi sekä yksilöllinen tunniste ja rengastyypin tunnus.
 • Lisäksi rengasmerkinnässä on oltava QR-koodi, joka on tarkoitus liittää suoraan energiamerkintöjä koskevaan eurooppalaiseen tuotetietokantaan (EPREL).

Kaikissa 1. toukokuuta 2021 lähtien valmistettavissa ja tämän päivämäärän jälkeen markkinoille tuotavissa C1-, C2- ja C3-renkaissa on oltava uusi merkintä. Jälleenmyyjillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta merkitä varastossa olevia renkaita uudelleen toukokuun 1. päivän jälkeen, jos kyseiset renkaat on tuotu markkinoille ennen kyseistä päivämäärää eli ennen kuin uusi rengasmerkintäasetus tuli voimaan. Toisin sanoen ennen toukokuun 1. päivää markkinoille tuodut renkaat voidaan myydä vanhalla merkinnällä. Sen vuoksi toukokuun 1. päivän 2021 jälkeen myynnissä voi olla sekä vanhalla että uudella merkinnällä varustettuja renkaita riippuen päivämäärästä, jona kyseiset renkaat on tuotu markkinoille.

Rengasvalmistajat voivat valintansa mukaan joko kiinnittää tarran renkaan kulutuspintaan tai sisällyttää painetun merkinnän jokaiseen jälleenmyyjälle toimitettavaan erään, joka sisältää samanlaisia renkaita. Goodyear varmistaa, että kaikissa renkaiden jälleenmyyjille toimitetuissa renkaissa on merkinnän sisältävä tarra. Kaikkien renkaiden merkintätiedot on myös sisällytettävä valmistajan verkkosivustoon, esitteisiin sekä ostajalle annettaviin teknisiin mainosmateriaaleihin. Rengasvalmistajien on lisäksi merkittävä uuden rengasmerkintäasetuksen edellyttämät tiedot tuotetietokantaan (EPREL), ennen kuin markkinoille tuodaan rengas 1. toukokuuta 2021 alkaen.

EPREL on energiamerkintöjen eurooppalainen tuotetietokanta, joka luotiin antamaan kuluttajille tärkeää tietoa energiatehokkuudesta. Sen tarkoituksena on tehostaa markkinavalvontaan liittyviä toimia ja täytäntöönpanoa EU:ssa.  EU:n energiamerkintäasetusten soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden (esim. kodinkoneet) toimittajien (valmistajat, maahantuojat tai valtuutetut edustajat) on lain mukaan ladattava tietoja tuotteistaan tietokantaan ennen näiden tuotteiden saattamista markkinoille EU:ssa.  Uuden rengasmerkintäasetuksen mukaan myös rengasvalmistajien on merkittävä tiedot tuotetietokantaan, ennen kuin ne tuovat EU-markkinoille renkaan 1. toukokuuta 2021 alkaen.

Merkintä sisältää renkaan suorituskyvyn kolmesta olennaisesta osasta (polttoainetehokkuus, märkäpito ja ulkoinen vierintämelu) perustiedot, joiden avulla kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja. Merkintä ei kuitenkaan kata kaikkia renkaan yleiseen suorituskykyyn liittyviä parametreja. Vertailun vuoksi autolehtien riippumattomissa tutkimuksissa käsitellään keskimäärin viittätoista renkaiden suorituskyvyn osa-aluetta, kun taas Goodyear analysoi viittäkymmentä tekijää, kuten vesiliirron torjuntaa, käsiteltävyyttä kuivalla tiellä, kuivajarrutusta, vakautta suurilla ajonopeuksilla, kilometrisuoritusta ja monia muita. Sen vuoksi merkintä ei voi korvata erikoislaboratorioiden tekemää laatutestausta tai valmistajien ja muiden toimittamia tietoja, joissa käytetään useampia tekijöitä renkaiden suorituskyvyn arvioinnissa.

Usein kysytyt kysymykset

 1. Mikä rengasmerkintä on?

  Vuonna 2012 käyttöön otettu rengasmerkintä antaa kuluttajille kaikkialla Euroopassa olennaista tietoa polttoainetehokkuudesta, turvallisuudesta ja melusta. Se sisältää yksityiskohtaiset tiedot renkaiden vierintävastuksesta, märkäpidosta ja ulkoisesta vierintämelusta. Tämän yhteisen asteikon avulla EU:n rengasmerkinnän tavoitteena on, että kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvan valinnan helpommin uusia renkaita ostaessaan. Tarkistettu rengasmerkintä tuli voimaan 1. toukokuuta 2021.

