Teadmiste pank

Mida on uut seoses rehvimäärustega?

EL-i rehvimärgis

Alates 2021. a maist kehtib määrus (EL) 2020/740, millega muudetakse rehvide märgistust. Vaadake lähemalt rehvimärgiste tähendust ja rehvide energiaklasside uusimat teavet.

Goodyear on teinud rehvimärgise uuendamise alal tihedat koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega, et oma valdkonnas innovaatilisi lahendusi rakendada ja aidata tarbijatel rehvide suhtes teadlikumaid otsuseid teha. Usume, et uus EL-i rehvimärgis pakub tarbijatele asjakohasemat ja võrreldavamat rehviparameetrite teavet ning aitab lõppkasutajatel uute rehvide ostmisel teadlikumaid valikuid teha. Uus EL-i rehvimärgis pakub ka juurdepääsu põhjalikumale veebiteabele, mis muudab era- ja äritarbijatele valiku tegemise veelgi lihtsamaks. Järgmistest jaotistest leiate põhjalikuma rehvimärgise selgituse.

EL-i rehvimärgis Ülevaade

EL-i rehvimärgisel ja efektiivsusklassidel on uus kujundus ning neid on uue skaala alusel muudetud. Eelmisel standardmärgisel olid kirjas ainult veeretakistuse, märghaarduvuse ja välise veeremüraga seotud rehviklassid. Uuele EL-i rehvimärgisele on lisatud teave rehvi toimivuse kohta lumistes ja jäistes ilmaoludes. Märghaarduvuse ja veeretakistuste skaalal on nüüd seitsme klassi asemel viis klassi, mida märgivad tähed A kuni E. 

Kütusesäästlikkus

Kas teadsite, et rehvide arvele läheb kuni 20% sõiduki tarbitavast kütusest? Kui valite kõrgema kütusesäästu hinnanguga rehvid, saate paagitäiega pikemalt sõita ja CO2 heitmeid vähendada. Kütusesäästlikkuse skaala ulatub A-klassist (suurim kütusesäästlikkus) kuni E-klassini (väikseim kütusesäästlikkus). See näitaja oleneb rehvi veeretakistusest. Kütusetarve suureneb iga klassi puhul ligikaudu 0,1 liitrit 100 km kohta. Lihtsamalt öeldes, kütusesäästlikud rehvid vajavad rehvid veeremiseks vähem energiat. See tähendab väiksemat kütusekulu ja ka väiksemat keskkonnamõju!

Märghaarduvuse hinnang

„Märghaarduvus” on rehvi võime nakkuda teega märgades oludes. EL-i hinnang puudutab ainult üht märghaarduvuse aspekti – rehvi pidurdusvõimet märjal teel. Märghaarduvust hinnatakse skaalal A kuni E. Kõrgema märghaarduvuse hinnanguga rehvid peatuvad märjal teel täispidurdusjõu rakendamisel kiiremini. Hädaolukorras võivad paar meetrit otsustavad olla.

Märkus. Sõitmisel peate alati järgima soovitatud peatumisteekonda.

*Mõõdetud kooskõlas EK määruses 1222/2009 sätestatud testmeetoditega. Pidurdusteekonnad võivad erineda olenevalt sõidutingimustest ja muudest mõjuteguritest.

Mürahinnang

EL-i rehvihinnang arvestab ka sõidu ajal tekkivat välist rehvimüra. Kui valite hea mürahinnanguga rehvi, vähendate sõidumõju ümbritsevale keskkonnale. Müratasemel on A-, B- ja C-klass. Rehvi veeremüra mõõdetakse detsibellides ning selle täpne väärtus on kirjas märgise allosas. Madala müratasemega rehvid tekitavad 67 kuni 71 dB heli. Kõrgeima müratasemega rehvid tekitavad 72 kuni 77 dB heli. Mõne detsibelline kasv muudab mürataset väga oluliselt. 3 dB võrra suurem väärtus tähendab lausa kaks korda valjemat välismüra.

Uue EL-i rehvimärgise selgitus

EL-i rehvimärgise uuel versioonil on uus teabelahendus. Altpoolt leiate EL-i rehvimärgise uue lahenduse ülevaate.

 

 

QR-kood:

lisatud QR-koodi abil on lihtne vaadata avalikus EL-i tooteandmebaasis olevaid tooteandmeid. Koodi saab skannida, et vaadata tooteteabekaarte ja Euroopa Liidu rehvimärgiseid.

