Knowledge Centre

Yeni düzenlemeler nedir?

AB Lastik Etiketi

Lastiklerin etiketlenme şeklini değiştiren Yönetmelik (AB) 2020/740, Mayıs 2021'den itibaren yürürlüğe girmiştir. Lastik etiketinin anlamı ve lastik enerji dereceleriyle ilgili yenilikler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Goodyear, sektörde yeniliği desteklemek ve tüketicilerin lastikleri hakkında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak için güncellenmiş lastik etiketi konusunda Avrupa Kurumları ile yakından çalışmıştır. Yeni AB lastik etiketinin, tüketicilerin lastik parametreleri hakkında daha ilgili ve benzer bilgiler elde etmelerine ve son kullanıcıların yeni lastikler satın alırken bilinçli bir seçim yapmalarına olanak tanıyacağını düşünüyoruz. Ayrıca yeni AB lastik etiketi, internet ortamında daha ayrıntılı bilgiler sunarak tüketicilerin ve profesyonellerin doğru seçim yapmasını kolaylaştırır. Sizin için hazırladığımız aşağıdaki bölümlerde lastik etiketi hakkında daha ayrıntılı bir açıklama bulabilirsiniz.

Eski ve yeni: AB lastik etiketlerinin karşılaştırması

AB lastik etiketi ve verimlilik sınıflarının tasarımı yenilenmiş ve yeni oluşturulan ölçek nedeniyle biraz değiştirilmiştir. Eski standart etiket yalnızca dönüş direnci, ıslak zeminde kavrama ve dış dönüş gürültüsüne ilişkin lastik sınıflarını gösteriyordu. Yeni AB lastik etiketi, karlı ve buzlu yol lartlarında lastik performansları hakkında ek bilgiler içerir. Islak zeminde yol tutuş ve dönüş direncine yönelik etiket sınıflarının ölçeği, artık 7 sınıf yerine 5 sınıftan oluşmaktadır. Bu sınıflar, A'dan E'ye kadar harflendirilir. 

Yakıt verimi

Lastiklerin aracınızın yakıt tüketiminin %20'sine kadar sorumlu olabildiğini biliyor muydunuz? Yüksek yakıt verimi derecesine sahip lastikler seçmek, bir depo yakıt ile daha çok kilometre yapmanızı ve CO2 emisyonunu azaltmanızı sağlar. Dönüş direncine bağlı olarak lastiğin yakıt verimi, en iyi yakıt ekonomisini ifade eden A sınıfı ile en kötü yakıt ekonomisini ifade eden E sınıfı arasında değişir. Yakıt tüketimi, sınıflar arasında her 100 km'lik sürüş için yaklaşık 0,1 litre artar. Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse yakıt verimi sağlayan lastikler dönerken daha az enerji harcar. Böylece daha az yakıt kullanılmasının yanı sıra çevre üzerindeki etkinizi azaltmış olursunuz!

Islak zeminde yol tutuş derecesi

"Islak zeminde yol tutuş", lastiğin ıslak zemin koşullarında yola tutunma yeteneğidir. AB derecelendirmesi, ıslak zeminde yol tutuş ile yalnızca lastiğin ıslak zeminde frenleme performansına odaklanır. Performans, A sınıfı ile E sınıfı arasında derecelendirilir. Yüksek derecede ıslak zeminde yol tutuşa sahip lastikler, ıslak yollarda tam fren uygulandığında daha kısa mesafede durur. ‘

 

Not: Sürüş sırasında tavsiye edilen durma mesafelerine her zaman uymalısınız.

*UNECE 117 Yönetmeliği'nde belirtilen test yöntemleri ile ölçüldüğünde. Frenleme mesafeleri, sürüş koşullarına ve diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. 