 2. Miksi Euroopan komissio muuttaa nykyistä rengasmerkintää?

  Tarkistetulla renkaiden merkintäasetuksella Euroopan komissio pyrkii lisäämään tieliikenteen turvallisuutta sekä taloudellista ja ympäristötehokkuutta edistämällä polttoainetta säästäviä ja turvallisia renkaita, joiden melutaso on alhainen. Uusi merkintä sisältää myös kuluttajille uusia tietoja siitä, soveltuuko rengas käytettäväksi erittäin lumisissa olosuhteissa tai äärimmäisissä jääolosuhteissa.

 3. Mikä on Goodyearin kanta tarkistettuun rengasmerkintäasetukseen?

  Goodyear tukee rengasmerkintäasetuksen tarkistuksia ja on sitoutunut täyttämään kaikki sen täytäntöönpanoa koskevat velvoitteet. Uskomme, että uusi EU:n rengasmerkintä antaa kuluttajille entistä tarkempia ja vertailukelpoisempia tietoja renkaan ominaisuuksista ja helpottaa valinnan tekemistä renkaita ostettaessa.  Se myös osaltaan edistää renkaita, jotka tarjoavat parhaan mahdollisen turvallisuuden ja ympäristösuorituskyvyn. Lisäksi energiamerkintöjä koskeva eurooppalainen tuotetietokanta (EPREL), johon on rekisteröity kaikki EU:ssa saatavilla olevat renkaat, auttaa parantamaan rengasvalmistajien ja viranomaisten välistä tiedonkulkua ja viime kädessä tehostamaan markkinavalvontaa.

 4. Milloin uusi EU-rengasmerkintä tulee voimaan?

  Uusi rengasmerkintäasetus on voimassa 1. toukokuuta 2021 alkaen. Siihen asti nykyinen rengasmerkintä oli edelleen käytössä.

 5. Kuuluvatko kaikki renkaat uuden rengasmerkintäasetuksen soveltamisalaan?

  Uusi rengasmerkintäasetus koskee vain uusia henkilöauton renkaita (C1-renkaat), kevyiden hyötyajoneuvon renkaita (C2-renkaat) ja raskaiden ajoneuvojen renkaita (C3-renkaat).

 6. Mitkä renkaat eivät kuulu uuden rengasmerkintäasetuksen piiriin?

  Uusi rengasmerkintäasetus koskee vain uusia henkilöauton renkaita (C1-renkaat), kevyiden hyötyajoneuvon renkaita (C2-renkaat) ja raskaiden ajoneuvojen renkaita (C3-renkaat). Seuraavat luokat eivät tällä hetkellä kuulu uuden asetuksen soveltamisalaan: uudelleenpinnoitetut renkaat, maastorenkaat, kilparenkaat, nastarenkaat, tilapäiseen käyttöön tarkoitetut vararenkaat, renkaat, jotka on suunniteltu asennettaviksi ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity ensimmäistä kertaa ennen 1. lokakuuta 1990, renkaat, joiden nopeusluokitus on alle 80 km/h, sekä renkaat, joiden vanteen nimellinen halkaisija on enintään 254 mm tai vähintään 635 mm.

 7. Mikä renkaiden EU-luokitusmerkinnässä muuttuu?

  • Uutta asetusta sovelletaan myös kuorma-autojen renkaisiin, joten siihen kuuluvat luokat C1 (henkilöauton renkaat), C2 (kevyiden hyötyajoneuvojen renkaat) ja C3 (raskaiden hyötyajoneuvojen renkaat).
  • Uuden asetuksen mukaan vakiomerkinnän (vierintävastus, märkäpito ja ulkoinen vierintämelu) lisäksi on mahdollista lisätä kuvake, joka ilmaisee, onko rengas sopiva ankariin lumiolosuhteisiin, sekä toinen uusi kuvake jääpitoa varten. Ankariin lumiolosuhteisiin sopivissa renkaissa on sivuseinämässä kolmihuippuisen vuoren ja lumihiutaleen sisältävä symboli (3PMSF). C1-luokan (henkilöauto) renkaissa, jotka täyttävät ISO-standardin vaatimukset jääsuorituskyvyn osalta, on uusi symboli, joka esittää jääpuikkoa.
  • Vierintävastusta ja märkäpitoa koskevien merkintäluokkien osalta on toteutettu pieni muutos: nykyisin tyhjät tai varaamattomat C1- ja C2-renkaiden luokat on täytetty, ja tarpeettomat merkintäluokat (joita ei enää sallita raja-arvojen mukaisesti) on poistettu, jotta saadaan aikaan uusi asteikko, jossa on vain 5 luokkaa (A–E).
  • Alaosassa näkyy meluluokka (A, B tai C) aina desibeleinä ilmaistun ulkoisen melutason arvon lisäksi.
  • Uuden asetuksen mukaan rengasmerkintöihin on sisällytettävä myös renkaan valmistajan nimi sekä yksilöllinen tunniste ja rengastyypin tunnus.
  • Lisäksi rengasmerkinnässä on oltava QR-koodi, joka on tarkoitus liittää suoraan energiamerkintöjä koskevaan eurooppalaiseen tuotetietokantaan (EPREL).

