Gizlilik Politikası

Bu Online Gizlilik Politikası (“Politika”), https://www.goodyear.eu adresinde bulunan Goodyear tüketici websitesini (“Website”) ilgilendirmektedir.

Goodyear’ın Gizlilik Taahhüdü

The Goodyear Tire & Rubber Company ve bağlı şirketleri olarak, websitelerimizin ziyaretçilerinin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve iş yaptığımız diğer kişilerin mahremiyetine saygı duyuyor ve güvenine değer veriyoruz. Kişisel verileri (aşağıda tanımlanmıştır) faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kanunlarına uygun olarak işlemeye özen göstermekteyiz. Avrupa Birliği’nde, bu 25 Mart 2018 tarihinden itibaren Genel Veri Koruma Yönetmeliğini ("GDPR") içermektedir.

 

Websitemizi her ziyaretinizde,  https://www.goodyear.eu (bu metinde aynı zamanda “Goodyear” veya “biz” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işleyecektir (aşağıda tanımlanmıştır). Bu bağlamda, kişisel verilerinizin neden ve nasıl işleneceğine karar vermesi sebebiyle, Goodyear veri sorumlusu olarak hareket edecek ve kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu olacaktır. 

Bu Politikanın amacı, aşağıdaki sorular hakkında bilgi vermek ve şeffaf bir biçimde açıklamalar sunmaktır:

 • Goodyear’ın kişisel verilerinizi neden ve nasıl toplayacağı, işleyeceği ve kaydedeceği; 
 • kişisel verilerinizin “sorumlusu” olarak üstlendiği rolün kapsamı ve
 • işleme faaliyetleriyle ilgili haklarınız ve yükümlülükleriniz.

Tanımlar

Bu politikaların amaçları bakımından, aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

"kişisel veri"  kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi ile ilgili bilgileri ifade eder;

"işleme" kişisel verilerin veya kişisel veri gruplarının otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, düzenlenmesi, saklanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, kurtarılması, istişare edilmesi, kullanılması, aktarım yoluyla açıklanması, aktarılması veya başka şekillerde elde edilebilir hale getirilmesi, uyumlu hale getirilmesi veya kombinasyonu, engellenmesi, silinmesi veya imha edilmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ya da işlem grubunu ifade eder ve “işlemek” fiili de bu şekilde yorumlanacaktır ve

"veri işleyen" veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder. Goodyear’ın veri işleyenleri iştirakler, bağlı şirketler veya üçüncü taraf tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları olabilir. Her durumda, Goodyear kişisel verilerinizin GDPR’ye uygun olarak işlenmesini sağlamak için veri işleyen bir veri işleme sözleşmesi yapacaktır.  

Bilgilerin Toplanması

Toplama yöntemi

Websitede gezindiğinizde, yalnızca gezinti ile ilişkili bazı kişisel veriler toplanır. Bununla birlikte, Websitemizin bazı fonksiyonları Goodyear’a ilave kişisel verileri gönüllü olarak temin etmenizi gerektirebilir. 

Toplanan kişisel veri kategorileri

Website ziyaretçilerinden aşağıdaki bilgileri toplamaktayız:

 • IP adresiniz; 
 • internet hizmet sağlayıcınızın alanı; 
 • tarayıcınızın, işletim sisteminizin ve platformunuzun türü ve versiyonu; 
 • ziyaret edilen sayfalar, aranan bilgiler, Websitede geçirilen süre ve diğer istatistikler hakkında bilgiler; 
 • alışkanlıklarınız ve tercihleriniz ile ilgili bilgiler; 

Kişisel verileri temin etmeyi reddetmenizin sonuçları

Goodyear’a kişisel verilerinizi sunma konusunda hukuki bir yükümlülük taşımamaktasınız. Bununla birlikte, belirli durumlarda kişisel verilerinizi temin etmeyi veya çerezleri ya da tarayıcı ayarlarını reddetmeniz, Websitedeki deneyiminizi etkileyebilir veya Websitemizin belirli özelliklerinden yararlanmanızı engelleyebilir.  

Bu nedenle, kişisel verileri (örneğin formlar yardımıyla) toplarken, söz konusu verilerin temin edilmesinin zorunlu olup olmadığını (yıldızla işaretleyerek) ve talep edilen verileri sunmayı reddetmenizin sonuçlarını açıklayacağız.

