Schimbaţi ţara
Alte site-uri web Goodyear

Protejarea datelor

Această Politică de confidenţialitate online („Politica”) se aplică în cazul site-ului web Goodyear pentru consumatori, care se află la https://www.goodyear.eu/truck („Site”).

Angajamentul Goodyear faţă de confidenţialitate

Goodyear Tire & Rubber Company şi afiliaţii săi respectă confidenţialitatea individuală şi preţuiesc încrederea vizitatorilor de pe site-urile noastre web, a clienţilor noştri, a furnizorilor şi a altor persoane cu care desfăşurăm relaţii de afaceri. Ne străduim să prelucrăm datele cu caracter personal (astfel cum sunt definite mai jos) într-o manieră conformă cu legile ţărilor în care ne desfăşurăm activitatea. În Uniunea Europeană, aceasta include, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul general privind protecţia datelor („GDPR”).

 

De fiecare dată când vizitaţi site-ul nostru, https://www.goodyear.eu/truck(denumit în continuare şi „Goodyear” sau „noi”) va prelucra datele cu caracter personal despre dvs. (astfel cum sunt definite mai jos). În acest context, Goodyear va acţiona în calitate de operator, respectiv, persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, deoarece decide asupra motivului şi modului în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal.

 

Această politică are drept scop să vă informeze şi să vă explice în deplină transparenţă:

 

 • motivul şi modul în care Goodyear colectează, prelucrează şi stochează datele dvs. cu caracter personal; 
 • rolul său de „operator” al datelor dvs. cu caracter personal; şi
 • care sunt drepturile dvs. şi obligaţiile noastre în legătură cu această prelucrare.

Definiţii

În sensul prezentei Politici, se aplică următoarele definiţii:

 

„date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;

 

„prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau serie de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziţie în alt mod, alinierea sau combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea, iar verbul „a prelucra” va fi interpretat în consecinţă; şi

 

„persoană împuternicită” înseamnă o persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului. Persoanele împuternicite de Goodyear pot fi sucursale, afiliaţi sau furnizori şi prestatori de servicii terţi. În toate cazurile, Goodyear va încheia un acord de prelucrare a datelor cu persoana sa împuternicită pentru a se asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu GDPR. 

Colectarea informaţiilor

Metoda de colectare

Când navigaţi pe site-ul web, unele date cu caracter personal sunt colectate pur şi simplu ca urmare a navigării.  Cu toate acestea, pentru unele funcţii ale site-ului nostru web, vi se poate solicita să puneţi în mod voluntar la dispoziţia Goodyear date suplimentare cu caracter personal. 

 

Categoriile de date cu caracter personal colectate

 

Colectăm următoarele informaţii de la vizitatorii site-ului nostru:

 

 • adresa dvs. IP 
 • domeniul furnizorului dvs. de servicii de internet; 
 • tipul şi versiunea browser-ului dvs., a sistemului şi a platformei dvs. de operare; 
 • informaţii privind paginile vizitate, informaţiile căutate, timpul petrecut pe site-ul web şi alte statistici; 
 • informaţii privind obiceiurile şi preferinţele dvs.; 

Consecinţele refuzului de a furniza date cu caracter personal

Nu sunteţi supus(ă) niciunei obligaţii legale de a pune la dispoziţia Goodyear datele dvs. cu caracter personal. Reţineţi totuşi că, în anumite condiţii, refuzul dvs. de a furniza date cu caracter personal sau de a accepta module cookie sau setarea browser-ului vă poate afecta experienţa de navigare şi vă poate împiedica să utilizaţi anumite funcţii pe site-ul nostru web.  

 

Prin urmare, de fiecare dată când sunt colectate date cu caracter personal (de ex., în cadrul formularelor), vom indica dacă furnizarea acestor date este obligatorie (de ex., cu un asterisc) şi consecinţele refuzului de a furniza datele solicitate. 

Modulele cookie şi alte tehnologii similare

Este posibil ca site-ul nostru web să utilizeze „module cookie” sau „semnalizatoare web”. Un „modul cookie” reprezintă un fişier text care poate fi amplasat în computerul, dispozitivul sau sistemul dvs. atunci când vizitaţi site-ul nostru web. Datorită modulelor cookie, Goodyear poate oferi servicii mai bune vizitatorilor de pe site-ul web, oferindu-le o experienţă personalizată. Acesta conţine informaţii care sunt colectate de pe dispozitivul dvs. şi trimise înapoi pe site-ul web la fiecare vizită ulterioară pentru a reţine acţiunile şi preferinţele dvs. în timp. Informaţiile colectate nu vă conţin numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail.