 

Rehvitüübi identifikaator:

igal rehvitootel on unikaalne rehvitähistus.

 

Lumerehviikoon:

rehvidel on kaks uut ikoonivalikut. Lumerehviikoon näitab, et rehv on sobiv karmide lumeolude jaoks. Ikoonil on kolmetipulise mäe ja lumehelbe kujutis (3PMSF) ning ikoon asub rehvi siseküljel. Piktogrammi määramiseks mõõdetakse auto pidurdusteekonda kokkusurutud lumel kiirusel 25 miili/h või mõõdetakse rehvi veojõudu. Piktogrammi määramiseks veokitele mõõdetakse rehvi kiirendusvõimet. Üldist lumehaarduvust testitakse ÜRO EMK eeskirja nr 117 lisa 7 alusel. Selles eeskirjas esitatakse testimistingimuste (nt testpind, õhutemperatuur, testimissõiduk, koormus, rõhk, kiirus jne) põhjalik teave.

 

Jäärehviikoon:

teisel uuel ikoonil on stalagmiidi kujutis ning ikoon näitab, et rehvi pidurdusteekond on jääkattega talveteedel lühem. Jäähaarduvuse teave põhineb ISO standardil (ISO 19447), mis plaanitakse avaldada 2021. a juulis. Tehnilistele nõuetele vastavate rehvide puhul lisatakse jäähaarduvuse piktogramm C1-rehvi (sõiduautorehv) uuele EL-i rehvimärgisele. C1-rehv vastab ISO standardis sätestatud minimaalsetele jäähaarduvuse indeksi väärtustele. Piktogrammi määramiseks mõõdetakse pidurdusteekonda puhtal jääl kiirusel 20 miili/h. C2- ja C3-rehvide standardeid veel määratletakse.

Tutvuge meie rehvidega

Goodyear peab neid rehvimärgise määruse muudatusi väga vajalikuks, sest nii saame klientidele rehviparameetrite kohta rehvide ostmisel täpsemat teavet pakkuda. Oleme veendunud, et meie ülesanne on pakkuda klientidele suurimat ohutust tagavaid ja kütusesäästlikke rehve ning seista keskkonnahoidlike väärtuste eest kogu rehvivaldkonnas. Meie eksperdid aitavad teid meelsasti, et leiaksite oma autole kõige sobivamad ja oma vajadustele vastavad rehvid.

Muudatuste kokkuvõte

 • Vähem hindamistasemeid: kütusesäästlikkuse skaalal on nüüd seitsme taseme asemel viis taset (A kuni E)
 • Välist veeremüra hinnatakse A-st (madalaim müratase) kuni C-ni (kõrgeim müratase)
 • Uuel EL-i märgisel on QR-kood, mida saab tooteandmete vaatamiseks skannida
 • Igal rehvil peab olema unikaalne identifikaator
 • Uus lumeikoon näitab, et rehv on sobiv karmideks talveoludeks
 • Uus jäähaarduvuse ikoon näitab, et C1-rehv (sõiduautorehv) vastab uues ISO 19447 standardis sätestatud minimaalsetele jäähaarduvuse indeksi väärtustele

Korduvad küsimused

2012. aastal kasutusele võetud rehvimärgis pakub Euroopas asuvatele klientidele kütusekulu, ohutust ja mürataset puudutavat vajalikku teavet, sisaldades rehvide veeretakistuse, märghaarduvuse ja välise veeremüra üksikasju. Selle ühise skaala abil on EL-i rehvimärgise eesmärk aidata klientidel uute rehvide soetamisel teha teadlikum valik. 2021. aasta 1. mail jõustus uuendatud rehvimärgis.

Muudetud märgisemäärusega soovib Euroopa Komisjon kütusesäästlike, ohutute ja madala müratasemega rehvide soodustamise abil suurendada ohutust ning teeliikluse majandus- ja keskkonnaalast efektiivsust. Uus märgis sisaldab klientidele ka uut teavet, mis näitab, kas rehv sobib rasketesse lume- või jääoludesse.

Goodyear toetab rehvimärgise määruse muudatusi ja täidab selle rakendamisega seotud kõik kohustused. Usume, et uus EL-i rehvimärgis pakub tarbijatele asjakohasemat ja võrreldavamat rehviparameetrite teavet ning aitab lõppkasutajatel uute rehvide ostmisel teadlikumaid valikuid teha.  See aitab pakkuda ka ohutuid ja keskkonnasäästlikke rehve. Lisaks aitab EL-is saadaolevate kõikide rehvide andmetega Euroopa energiamärgistuse tooteregister (EPREL) parandada tootjate ja ametnike teabevahetust ning turujärelevalvet.