Çerezler ve diğer benzer teknolojiler

Websitemizde “çerezler” veya “web işaretleyiciler” kullanılabilir. “Çerez”, Websitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza, cihazınıza ya da sisteminize yerleştirilebilecek bir metin dosyasıdır. Çerezler, Goodyear’ın kişiye özel bir deneyim sunmak suretiyle Website ziyaretçilerine daha iyi hizmet vermesini mümkün kılar. Zaman içerisinde aksiyonlarınızı ve tercihlerinizi hatırlamak için cihazınızdan toplanan ve sonraki ziyaretlerinizde Websiteye geri gönderilen bilgileri içerir. Adınız, adresiniz, telefon numaranız ya da e-posta adresiniz toplanan bilgiler arasında yer almaz.

Güvenlik

En yeni teknolojiler, uygulama maliyetleri ve işlemenin niteliği, kapsamı, bağlamı ve amaçları ile birlikte özel kişilerin hakları ve özgürlüklerinin uygulanması ve ciddiyeti bakımından değişikliklerin olması riski dikkate alındığında, Goodyear uhdesinde bulunan kişisel verileri kayıp, kötü amaçlı kullanım ve yetkisiz erişim, ifşa, tahrifat ve imha riskine karşı korumak ve kişisel verilerin kötüye kullanımına, kaybına ya da yetkisiz kullanımına müdahale etmek amacıyla uygun önlemler almaktadır.

Goodyear’ın topladığı bilgiler, üçüncü taraf veri kayıt sistemlerine (aşağıdaki “Üçüncü Taraf Alıcılar” başlıklı kısmı inceleyin) kaydedilebilir. Bu tür durumlarda, Goodyear bilgilerin güvenliği açısından söz konusu üçüncü tarafların da ilgili gizlilik uygulamalarını ve sistemlerini hayata geçirmelerini talep etmektedir.

İşlemenin amaçları ve yasal dayanağı

İşlemenin amaçları

Goodyear ve Goodyear’ın adına faaliyet gösteren veri işleyenler, Goodyear’a ilettiğiniz kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için kullanırlar:  

 • Kullanıcı kaydı ve yönetimi (örneğin hesap yönetimi ve soruların yanıtlanması)  
 • Websitemizin kullanımının ölçülmesi (kullanım istatistiklerimizin hazırlanması dahil) 
 • İlettiğiniz e-posta adresini (eğer varsa) kullanmak suretiyle, periyodik olarak ürünlerimizi, özel tekliflerimizi ve sizin ya da çalıştığınız şirketin ilgileneceği bilgileri içeren tanıtım amaçlı e-postaların gönderilmesi 
 • Online anketlere katılmanızın talep edilmesi 
 • Ürünler ve hizmetler hakkında geri bildirim istenmesi
 • Websitemizin iyileştirilmesi 
 • Sizden aldığımız bir talebe cevaben sizinle iletişim kurulması

 

İlettiğiniz online lastik garantisi kayıt bilgileri pazarlama amaçları için kullanılmayacaktır.  

İşlemenin yasal dayanağı

Yasal bir dayanağımız olmadan kişisel verileri işlememize izin verilmemektedir. Bu nedenle, kişisel verileri ancak aşağıdaki durumlarda işleyeceğiz:

 • önceden rızanızı alarak;  
 • işlemenin size karşı akdi yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz veya talebinize istinaden sözleşme öncesi adımlar atmamız için gerekli olması; 
 • işlemenin yasal ya da düzenleyici yükümlülüklere (örneğin vergi veya muhasebe gereklilikleri) uymamız için gerekli olması veya 
 • işlemenin Goodyear’ın meşru menfaatleri açısından gerekli görülmesi ve menfaatlerinizi veya temel hak ve özgürlüklerinizi uygun olmayan şekillerde etkilememesi. Kişisel verilerinizi bu gerekçeyle işlerken her zaman meşru menfaatimiz ile mahremiyetiniz arasında bir denge tutturmaya özen göstereceğimizi özellikle belirtiriz.  

Bu ‘meşru menfaatlere’ bazı örnekler aşağıda verilmiştir: 

 • maliyet etkinliği sağlayan hizmetlerden faydalanmak (örneğin verileri işlemek için kurum dışı tedarikçiler tarafından sunulan bazı platformları kullanmaya karar verebiliriz); 
 • müşterilerimize ve muhtemel müşterilerimize ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunmak 
 • müşterilerimizle ilişkilerimizi ve verilerini daha iyi yönetmek ve idare etmek; 
 • müşterilerimizin iletişim yöntemi (telefon, e-posta vs.) ve sıklığı ile ilgili tercihlerini dikkate alarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak; 
 • müşterilerimizin Goodyear ürünlerine ilgisini ölçmek ve gönderilen e-postaların durumu (teslim edilmedi, teslim edildi, açıldı) ile ilgili istatistiksel ve diğer araştırmaların yapılması ve verilerin analiz edilmesi dahil olmak üzere pazarlama e-postalarıyla müşteri etkileşimini daha iyi anlamak;  
 • Goodyear’ın ürünlerini daha iyi pazarlayabilmek amacıyla müşterilerine özel reklam ve teklifler sunmasına imkan tanımak; 
 • işletmemizin veya varlıklarımızın herhangi bir kısmını satmak veya varlıklarımızın tamamına yakınının bir üçüncü tarafça satın alınması durumunda, sattığımız varlıklar arasında kişisel veriler de olabilir; 
 • IT sistemlerimizin, mimarisinin ve ağlarının güvenliğinin yanı sıra dolandırıcılığı veya suç faaliyetlerini, ürünlerimizin ya da hizmetlerimizin kötüye kullanılmasını önlemek ve
 • kurumsal ve sosyal sorumluluk hedeflerimizi tutturmak; 