 8. Pitääkö rengaskauppiaiden merkitä uudelleen varastossa olevat renkaat, jotka on tuotu markkinoille ennen 1. toukokuuta 2021?

  Kaikissa 1. toukokuuta 2021 lähtien valmistettavissa ja tämän päivämäärän jälkeen markkinoille tuotavissa C1-, C2- ja C3-renkaissa on oltava uusi merkintä. Jälleenmyyjillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta merkitä varastossa olevia renkaita uudelleen toukokuun 1. päivän jälkeen, jos kyseiset renkaat on tuotu markkinoille ennen kyseistä päivämäärää eli ennen kuin uusi rengasmerkintäasetus tuli voimaan. Toisin sanoen ennen toukokuun 1. päivää markkinoille tuodut renkaat voidaan myydä vanhalla merkinnällä. Sen vuoksi toukokuun 1. päivän 2021 jälkeen myynnissä voi olla sekä vanhalla että uudella merkinnällä varustettuja renkaita riippuen päivämäärästä, jona kyseiset renkaat on tuotu markkinoille.

 9. Mitkä ovat rengasvalmistajien velvollisuudet uuden rengasmerkintäasetuksen suhteen?

  Rengasvalmistajat voivat valintansa mukaan joko kiinnittää tarran renkaan kulutuspintaan tai sisällyttää painetun merkinnän jokaiseen jälleenmyyjälle toimitettavaan erään, joka sisältää samanlaisia renkaita. Goodyear varmistaa, että kaikissa renkaiden jälleenmyyjille toimitetuissa renkaissa on merkinnän sisältävä tarra. Kaikkien renkaiden merkintätiedot on myös sisällytettävä valmistajan verkkosivustoon, esitteisiin sekä ostajalle annettaviin teknisiin mainosmateriaaleihin. Rengasvalmistajien on lisäksi merkittävä uuden rengasmerkintäasetuksen edellyttämät tiedot tuotetietokantaan (EPREL), ennen kuin markkinoille tuodaan rengas 1. toukokuuta 2021 alkaen.

 10. Mikä EPREL on?

  EPREL on energiamerkintöjen eurooppalainen tuotetietokanta, joka luotiin antamaan kuluttajille tärkeää tietoa energiatehokkuudesta. Sen tarkoituksena on tehostaa markkinavalvontaan liittyviä toimia ja täytäntöönpanoa EU:ssa.  EU:n energiamerkintäasetusten soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden (esim. kodinkoneet) toimittajien (valmistajat, maahantuojat tai valtuutetut edustajat) on lain mukaan ladattava tietoja tuotteistaan tietokantaan ennen näiden tuotteiden saattamista markkinoille EU:ssa.  Uuden rengasmerkintäasetuksen mukaan myös rengasvalmistajien on merkittävä tiedot tuotetietokantaan, ennen kuin ne tuovat EU-markkinoille renkaan 1. toukokuuta 2021 alkaen.

 11. Sisältääkö rengasmerkintä kaikki tiedot renkaiden suorituskyvystä?

  Merkintä sisältää renkaan suorituskyvyn kolmesta olennaisesta osasta (polttoainetehokkuus, märkäpito ja ulkoinen vierintämelu) perustiedot, joiden avulla kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja. Merkintä ei kuitenkaan kata kaikkia renkaan yleiseen suorituskykyyn liittyviä parametreja. Vertailun vuoksi autolehtien riippumattomissa tutkimuksissa käsitellään keskimäärin viittätoista renkaiden suorituskyvyn osa-aluetta, kun taas Goodyear analysoi viittäkymmentä tekijää, kuten vesiliirron torjuntaa, käsiteltävyyttä kuivalla tiellä, kuivajarrutusta, vakautta suurilla ajonopeuksilla, kilometrisuoritusta ja monia muita. Sen vuoksi merkintä ei voi korvata erikoislaboratorioiden tekemää laatutestausta tai valmistajien ja muiden toimittamia tietoja, joissa käytetään useampia tekijöitä renkaiden suorituskyvyn arvioinnissa.