Uus rehvimäärus kehtib alates 2021. aasta 1. maist. Seni oli kasutusel vana rehvimärgis.

Uue rehvimärgise määrus kehtib üksnes uutele sõiduautorehvidele (C1 rehvid), kerge kommertssõiduki rehvidele (C2 rehvid) ja raskesõidukirehvidele (C3 rehvid).

Uue rehvimärgise määrus kehtib üksnes uutele sõiduautorehvidele (C1 rehvid), kerge kommertssõiduki rehvidele (C2 rehvid) ja raskesõidukirehvidele (C3 rehvid). Praegu ei kuulu uue määruse alla järgmised kategooriad: taastatud turvisega rehvid, maastikurehvid, rallirehvid, naastrehvid, tagavararattad, rehvid, mis on projekteeritud paigaldamiseks sõidukitele esmaregistreerimisega enne 1990. aasta 1. oktoobrit, rehvid kiirusklassiga alla 80 km/h, rehvid velje nimiläbimõõduga kuni 254 mm või alates 635 mm.

 • Uus määrus rakendub ka veokirehvidele, st see hõlmab rehviklasse C1 (sõiduautorehvid), C2 (kergete kommertssõidukite rehvid) ja C3 (raskete kommertssõidukite rehvid).
 • Uue määruse järgi võidakse lisaks standardsildile (veeretakistud, märghaarduvus ja väline veeremüra) kasutada ka raskete lumeolude ikooni ja jäähaarduvuse ikooni. Raskete lumeolude jaoks sobivate rehvide külgseinal on kolmetipulise mäe ja lumehelbe sümbol (3PMSF). Uue ISO-standardi jääsuutlikkuse nõudeid täitva C1 (sõiduauto) rehvidel on uus jääpurika sümbol.
 • Veeretakistuse ja märghaarduvuse sildiklasse on pisut muudetud: C1 ja C2 rehvide praegused tühjad või hõivamata klassid on täidetud ja üleliigsed klassid (pole piirväärtuste tõttu enam lubatud) on kustutatud, et moodustada uus skaala, milles on vaid 5 klassi (A kuni E).
 • Allosas näidatakse alati müraklassi (A, B või C) koos välise müratasemega detsibellides.
 • Uue määruse järgi peab rehvisiltidel olema ka tootja nimi ning kordumatu identifikaator ja rehvitüübi indetifikaator.
 • Viimaks peab rehvisildil olema QR-kood, millel on otsene side Euroopa energiamärgistuse tooteregistriga (EPREL).

Alates 2021. aasta 1. maist toodetud ja pärast seda kuupäeva müüki pandud kõikidel C1, C2 ja C3 rehvidel peab olema uus märgis. Sellele vaatamata ei pea edasimüüjad laos olevaid rehve ümber märgistama, kui need rehvid pandi müüki enne uue rehvimärgise määruse jõustumise kuupäeva. Teisisõnu enne 1. maid müüki pandud rehve võib müüa vana märgisega. Seetõttu võib rehvide turuletuleku kuupäevast sõltuvalt isegi pärast 2021. aasta 1. maid poest leida uue ja vana märgisega rehve.

Rehvitootjatel on valik, kas panna rehviturvisele kleebis või edasimüüjale saadetud identsete rehvide partiiga kaasa trükitud märgis. Goodyear tagab, et rehviedasimüüjatele tarnitud kõikidel rehvidel on kleebised ja märgis. Kõikide rehvide märgiseteave peab sisalduma ka tootjate veebilehtedel, brošüürides ja ostjale antavas tehnilises reklaamdokumentatsioonis. Alates 2021. aasta 1. maist peavad rehvitootjad enne rehvi müüki panemist uue rehvimärgise määruse nõutud teabe sisestama ka toodete andmebaasi (EPREL).

EPREL on Euroopa energiamärgistuse tooteregister, mille loomise eesmärk on anda tarbijatele olulist energiaefektiivsuse alast teavet. Selle eesmärk on EL-is suurendada turujärelevalvet ja õiguskaitset.  EL-i energiamärgise määrusega seotud toodete (nt majapidamisseadmed) tarnijatel (tootjad, importijad ja volitatud esindajad) on juriidiline kohustus oma tooteid puudutav teave andmebaasi üles laadida enne EL-is nende turuletoomist.  Vastavalt uue rehvimärgise määrusele peavad ka rehvitootjad alates 2021. aasta 1. maist enne EL-i turul rehvide müümist teabe vastavasse tooteandmebaasi sisestama.