Üçüncü taraf alıcılar

Kişisel verileri (görevlerinin ifası için bu bilgilere ihtiyaç duyan) personele ve Goodyear grubunun diğer şirketlerine aktarabiliriz. Söz konusu diğer grup şirketleri başka bir veri sorumlusu olarak hareket edebilecek (bu durumda, ilgili işleme hakkında tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir) veya kişisel verileri yalnızca veri sorumlusunun talebi üzerine ve adına işleyecektir (ve bu bakımdan veri işleyen sıfatıyla hareket edecektir).

Ayrıca, yukarıdaki listede belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi Goodyear grubu dışında üçüncü taraf işleyenlere aktarabiliriz ancak bu tür bir durumda, veri işleyenler kendilerine verdiğimiz talimatları uygulamakla yükümlü olacaktır.

 

Söz konusu üçüncü taraf işleyenler aşağıdakileri içerir:

 • (IT) hizmet sağlayıcılarımız, bulut hizmeti sağlayıcılarımız ve veri tabanı sağlayıcılarımız;
 • ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanması konusunda Goodyear’a destek veren; kişisel verileri kaydeden ve analiz eden; kullanıcı ve tüketici değerlendirmeleri, incelemeleri ve anketleri yapan; Goodyear adına sizinle iletişim kuran; lastik alımları ve kurulumları ve/veya diğer araç hizmetleri dahil olmak üzere işlemleri yerine getiren ve tamamlayan ve Website kullanıcılarına ve müşterilere tanıtım amaçlı iletişimlerin ya da hizmetlerin sunulması için başka şekillerde ihtiyaç duyulan danışmanlarımız, tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımız.

 

Kişisel verileriniz ayrıca aşağıdaki kişilere açıklanabilir:

 • ilgili bir sözleşme kapsamında haklarımızı veya yükümlülüklerimizi devredebileceğimiz herhangi bir üçüncü taraf;
 • yürürlükteki kanun ya da yönetmelik kapsamında veya talep doğrultusunda gerek görülmesi halinde herhangi bir ulusal ve/veya uluslararası düzenleyici makam, icra makamı ya da borsa veya mahkeme ve
 • merkezi veya yerel hükümet kuruluşları ve diğer resmi ya da kamu kuruluşları.

 

Bu Websitede yer alan online lastik garantisi kayıt formu aracılığıyla kullanıcıların ilettikleri bilgiler, kanunda öngörülen durumlar haricinde hiçbir üçüncü tarafla paylaşılmayacaktır. 

Sınır aşan veri aktarımları

Goodyear bünyesinde veya Goodyear dışına aktarılan kişisel veriler, AB Üye Ülkeleri, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’ten oluşan Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") dışındaki bir ülkede de işlenebilir. 

Kişisel verilerinizin AEA dışına aktarılması halinde, aktarılan kişisel veriler için gerekli koruma seviyesini sağlamak amacıyla aktarım öncesinde Avrupa Komisyonu’nun onayladığı AB standart sözleşme maddelerini imzalayacağız. Aşağıda açıklanan haklarınızı kullanarak (“Haklarınız” başlıklı kısmı inceleyin) bu konuda ilave bilgi talep edebilir ve alınan tedbirin bir kopyasını edinebilirsiniz.

Veri saklama

Goodyear, kişisel verilerinizi ancak [Websitemizi son ziyaretinizden sonra] 3 ay süreyle saklayacaktır.  

Bununla birlikte, bu tarihten önce kişisel verilerinin veri tabanımızdan kaldırılmasını isteyen kişiler aşağıdaki açıklanan yöntemle talepte bulunabilirler. 

Haklarınız

Bu Politika kapsamında Goodyear’ın işlediği kişisel verilerinize erişme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin yanlış ya da eksik olduğuna kanaat getirmeniz halinde, bunların düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Goodyear söz konusu bilgileri derhal düzeltecektir.  

