Kasutustingimused

1. Üldsätted

1. Käesolevad kasutustingimused sisaldavad „üldsätteid“, „veebipõhist privaatsuspoliitikat“ ja „küpsiste poliitikat“ („sätted“), et reguleerida saidi www.goodyear.eu/truck website („veebisait“) üksikisikute ja ettevõtete poolset veebisaidile juurdepääsu ja kasutust. Veebisaidi arendas ja juurutas ettevõte Goodyear Operations S.A., mille registreeritud juriidiline aadress on Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luksemburg ja mis on Luksemburgi äriregistris registreeritud numbriga B71.219 (edaspidi nimetatud „Goodyear Operations“ ja koos oma filiaalidega nimetatud „Goodyear“). 

 

2. Need kasutustingimused hõlmavad teie juurdepääsu veebisaidile ja selle kasutust ning veebisaiti avades nõustute selgesõnaliselt kasutustingimustega. Veebipõhisele privaatsuspoliitikale juurdepääsuks klõpsake valikut Veebipõhine privaatsuspoliitika ja küpsiste poliitikale juurdepääsuks klõpsake valikut Küpsiste poliitika. Kui te pole nõus, siis palun ärge seda veebisaiti kasutage.

 

3. Seda veebisaiti kasutatakse Goodyeari toodete ja nendega seotud juhiste pakkumiseks

 

4. Kasutajatel on õigus esitada veebisaidi toimimisega seotud kaebuseid. Kaebused tuleb saata järgmisele postiaadressile: Goodyear Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxembourg või esitage kontakteerumisblankett, klõpsates linki Võtke meiega ühendust.  Goodyear üritab kaebustele õigeagselt vastata. 

 

5. Veebisait võib sisaldada linke kolmanda osapoole veebisaitidele või ressurssidele, sh lingid, mis sisaldavad Goodyeari puudutavat finants- või investeerimisteavet. Goodyear pakub teile kolmanda osapoole linke üksnes mugavuse eesmärgil ega vastuta veebisaidi kaudu lingitud või suunatud mis tahes kolmanda osapoole veebisaidi sisu eest. Veebisaidil olevad kolmanda osapoole veebisaidi lingid ei tähenda, et Goodyear seda saiti heaks kiidaks või soovitaks. Goodyear ütleb lahti kõikidest otsestes ja kaudsetest garantiidest, mis on seotud mis tahes kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse, seaduslikkuse, loetavuse või paikapidavusega. Kui otsustate kolmanda osapoole veebisaidi avada, siis kinnitate, et teete seda üksnes enda vastutusel.

 

6. Kui pole teisiti märgitud, siis veebisait koos kõigi materjalidega, sh saidi osana ilmuvad kaubamärgid, kujutised, illustratsioonid, disainid, nupud, ikoonid, logid, fotod, allalaaditavad digifailid ja kirjutised ja muud materjalid (ühiselt „sisu“), on Goodyearile kuuluv või selle hallatav või litsentsitav intellektuaalomand. Teil on keelatud veebisaiti või mis tahes sisu reprodutseerida, pöördprojekteerida, edastada, osadeks võtta, modifitseerida või neist tuletatud teoseid luua. Mitte midagi veebisaidil asuvast ei tohi tõlgendada (vihje, keeluna vms) litsentsi andmisena või õigusena kasutada veebisaidil olevat intellektuaalomandit ilma Goodyeari eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kõik õigused, mida pole siin selgesõnaliselt märgitud, kuuluvad Goodyearile ja/või selle kolmandast osapoolest teenusepakkujatele.

 

7. Veebisaiti ja selle kogu sisu, teavet, teenuseid ja tooteid pakutakse kujul „nagu on“ ilma igasuguse garantiita.  Nõustute veebisaiti kasutama üksnes enda vastutusel ning üksnes teie vastutate oma arvutisüsteemi või tarvikute kahjustuste või andmekao eest, mille on põhjustanud veebisaidi avamine, sirvimine või kasutamine või veebisaidi mis tahes materjalide, andmete, teksti või kujutiste allalaadimine või kasutamine, st Goodyear ei vastuta veebisaidi teiepoolse kasutusega seotud mis tahes kahjude eest. Goodyear ei garanteeri, et (i) veebisait vastab teie nõudmistele; (ii) veebisaidile juurdepääs on takistusteta, õigeaegne, turvaline või veavaba; (iii) veebisaidi kasutusega kaasnenud tulemused on täpsed ja usaldusväärsed; (iv) veebisaidi kaudu või selle abil soetatud mis tahes toote, teenuse, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie nõudmistele; (v) veebisaidil olevad mis tahes vead parandatakse; või (vi) veebisait või hostiteenus on vabad viirustest või muudest kahjulikest komponentidest.

 

8. Ühelgi juhul ei vastuta Goodyear ühegi lepingu, hooletuse, kõrgendatud vastutuse, õigusrikkumise või muu teooria alusel mis tahes otsese, kaudse, juhusliku, millegi tagajärjel või erilistel asjaoludel ilmnenud kahjude või trahvisummade või rahaliselt hüvitatavate kahjude eest, sh (kuid mitte nendega piiratud) kasumi, kasutusvõimaluse või andmete või muude immateriaalsete varade kaotusest tingitud kahjude eest, isegi kui Goodyear oli selliste kahjude võimalusest teadlik. Eelkõige (ja mitte üksnes) ei vastuta Goodyear kahjude eest, mis on tingitud veebisaidi või veebisaidile Goodyeari või kellegi teise postitatud sisu kasutusest või kasutusvõimaluse puudumisest. Goodyear ei kinnita ega garanteeri mis tahes sõnumitahvlil kuvatud, üleslaaditud, postitatud või veebisaidi kaudu muul viisil leviva kasutajate loodud mis tahes sisu täpsust ega loetavust ning ei vastuta kasutajate loodud sisuga kaasnevate kahjude eest. Sellele vaatamata ei tohi selles lõigus olevat teavet tõlgendada mõjuna individuaalsete toodete garantiile, mida pakutakse Goodyeari toodetele standardina. 

 

9. Kui te pole veebisaidi või selle sisuga rahul, siis on teie ainus abinõu veebisaidi kasutamise lõpetamine. Kuna teatud jurisdiktsioonid ei luba teatud kahjude korral vastutuse välistamist või piiramist, siis ei pruugi sellised piirangud teile kehtida. 

 

10. Kõikidele küsimustele, mida kasutustingimustega ei reguleerita, kohalduvad Luksemburgi seadused, mida järgib ettevõtte Goodyear Operations peakontor. Käesolevatest kasutustingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse ettevõtte Goodyear Operations registrijärgse asukoha territoriaalselt pädevate Luksemburgi avalike kohtute erandlikus kohtualluvuses.