Ses seviyesi derecesi

AB lastik dereceleri, lastiğin sürüş sırasında çıkardığı dış ses seviyesini de dikkate alır. İyi bir ses seviyesine sahip lastik seçmek, sürüşünüzün çevreye olan etkisini azaltabilir. Ses seviyesi A, B veya C sınıfı olarak sınıflandırılır. Lastiğin dönüş gürültüsü desibel cinsinden ölçülür ve ölçülen sayı etiketin alt kısmında gösterilir. Düşük ses seviyeli lastikler, 67-71 dB'e sahiptir. En yüksek seviye, 72-77 dB'lik ses dalgaları oluşturur. Sadece birkaç desibellik bir artış, gürültü seviyelerinde büyük bir fark anlamına gelir. Aslında sadece 3 dB'lik bir artış, lastiğin ürettiği dış gürültüyü iki katına çıkarır.

Yeni AB lastik etiketinin açıklaması

AB lastik etiketinin güncellenmiş sürümünde yeni tasarlanmış bazı bilgiler bulunur. AB lastik etiketinin yeni tasarımı kısaca şu şekilde açıklanabilir:

 

QR kodu:

QR kodunun eklenmesi, AB ürün veri tabanının herkese açık bölümündeki ürün ayrıntılarına kolay erişim sağlar. Kod taranabilir. Böylece bu kodu kullanarak ürün bilgi formlarına ve Avrupa lastik etiketlerine erişim sağlayabilirsiniz.

 

Lastik tipi tanımlayıcı:

Her bir lastik ürünü, benzersiz bir lastik işaretiyle tanımlanmalıdır.

 

Karda yol tutuş sembolü:

Karda yol tutuş sembolü, lastiğin şiddetli kar koşulları için uygun olup olmadığını belirtir. Bu tip lastiklerin yanak kısmında üç tepeli dağ içinde kar tanesi sembolü (3PMSF) bulunur.  Karlı zeminde yol tutuş performansı genellikle UNECE Yönetmeliği No. 117 Ek 7'ye göre test edilir. Bu yönetmelik; test yüzeyi, hava sıcaklığı, test aracı, yük, basınç, hız ve daha birçok etmeni ayrıntılı olarak açıklar.

 

Buzda yol tutuş sembolü:

İkinci yeni simge, lastiğin kışı şartlarında buzla kaplı yollarda daha kısa fren mesafesi sağladığını gösteren bir buz dikiti sembolüne sahiptir. Buzlu zeminde yol tutuş performansıyla ilgili bilgiler, Temmuz 2021'de yayınlanması beklenen ISO standardını (ISO 19447) temel alacaktır. Teknik gereksinimleri karşılayan lastikler için buzlu zeminde yol tuutş sembolü, söz konusu ISO standardında belirtilen minimum buzlu zeminde kavrama endeksi değerlerini karşılayan C1 lastiğin (binek otomobil lastiği) yeni AB lastik etiketine eklenecektir. C2 ve C3 lastiklere yönelik standartlar henüz tanımlanmamıştır.

Lastiklerimize göz atın

Goodyear, Lastik Etiketleme Düzenlemesi'nin bu revizyonlarını tamamen destekler ve lastik satın alırken tüketicilerine lastik parametreleri hakkında daha fazla bilgi sağlamaktan memnuniyet duyar. Görevimizin tüketicilere, bütün lastik sektöründe yakıt tasarrufu sağlayan ve çevreyi korumaya yardımcı olan en güvenilir lastikleri sunmak olduğuna inanıyoruz. Uzmanlarımız, aracınız ve ihtiyaçlarınız için en uygun lastikleri bulmanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyar!

Değişikliklerin özeti

 • Azalan derece seviyeleri: Yakıt verimi ve ıslak zeminde yol tutuş artık 7 yerine 5 seviyede (A ile E arasında) sınıflandırılmıştır
 • Dış dönüş ses seviyesi, A (en düşük gürültü seviyesi) ile C (en yüksek gürültü seviyesi) arasında sınıflandırılmıştır
 • Yeni AB lastik etiketi, ürün ayrıntılarına erişmek için taranabilen bir QR kodu sağlar
 • Her lastiğin benzersiz bir tanımlayıcıya sahip olması gerekir
 • Yeni karda yol tutuş sembolü, lastiğin şiddetli kar koşulları için uygun olup olmadığını belirtir
 • Yeni bir buzda yol tutuş sembolü, C1 lastiğin (binek otomobil lastiği), yeni ISO 19447 standardında belirtilen minimum buzlu zeminde yol tutuş endeksi değerlerini karşılayıp karşılamadığını gösterir