Ayrıca: 

 • kişisel verilerinizin silinmesini isteme;  
 • kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme;  
 • Goodyear kişisel verilerinizi işlemek için rızanızı almışsa, rızanızı geri alma (ancak bu duruma daha önce yürütülen işleme faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir); 
 • kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amaçları için işlenmesine itiraz etme veya   
 • Goodyear’ın rızanızı almadan başka bir yasal gerekçeyle kişisel verilerinizi işlediği belirli durumlarda, kişisel verilerinizin başka amaçlar doğrultusunda işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. 

 

Goodyear, yürürlükteki veri koruma kuralları çerçevesinde ilgili taleplerin, iptal veya itirazların gereğini yerine getirecektir.  

Ayrıca, verilerinizi taşıma hakkına sahipsiniz. Bu hak, Goodyear’a ilettiğiniz kişisel verilerin yapılandırılmış, yaygın biçimde kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alınmasını ve Goodyear’dan herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan ve kendi gizlilik yükümlülüklerinize tabi olarak kişisel verilerin bir üçüncü tarafa aktarılması için talepte bulunulmasını ifade eder.  

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizin belirlenmesi amacıyla pasaportunuzun veya kimlik kartınızın arkalı önlü fotokopisiyle birlikte privacy_office@goodyear.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.                                                                                      

Goodyear’dan e-posta ya da başka iletişimler almak istemiyorsanız, lütfen privacy_office@goodyear.com adresine e-posta göndererek iletişim tercihlerinizi düzenleyin. Goodyear, yürürlükteki veri koruma kanunlarına uygun olarak isminizin herhangi bir posta veya e-posta listesinden çıkarılmasına ilişkin tüm talepleri yerine getirecektir. 

Goodyear’ın kişisel verilerinizi işleme yöntemi hakkında sorularınız olursa veya söz konusu yöntemlerden memnun kalmazsanız, lütfen Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN veya privacy_office@goodyear.com adresinden bize ulaşın. Sorunuzu veya şikayetinizi inceleyerek size mümkün olan en kısa sürede bilgi vereceğiz.  

Ayrıca dilediğiniz zaman yetkili veri koruma kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.  

Diğer websiteler

Website, Goodyear ile ilişkili olmayan websitelere linkler içerebilir ve yalnızca üstün standartlarımızı ve gizliliğe gösterdiğimiz saygıyı paylaşan websitelere link vermek için her türlü çabayı göstermekteyiz. Bununla birlikte, Goodyear üçüncü taraf websitelerin içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. 

Çocuklar

Goodyear, Website aracılığıyla 16 yaşından küçük çocukların (isim, adres ve telefon numarası gibi) kişisel verilerini çocuğun ebeveyninden veya yasal vasisinden önceden rıza almadan bile bile toplamaz, kullanmaz ya da açıklamaz. Goodyear, 16 yaşından küçük çocukların bu Websitede düzenlenen yarışmalara veya promosyonlara kaydolmalarına veya katılmalarına izin vermez. Bununla birlikte, eğer 16 yaşından küçük bir çocuğun ebveyni ya da vasisi çocuğun Goodyear’a kişisel veri sağladığına kanaat getirdiği takdirde, söz konusu bilgilerin Goodyear’ın sistemlerinden kaldırılmasını isterse Goodyear’la irtibat kurmalıdır. Goodyear dosyalarında 16 yaşından küçük bir çocukla ilgili kişisel veriler bulunduğunu öğrenir ve bunların geri alınabilir formatta olduğunu tespit ederse, Goodyear söz konusu bilgileri mevcut dosyalarından silecektir.

Ayrıca, 16 yaşından küçükler bu Websitede herhangi bir kişisel veri açıklamadan önce mutlaka ebeveyninden veya vasisinden izin almalıdır. 

Politika Güncellemeleri

Bu Politikada açıklanan kişisel veri işleme kurallarında gelecekte yapılabilecek tüm güncellemeler, (açılır pencereyle veya başka şekillerde) Websitemizde ve ayrıca diğer olağan iletişim kanallarımız üzerinden (örneğin bilinmesi halinde, e-posta aracılığıyla) tarafınıza önceden bildirilecektir. 

[1]  95/46/EC sayılı Direktifin yerine geçen, kişisel verilerin işlenmesi ve serbest dolaşımı bakımından gerçek kişilerin korunması hakkında AB Parlamentosu ve Konseyinin 27 Nisan 2016 tarih ve 2016/679 sayılı Yönetmeliği. 

[2] Kimliği belirlenebilir bir gerçek kişi, özellikle isim, kimlik numarası, lokasyon verileri, online kimlik tanıtıcı gibi bir kimlik tanıtıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya toplumsal kimliğini ilgilendiren ya da daha fazla faktöre atıfla doğrudan ya da dolaylı olarak kimliği belirlenebilen bir kişidir.