Vă rugăm să consultaţi https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/cookie-policy.html pentru informaţii suplimentare despre modul în care utilizăm modulele cookie.

Securitatea

Având în vedere stadiul actual al tehnicii, costurile de implementare şi natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi riscul de variaţie a probabilităţii şi a gravităţii drepturilor şi a libertăţilor persoanelor fizice, Goodyear ia măsurile de precauţie adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sa împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare şi accesului, divulgării, modificării şi distrugerii neautorizate şi pentru a răspunde la utilizarea necorespunzătoare, pierderea sau utilizarea neautorizată a acestor date cu caracter personal. 

 

Informaţiile colectate de Goodyear pot fi stocate pe sisteme terţe de stocare a datelor (consultaţi secţiunea „Beneficiarii terţi” de mai jos). În cazurile respective, Goodyear le solicită, de asemenea, acestor terţe părţi să utilizeze practici şi sisteme de securitate pentru a garanta securitatea informaţiilor. 

Scopurile şi temeiul legal al prelucrării

Scopurile prelucrării

Goodyear şi persoanele împuternicite care acţionează în numele Goodyear utilizează datele cu caracter personal pe care le puneţi la dispoziţia Goodyear în următoarele scopuri:  

 

 • Înregistrarea şi gestionarea utilizatorilor (cum ar fi gestionarea contului şi răspunsurile la întrebări)  
 • Măsurarea utilizării site-ului nostru web (inclusiv pregătirea statisticilor de utilizare) 
 • Trimiterea periodică de e-mailuri promoţionale despre produsele noastre, oferte speciale şi informaţii pe care dvs. sau compania pentru care lucraţi le puteţi găsi interesante, utilizând adresa de e-mail pe care aţi furnizat-o (dacă este cazul) 
 • Invitaţii prin care puteţi să participaţi la sondaje online 
 • Solicitarea de feedback cu privire la produse şi servicii 
 • Îmbunătăţirea site-ului nostru web 
 • Comunicarea cu dvs. ca răspuns la o solicitare primită din partea dvs. 

 

Informaţiile online de înregistrare a garanţiei pentru anvelope, furnizate de dvs., nu vor fi utilizate în scopuri de marketing. 

Temeiul legal al prelucrării

Nu ne este permis să prelucrăm datele cu caracter personal dacă nu avem un temei legal valabil. Prin urmare, vom prelucra datele cu caracter personal numai dacă:

 

 • am obţinut consimţământul dvs. în prealabil;  
 • prelucrarea este necesară pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale faţă de dvs. sau pentru a face demersuri precontractuale la cererea dvs.; 
 • prelucrarea este necesară pentru a respecta obligaţiile legale sau de reglementare (de ex., cerinţele de natură fiscală sau contabilă); sau 
 • prelucrarea este necesară pentru interesele legitime ale Goodyear şi nu afectează în mod nejustificat interesele sau drepturile şi libertăţile dvs. fundamentale. Reţineţi că, atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în acest temei, încercăm întotdeauna să menţinem un echilibru între interesul nostru legitim şi confidenţialitatea dvs. 

 

Printre exemplele de astfel de „interese legitime” se numără: 

 

 • pentru a beneficia de servicii eficiente din punctul de vedere al costurilor (de ex., putem decide să utilizăm anumite platforme oferite de furnizori externi pentru prelucrarea datelor); 
 • pentru a oferi produsele şi serviciile noastre clienţilor noştri sau potenţialilor clienţi 
 • pentru a gestiona şi a administra mai bine relaţiile cu clienţii noştri şi datele acestora; 
 • pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor pentru clienţii noştri, luând în considerare preferinţele acestora în ceea ce priveşte mijloacele de comunicare (telefon, e-mail etc.) şi frecvenţa; 
 • pentru a măsura interesul clienţilor noştri faţă de produsele Goodyear şi pentru a înţelege mai bine interacţiunea clienţilor cu e-mailurile de marketing, inclusiv prin efectuarea de cercetări şi analize statistice şi de altă natură ale datelor cu privire la starea e-mailurilor (nelivrate, livrate, deschise);  
 • pentru a permite Goodyear să ofere materiale publicitare şi oferte personalizate pentru clienţii săi, astfel încât Goodyear să îşi poată comercializa mai bine produsele; 
 • pentru a vinde orice parte a afacerii noastre sau a activelor sale sau dacă, în mod substanţial, toate activele noastre sunt achiziţionate de o terţă parte, caz în care datele cu caracter personal ar putea face parte dintr-unul dintre activele pe care le vindem; 
 • pentru a preveni frauda sau activitatea infracţională, utilizarea necorespunzătoare a produselor sau a serviciilor noastre, precum şi securitatea sistemelor, a arhitecturii şi a reţelelor noastre IT; şi 
 • pentru a ne îndeplini obiectivele de responsabilitate corporativă şi socială; 