Yeni Lastik Etiketleme Yönetmeliği - Sıkça Sorulan Sorular

2012’den beri yürürlükte olan lastik etiketi uygulaması, son kullanıcılara yakıt verimliliği, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü hakkında bilgi sağlayan uygulamadır. AB lastik etiketinin amacı, tüketicilerin yeni lastik satın alırken bilinçli bir seçim yapmasını kolaylaştırmaktır. 1 Mayıs 2021 tarihinden yeni AB Lastik Etiketleme uygulaması geçerli olacaktır

Yeni lastik etiketi düzenlemesi ile AB Komisyonu, düşük gürültü seviyelerine sahip yakıt tasarruflu, güvenli lastikleri teşvik ederek karayolu taşımacılığının güvenliğini ve ekonomik ve çevresel verimliliğini artırmayı hedefliyor. Yeni etiket, tüketiciler için bir lastiğin ağır karlı hava koşullarında veya aşırı buz koşullarında kullanıma uygun olup olmadığını belirten yeni bilgiler de içeriyor.

Goodyear, Lastik Etiketleme Yönetmeliği'nin revizyonlarını destekler ve uygulanmasıyla ilgili tüm yükümlülükleri yerine getirmeye kararlıdır. Yeni AB lastik etiketinin, tüketicilerin lastik parametreleri hakkında daha alakalı ve karşılaştırılabilir bilgiler elde etmelerini sağlayacağına ve son kullanıcıların yeni lastikler satın alırken bilinçli bir seçim yapmalarına olanak sağlayacağına inanıyoruz.  Ayrıca, en iyi güvenlik ve çevresel performans sağlayan lastiklerin tanıtımına yardımcı olacaktır. Ayrıca, AB'de bulunan tüm lastiklerin kayıtlarını içeren Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Veritabanı (EPREL), lastik üreticileri ve yetkilileri arasındaki bilgi akışının iyileştirilmesine katkıda bulunacak ve sonuçta pazar gözetimini artıracaktır.

Yeni AB Lastik Etiket Yönetmeliği 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Yeni lastik etiketi, C1 (Otomobil) ve C2 (Hafif Ticari Araç) kategorilerine ilave olarak C3 (otobüs, kamyon, tır) kategorisindeki lastikler için geçerlidir.

C1 (Otomobil) ve C2 (Hafif Ticari Araç) kategorilerine ilave olarak C3 (otobüs, kamyon, tır) kategorisindeki lastikler için de etiketleme zorunlu hale getirildi. Aşağıdaki kategoriler  yeni düzenlemenin kapsamı dışında tutulmuştur:

Kaplama lastikler, arazi lastikleri, yarış lastikleri, çivili lastikler, geçici kullanım lastikleri, 1 Ekim 1990'dan önce ilk kez kayıtlı araçlara takılmak üzere tasarlanmış lastikler, hız derecesi 80 km / saatten az olan lastikler, nominal jant çapı 254 mm'yi geçmeyen veya 635 mm veya daha fazla olan lastikler.

 • Yeni düzenleme kamyon lastikleri için de geçerli olacak ve C1 (binek otomobil lastikleri), C2 (hafif ticari araç lastikleri) ve C3 (ağır ticari araç lastikleri) lastik sınıflarını kapsayacak.
 • Yeni düzenlemeye göre, standart etikete (yuvarlanma direnci, ıslak yol tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü) ek olarak, bir lastiğin şiddetli kar koşulları için uygun olup olmadığını gösteren bir sembol ve buzda tutuş için yeni bir sembol de vardır. Şiddetli kar koşullarına uygun lastikler, bu tür lastiklerin yanaklarında bulunan içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ sembolünü (3PMSF) taşır. Buz performansı için gelecek ISO standardının gerekliliklerini karşılayan C1 (binek otomobili) lastikleri, bir buz dikitini temsil eden yeni bir sembole sahip olacak.
 • • Yuvarlanma direnci ve ıslak yol tutuş için etiket sınıflarında küçük bir değişiklik yapıldı: C1 ve C2 lastikleri için mevcut boş veya kullanılmayan sınıflar dolduruldu ve gereksiz etiket sınıfları (sınır değerlere göre artık izin verilmeyen) silindi, sadece 5 seviyeyi (A'dan E'ye) içeren yeni bir ölçek oluşturuldu.
 • Alt kısımda desibel cinsinden harici gürültü seviyesi değerine ek olarak gürültü sınıfı (A, B veya C) her zaman gösterilecektir.
 • Yeni düzenlemeye göre, lastik etiketlerinde lastik üreticisinin adını ve benzersiz bir tanımlayıcı olarak lastik tipi tanımlayıcısını içermesi gerekiyor.
 • Son olarak, lastik etiketi, doğrudan Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Veritabanına (EPREL) bağlanması amaçlanan QR kodunu içermelidir.

