Slovenia HR
Promijeni zemlju

Oznaka EU za gume

EU oznaka gume

Nova oznaka EU za gume osigurava podatke o gumi koji su važni sa sigurnosnog i ekološkog vidika. Oznaka EU za gume, slično kao oznake energetske učinkovitosti na kućanskim aparatima, prilično olakšavaju usporedbu proizvoda različitoga porijekla. Kod teretnih guma riječ je o usporedbi prianjanja na mokroj površini, iskoristivosti goriva i vanjskoj buci pri kotrljanju.

Gdje se može naći oznaka EU za gume?

Od studenoga 2012. sve nove gume, osim nekoliko izuzetaka, moraju imati oznaku EU za gume. Kod guma za gospodarska vozila kategorije s oznake moraju biti navedene u svim promocijsko-tehničkim materijalima i na mreži. Na našoj mrežnoj stranici za svaku gumu navedene su i kategorije u koje je svrstana.

Učinkovita potrošnja goriva

Iskoristivost goriva neposredno je povezana s otporom kotrljanja gume. Što je manji otpor kotrljanja, manje je snage potrebno da se vozilo pomakne, dakle potroši se i manje goriva.

Kako je označena iskoristivost goriva?

Oznaka gume prikazuje iskoristivost goriva na ljestvici boja pomoću kategorija od A do F (G se na oznakama za teretne gume ne upotrebljava). Kategorija A (zelena) označava najbolju iskoristivost goriva, a kategorija F (crvena) najlošiju iskoristivost.

Što znače pojedine kategorije?

Goodyearova linija teretnih guma s najboljom iskoristivost goriva jest FUELMAX. U tri obitelji guma FUELMAX – FUELMAX S za upravljačku osovinu, FUELMAX D za pogonsku osovinu i FUELMAX T za prikolice – postoje čak dvije, serija za upravljačku osovinu i serija za prikolice, među kojima su gume koje su prema mjerilima za oznaku EU što se tiče goriva iskoristivosti goriva svrstane u najštedljiviju kategoriju A. Guma 385/55R22,5 FUELMAX S vjerojatno je prva teretna guma za upravljačku osovinu na tržištu koja je za iskoristivost goriva postigla kategoriju A. Gume FUELMAX omogućuju znatne uštede s financijskoga i ekološkog zornog kuta. Prijevoznik s voznim parkom od 50 kamiona može svake godine uštedjeti do 230.000 € ako umjesto guma koje su na oznaci EU za iskoristivost goriva svrstane u kategoriju D upotrijebi gume FUELMAX iste dimenzije. Riječ je o godišnjoj uštedi do 4.655 € po kamionu*. *Izračuni su napravljeni za tipičnu kombinaciju 40-tonskog vučnog vozila 4 x 2 i prikolice s tri osovine pri kilometraži od 100.000 prijeđenih kilometara godišnje, s prosječnom potrošnjom goriva od 32,3 l/100 km i s cijenom od 1,50 eura po litri dizelskoga goriva. Stvarna potrošnja goriva i ušteda ovise i o uvjetima na cesti, načinu vožnje i drugim čimbenicima.

Što još utječe na iskoristivost goriva?

Ako želimo da potrošnja goriva bude optimalna, gume moraju biti pravilno napuhane. Ne samo da prenizak tlak zraka znatno skraćuje trajanje gume, nego i povećava njezin otpor kotrljanja i utječe na prianjanje na mokroj površini.

Prianjanje na vlažnim podlogama

Kada biramo nove teretne gume, prianjanje na mokroj površini važan je čimbenik. Gume s dobrim prianjanjem na mokroj površini kod nagloga kočenja na mokrim cestama osiguravaju kraći zaustavni put. Prianjanje na mokroj površini označava sposobnost gume da i na mokrome zadrži kontakt s cestom. Oznaka EU usredotočuje se samo na jedan vidik prianjanja na mokroj površini – izdržljivost gume pri kočenju na mokrome.

Kako se ocjenjuje prianjanje na mokroj površini?

Prianjanje na mokroj površini ocjenjuje se kategorijama od A do F, a pritom je A najviša, a F najniža kategorija. Kategorija G ne upotrebljava se za gume za teretna vozila.

Što znače pojedine kategorije?

Pri prianjanju na mokroj površini razlika između guma kategorije A i guma kategorije F može biti i do 30 % kraći zaustavni put. Za tipičan kamion s poluprikolicom koji pri bruto masi od 40 tona koči kod brzine od 80 km/h to znači čak 25 metara kraći zaustavni put. *

* Stvarni zaustavni put ovisi o uvjetima na cesti, ABS, načinu vožnje i drugim čimbenicima.

Buka

I gume doprinose buci koju ostvaruje vozilo u prolazu. Izborom guma koje su bolje ocijenjene što se tiče buke u vožnji puno smanjujemo utjecaj na okoliš.

Što znače ocjene buke na oznaci EU?

Ocjena na oznaci EU kaže nam kolika je vanjska buka pri kotrljanju gume u decibelima.

Budući da mnogi ljudi nisu upoznati s vrijednostima decibela, prikazane su i klase buke. Gume su svrstane u kategorije s obzirom na europska ograničenja koja će za buku važiti ubuduće.

  • 1 crni val: tiha (3 dB ili više ispod budućeg europskog ograničenja koje će biti obavezno za sve gume proizvedene nakon 31.
  • 2 crna vala: umjereno tiha guma (između budućeg ograničenja EU i vrijednosti od 3 dB ispod njega)
  • 3 crna vala: bučna guma (iznad budućeg ograničenja EU)

Značaj kategorija

Kod mjerenja decibela upotrebljava se logaritamska ljestvica. Prema tome, povećanje od samo nekoliko decibela predstavlja veliku razliku u razini buke. Stvarna razlika od 3 dB znači čak dvaput veću vanjsku buku koju ostvaruje guma.