Märgis sisaldab rehvi jõudluse kohta kolme olulist näitajat (kütusesäästlikkus, märghaarduvus ja väline veeremüra), et tarbijad saaksid teha teadliku valiku. Sellele vaatamata ei sisalda märgis rehvi jõudlusega seotud kõiki parameetreid. Võrdluseks käsitlevad autoajakirjade eri uuringud rehvijõudluse 15 näitajat, samas kui Goodyear analüüsib enam kui 50 rehviomadust, sh vesiliukindlus, juhitavus kuival teel, pidurdusvõime kuival teel, stabiilsus suurel kiirusel, läbisõit jne. Seetõttu ei saa märgis asendada erilaborite tehtud kvaliteediteste või tootjate ja muude asutuste teavet, mis kasutavad rehvijõudluse hindamiseks mitmesuguseid kriteeriume.

Korduvad küsimused

 1. Mis on rehvimärgis?

  2012. aastal kasutusele võetud rehvimärgis pakub Euroopas asuvatele klientidele kütusekulu, ohutust ja mürataset puudutavat vajalikku teavet, sisaldades rehvide veeretakistuse, märghaarduvuse ja välise veeremüra üksikasju. Selle ühise skaala abil on EL-i rehvimärgise eesmärk aidata klientidel uute rehvide soetamisel teha teadlikum valik. 2021. aasta 1. mail jõustus uuendatud rehvimärgis.

 2. Miks muutis Euroopa Komisjon olemasolevat rehvimärgist?

  Muudetud märgisemäärusega soovib Euroopa Komisjon kütusesäästlike, ohutute ja madala müratasemega rehvide soodustamise abil suurendada ohutust ning teeliikluse majandus- ja keskkonnaalast efektiivsust. Uus märgis sisaldab klientidele ka uut teavet, mis näitab, kas rehv sobib rasketesse lume- või jääoludesse.

 3. Milline on Goodyeari seisukoht muudetud rehvimärgise osas?

  Goodyear toetab rehvimärgise määruse muudatusi ja täidab selle rakendamisega seotud kõik kohustused. Usume, et uus EL-i rehvimärgis pakub tarbijatele asjakohasemat ja võrreldavamat rehviparameetrite teavet ning aitab lõppkasutajatel uute rehvide ostmisel teadlikumaid valikuid teha.  See aitab pakkuda ka ohutuid ja keskkonnasäästlikke rehve. Lisaks aitab EL-is saadaolevate kõikide rehvide andmetega Euroopa energiamärgistuse tooteregister (EPREL) parandada tootjate ja ametnike teabevahetust ning turujärelevalvet.

 4. Millal EL-i uus rehvimärgis jõustus?

  Uus rehvimäärus kehtib alates 2021. aasta 1. maist. Seni oli kasutusel vana rehvimärgis.

 5. Kas uue rehvimärgise määrus kehtib kõikidele rehvidele?

  Uue rehvimärgise määrus kehtib üksnes uutele sõiduautorehvidele (C1 rehvid), kerge kommertssõiduki rehvidele (C2 rehvid) ja raskesõidukirehvidele (C3 rehvid).

 6. Millised rehvid uue rehvimärgise määruse alla ei kuulu?

  Uue rehvimärgise määrus kehtib üksnes uutele sõiduautorehvidele (C1 rehvid), kerge kommertssõiduki rehvidele (C2 rehvid) ja raskesõidukirehvidele (C3 rehvid). Praegu ei kuulu uue määruse alla järgmised kategooriad: taastatud turvisega rehvid, maastikurehvid, rallirehvid, naastrehvid, tagavararattad, rehvid, mis on projekteeritud paigaldamiseks sõidukitele esmaregistreerimisega enne 1990. aasta 1. oktoobrit, rehvid kiirusklassiga alla 80 km/h, rehvid velje nimiläbimõõduga kuni 254 mm või alates 635 mm.