1 Mayıs 2021'den itibaren üretilen ve bu tarihten sonra piyasaya sürülen tüm C1, C2 ve C3 lastikleri mutlaka yeni etiketi taşımalıdır. Bununla birlikte, bu lastikler yeni lastik etiketi yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce piyasaya sürüldüyse, bayilerin 1 Mayıs'tan sonra stokta bulunan lastikleri yeniden etiketleme zorunluluğu yoktur. Diğer bir deyişle, 1 Mayıs'tan önce piyasaya sürülen lastikler, satılıncaya kadar eski etiketiyle kalabilir. Bu nedenle, lastiklerin piyasaya sürüldüğü tarihe bağlı olarak, 1 Mayıs 2021'den sonra bile satış noktalarındaki lastiklerde hem eski hem de yeni etiket bulunabilir.

Lastik üreticileri, ya lastik sırtına bir çıkartma yapıştırma ya da bayiye her bir aynı lastik partisinin teslimatı ile birlikte basılı bir etiket ekleme seçeneğine sahiptir. Goodyear, lastik bayilerine teslim edilen tüm lastiklerin üzerinde etiket bulunmasını sağlayacaktır. Tüm lastikler için, etiket bilgileri ayrıca üreticinin web sayfalarında, broşürlerde ve alıcıya verilen teknik tanıtım belgelerinde yer almalıdır.Ayrıca, lastik üreticileri 1 Mayıs 2021'den itibaren piyasada bulunan bir lastiği yerleştirmeden önce, yeni lastik etiketi yönetmeliğinin gerektirdiği bilgileri ürün veri tabanına (EPREL) girmelidir.

EPREL, tüketicilere önemli enerji verimliliği bilgileri sağlamak için oluşturulmuş Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Veritabanıdır. Amacı, AB'de piyasa gözetim faaliyetlerini ve yaptırımını geliştirmektir.

AB Enerji Etiketleme Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin (örneğin ev aletleri) tedarikçilerinin (üreticiler, ithalatçılar veya yetkili temsilciler) bu ürünleri AB'de piyasaya sürmeden önce ürünleriyle ilgili bilgileri veri tabanına yüklemeleri yasal bir gerekliliktir. Yeni lastik etiketi yönetmeliğine göre, lastik üreticilerinin de 1 Mayıs'tan 2021'e kadar AB pazarına bir lastik yerleştirmeden önce bilgileri ürün veritabanına girmeleri gerekecek.

Etiket, tüketicilerin bilinçli bir seçim yapmalarına yardımcı olmak için bir lastiğin performansının üç temel özelliği (yakıt verimliliği, ıslak yol tutuş ve araç dışı yuvarlanma ses seviyesi) hakkında temel bilgiler sağlar. Ancak etiket, bir lastiğin genel performansıyla ilgili tüm parametreleri kapsamaz. Karşılaştırıldığında, otomotiv dergileri tarafından gerçekleştirilen bağımsız anketler, lastik performansının ortalama on beş alanını kapsarken Goodyear; suda kayma direnci, kuru yol tutuşu, kuru frenleme, yüksek hız stabilitesi vee daha pek çok kriter dahil olmak üzere elliden fazla kriteri analiz ediyor. Bu nedenle etiket, lastik performansını değerlendirmek için daha geniş bir kriter yelpazesi kullanan uzman laboratuvarlar tarafından sağlanan kalite testlerinin veya üreticiler ve diğerleri tarafından sağlanan bilgilerin yerini alamaz.