Destinatarii terţi

Este posibil să transferăm date cu caracter personal membrilor personalului nostru (în măsura în care aceştia au nevoie pentru a-şi îndeplini sarcinile) şi altor companii din grupul Goodyear. Astfel de alte companii din grup fie vor acţiona ca un alt operator (caz în care veţi fi informat separat cu privire la această prelucrare), fie vor prelucra date cu caracter personal numai în numele şi la cererea operatorului (acţionând astfel în calitate de persoană împuternicită).

 

În plus, este posibil să transferăm, de asemenea, datele dvs. cu caracter personal unor persoane terţe împuternicite din afara grupului Goodyear pentru a îndeplini scopurile enumerate mai sus, în măsura în care acestea au nevoie de ele pentru a îndeplini instrucţiunile pe care le-am transmis acestora.

 

Printre aceste persoane terţe împuternicite se numără:

 
 • furnizorii noştri de servicii (IT), furnizorii de servicii cloud şi furnizorii de baze de date;
 • consultanţii, furnizorii şi prestatorii noştri de servicii care asistă Goodyear la promovarea şi comercializarea produselor şi a serviciilor sale; stochează şi analizează datele cu caracter personal; efectuează evaluări, recenzii şi sondaje pentru utilizatori şi consumatori; comunică cu dvs. în numele Goodyear; şi procesează şi efectuează tranzacţii, inclusiv achiziţii şi instalări de anvelope şi/sau alte servicii destinate vehiculelor; şi după cum este necesar pentru a furniza comunicări sau servicii promoţionale utilizatorilor şi clienţilor site-ului web.

 

Datele dvs. cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate către:

 
 • orice terţă parte căreia îi transferăm oricare dintre drepturile sau obligaţiile noastre în temeiul unui acord relevant;
 • orice organism sau instanţă de judecată naţional(ă) şi/sau internaţional(ă) de reglementare, de executare sau de schimb, în cazul în care suntem obligaţi să procedăm astfel prin legislaţia sau reglementările aplicabile sau la cererea acestora; şi
 • orice departament al administraţiei centrale sau locale şi alte organisme statutare sau publice.

 

Niciun fel de informaţii furnizate de utilizatori prin intermediul formularului online de înregistrare a garanţiei pentru anvelope disponibil pe acest site web nu vor fi partajate cu nicio terţă parte decât în conformitate cu legea.

Transferurile de date transfrontaliere

Datele cu caracter personal transferate în interiorul sau în afara Goodyear pot fi, de asemenea, prelucrate într-o ţară din afara Spaţiului Economic European, care cuprinde statele membre ale UE, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia („SEE”). 

 

Dacă datele dvs. cu caracter personal sunt transferate în afara SEE, vom încheia clauze contractuale standard ale UE aprobate de Comisia Europeană înaintea unui astfel de transfer pentru a asigura nivelul necesar de protecţie a datelor cu caracter personal transferate. În acest sens, puteţi solicita informaţii suplimentare şi puteţi obţine o copie a garanţiei relevante instituite prin exercitarea drepturilor dvs., după cum se prevede mai jos (consultaţi secţiunea „Drepturile dvs.”).

Păstrarea datelor

Goodyear va păstra datele dvs. cu caracter personal numai pentru [o perioadă de 3 luni de la [ultima dvs. vizită pe site-ul nostru web]. 

Cu toate acestea, dacă persoanele doresc ca datele lor cu caracter personal să fie eliminate din bazele noastre de date înainte de acest moment, pot adresa o solicitare în acest sens, astfel cum este descris mai jos.

Drepturile dvs.

Aveţi dreptul de acces la datele dvs. cu caracter personal prelucrate de Goodyear în conformitate cu această politică. În cazul în care consideraţi că orice informaţii pe care le deţinem despre dvs. sunt incorecte sau incomplete, puteţi solicita, de asemenea, corectarea acestora. Goodyear va corecta în mod prompt orice astfel de informaţii. 