 7. Mis muutub seoses EL-i rehvimärgisega?

  • Uus määrus rakendub ka veokirehvidele, st see hõlmab rehviklasse C1 (sõiduautorehvid), C2 (kergete kommertssõidukite rehvid) ja C3 (raskete kommertssõidukite rehvid).
  • Uue määruse järgi võidakse lisaks standardsildile (veeretakistud, märghaarduvus ja väline veeremüra) kasutada ka raskete lumeolude ikooni ja jäähaarduvuse ikooni. Raskete lumeolude jaoks sobivate rehvide külgseinal on kolmetipulise mäe ja lumehelbe sümbol (3PMSF). Uue ISO-standardi jääsuutlikkuse nõudeid täitva C1 (sõiduauto) rehvidel on uus jääpurika sümbol.
  • Veeretakistuse ja märghaarduvuse sildiklasse on pisut muudetud: C1 ja C2 rehvide praegused tühjad või hõivamata klassid on täidetud ja üleliigsed klassid (pole piirväärtuste tõttu enam lubatud) on kustutatud, et moodustada uus skaala, milles on vaid 5 klassi (A kuni E).
  • Allosas näidatakse alati müraklassi (A, B või C) koos välise müratasemega detsibellides.
  • Uue määruse järgi peab rehvisiltidel olema ka tootja nimi ning kordumatu identifikaator ja rehvitüübi indetifikaator.
  • Viimaks peab rehvisildil olema QR-kood, millel on otsene side Euroopa energiamärgistuse tooteregistriga (EPREL).

 8. Kas rehvitootjad peavad laos olevatele enne 2021. aasta 1. maid turule toodud rehvidele paigaldama uued märgised?

  Alates 2021. aasta 1. maist toodetud ja pärast seda kuupäeva müüki pandud kõikidel C1, C2 ja C3 rehvidel peab olema uus märgis. Sellele vaatamata ei pea edasimüüjad laos olevaid rehve ümber märgistama, kui need rehvid pandi müüki enne uue rehvimärgise määruse jõustumise kuupäeva. Teisisõnu enne 1. maid müüki pandud rehve võib müüa vana märgisega. Seetõttu võib rehvide turuletuleku kuupäevast sõltuvalt isegi pärast 2021. aasta 1. maid poest leida uue ja vana märgisega rehve.

 9. Millised on rehvitootjate kohustused seoses uue rehvimärgise määrusega?

  Rehvitootjatel on valik, kas panna rehviturvisele kleebis või edasimüüjale saadetud identsete rehvide partiiga kaasa trükitud märgis. Goodyear tagab, et rehviedasimüüjatele tarnitud kõikidel rehvidel on kleebised ja märgis. Kõikide rehvide märgiseteave peab sisalduma ka tootjate veebilehtedel, brošüürides ja ostjale antavas tehnilises reklaamdokumentatsioonis. Alates 2021. aasta 1. maist peavad rehvitootjad enne rehvi müüki panemist uue rehvimärgise määruse nõutud teabe sisestama ka toodete andmebaasi (EPREL).

 10. Mis on EPREL?

  EPREL on Euroopa energiamärgistuse tooteregister, mille loomise eesmärk on anda tarbijatele olulist energiaefektiivsuse alast teavet. Selle eesmärk on EL-is suurendada turujärelevalvet ja õiguskaitset.  EL-i energiamärgise määrusega seotud toodete (nt majapidamisseadmed) tarnijatel (tootjad, importijad ja volitatud esindajad) on juriidiline kohustus oma tooteid puudutav teave andmebaasi üles laadida enne EL-is nende turuletoomist.  Vastavalt uue rehvimärgise määrusele peavad ka rehvitootjad alates 2021. aasta 1. maist enne EL-i turul rehvide müümist teabe vastavasse tooteandmebaasi sisestama.

 11. Kas rehvimärgis sisaldab rehvi jõudluse kohta kogu teavet?

  Märgis sisaldab rehvi jõudluse kohta kolme olulist näitajat (kütusesäästlikkus, märghaarduvus ja väline veeremüra), et tarbijad saaksid teha teadliku valiku. Sellele vaatamata ei sisalda märgis rehvi jõudlusega seotud kõiki parameetreid. Võrdluseks käsitlevad autoajakirjade eri uuringud rehvijõudluse 15 näitajat, samas kui Goodyear analüüsib enam kui 50 rehviomadust, sh vesiliukindlus, juhitavus kuival teel, pidurdusvõime kuival teel, stabiilsus suurel kiirusel, läbisõit jne. Seetõttu ei saa märgis asendada erilaborite tehtud kvaliteediteste või tootjate ja muude asutuste teavet, mis kasutavad rehvijõudluse hindamiseks mitmesuguseid kriteeriume.