 

De asemenea, aveţi dreptul: 

 
 • de a solicita ştergerea datelor dvs. cu caracter personal;  
 • de a solicita restricţionarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;  
 • de a vă retrage consimţământul în cazul în care Goodyear a obţinut consimţământul dvs. de a prelucra datele cu caracter personal (fără ca această retragere să afecteze caracterul legitim al prelucrării înainte de retragere); 
 • de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct; sau  
 • de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în alte scopuri în anumite cazuri în care Goodyear prelucrează datele dvs. cu caracter personal pe un alt temei legal decât consimţământul dvs., 

 

iar Goodyear va onora astfel de solicitări, retrageri sau obiecţii în conformitate cu normele aplicabile privind protecţia datelor. 

 

În plus, aveţi, de asemenea, dreptul la portabilitatea datelor. Acesta este dreptul de a obţine datele cu caracter personal pe care le-aţi pus la dispoziţia Goodyear într-un format structurat, utilizat în mod obişnuit şi care poate fi citit automat şi de a solicita transmiterea acestor date cu caracter personal către o terţă parte, fără ca Goodyear să poată împiedica acest lucru şi sub rezerva propriilor obligaţii de confidenţialitate. 

 

Pentru a vă exercita drepturile de mai sus, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la relatii_clienti@goodyear.com, cu o scanare/copie faţă-verso a cărţii de identitate sau a paşaportului în scopul identificării. 

 

Dacă nu doriţi să primiţi e-mail sau alte comunicări de la Goodyear, vă rugăm să vă ajustaţi preferinţele de comunicare trimiţând un e-mail la relatii_clienti@goodyear.com. Goodyear va răspunde tuturor cererilor de eliminare a numelor din orice liste poştale sau de e-mail, în conformitate cu legile aplicabile privind protecţia datelor. 

 

Dacă aveţi întrebări sau nu sunteţi mulţumit de modul în care Goodyear prelucrează datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne anunţaţi trimiţând un mesaj către Goodyear România, București, sector 1, Bucharest Business Park, clădirea C, parter sau prin e-mail la relatii_clienti@goodyear.com. Vom examina problema reclamaţiei dvs. şi vă vom răspunde cât mai curând posibil. 

 

De asemenea, aveţi întotdeauna dreptul de a depune o reclamaţie la autoritatea competentă pentru protecţia datelor. 

Alte site-uri

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri  non-Goodyear; iar noi depunem toate eforturile pentru a realiza legăturile doar către site-urile web care au aceleaşi standarde şi respect pentru confidenţialitate ca şi noi. Cu toate acestea, Goodyear nu răspunde pentru conţinutul sau practicile legate de viaţa privată utilizate de alte site-uri.

Copii

Goodyear nu colectează, nu utilizează şi nu dezvăluie cu bună ştiinţă date cu caracter personal (cum ar fi numele, adresa şi numărul de telefon) de la copiii sub 16 ani prin intermediul niciunui site web fără a obţine acordul prealabil al unui părinte sau al unui tutore legal. Goodyear nu le permite copiilor sub 16 ani să se înregistreze sau să participe la concursuri sau promoţii pe acest site web. Cu toate acestea, dacă părintele sau tutorele unui copil cu vârsta sub 16 ani consideră că copilul a pus la dispoziţia Goodyear informaţii cu caracter personal, părintele sau tutorele respectiv trebuie să contacteze Goodyear dacă doreşte ca aceste informaţii să fie şterse din sistemele Goodyear. În cazul în care Goodyear obţine date privind deţinerea unor informaţii cu caracter personal despre un copil sub 16 ani în formă recuperabilă în fişierele sale, Goodyear va şterge acele informaţii din fişierele existente.

 

În plus, orice persoană sub 16 ani trebuie să obţină permisiunea din partea părinţilor sau a tutorelui, înainte de utilizarea sau dezvăluirea unor date cu caracter personal pe acest site.

Actualizările acestei Politici

Orice actualizări viitoare ale prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, astfel cum sunt descrise în această politică, vă vor fi comunicate în prealabil prin intermediul site-ului nostru web (printr-o fereastră pop-up sau în alt mod), precum şi prin alte canale de comunicare obişnuite (de ex., prin e-mail, dacă sunt disponibile). 

 

[1] Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 

[2] O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.