FAQ

 1. What is the tire label?

  Introduced  in  2012,  the  tire  label  provides  consumers  across  Europe  with  essential  information  on  fuel efficiency, safety, and noise by detailing the tires’ rolling resistance, wet grip, and external rolling noise. By  using  this  common scale,  the  aim  of  the  EU  tire  label  is  to  make  it  easier  for  consumers  to  make  an informed choice when buying new tires. As of the 1stof May 2021, the revised tire label will come into effect.

 2. Why is the European Commission changing the existing tire label?

  With  the  revised  tire  label  regulation,  the  European  Commission  aims  to  increase  safety  as  well  as economic and environmental efficiency of road transport by promoting fuel‐efficient, safe tires with low noise levels. The new label also includes new information for consumers indicating if a tire is suitable for use in severe snow conditions or in extreme ice conditions.

 3. What is Goodyear’s position on the revised tire label regulation?

  Goodyear supports revisions of the Tire Labeling Regulation and is committed to fulfilling all obligations regarding its implementation. We believe that the new EU tire label will allow consumers to obtain more relevant  and  comparable  information  on  tire  parameters  and  empower  end-users  to  make  an  informed choice  when  purchasing  new  tires.  It  will  also  help  promote  tires  which  provide  the  best  safety  and environmental performances. Furthermore, the European Product Database for Energy Labelling (EPREL) with registrations of all tires available in the EU will contribute to improving the information flow between tire manufacturers and authorities, and ultimately enhance market surveillance.

 4. When is the new EU tire label coming into effect?

  The new tire label regulation will apply from May 1, 2021. Until then, the current tire label remains in use.

 5. Do all tires fall under the scope of the new tire label regulation?

  The new tire label regulation applies only to new passenger car tires  (C1  tires), light commercial vehicle tires (C2 tires) and heavy vehicle tires (C3 tires).

 6. Which tires are excluded from the new tire label regulation?

  The new tire label regulation applies only to new passenger car tires  (C1  tires), light commercial vehicle tires (C2 tires) and heavy vehicle tires (C3 tires). The following categories are currently excluded from the scope of the new  regulation: retreadedtires, off-roadtires, racingtires, studdedtires, temporary use sparetires, tires designed to be fitted on vehicles registered for the first time before 1 October 1990, tires whose speed rating is less than 80 km/h, tires whose nominal rim diameter does not exceed 254 mm or is 635 mm or more.

 7. What is changing in the EU tire label?

  • The new regulation will apply also to truck tires, so it will comprise tire classes C1 (passenger car tires), C2 (light commercial vehicle tires) and C3 (heavy commercial vehicle tires).
  • Under the new regulation, in addition to the standard label (rolling resistance, wet grip and external rolling noise), there are also options for including an icon indicating if a tire is suitable forsevere snow conditionsand another new icon for grip onice. Tires suitable for severe snow conditions bear  the  three-peak  mountain  snowflake  symbol  (3PMSF)  that  is  present  on  the  sidewall  of  such tires. The C1 (passenger car) tires fulfilling the requirements of the upcoming ISO standard for ice performance will feature a new symbol that represents an ice stalagmite.
  • A minor change has been implemented regarding the label classes for rolling resistance and wet grip: current empty or unoccupied classes for C1 and C2 tires have been filled and redundant label classes (which are no longer permitted according to limit values) have been deleted to form a new scale which has only 5 classes (A to E).
  • In  the bottom  part, thenoise class (A, B or C)will be always indicated in addition to the value of external noise level in decibels.
  • Under the new regulation, tire labels need to  also include the name of  the tire manufacturer, as well as a unique identifier, the tire type identifier.
  • Finally,  the  tire  label  will  have  to  include  the QR  code,  which  is  intended  to  link  directly  to  the European Product Database for Energy Labelling (EPREL).

 8. Do tire dealers need to relabel tires on stock that were placed on the market before May 1, 2021?

  All C1, C2 and C3 tires produced from the 1stof May 2021 and necessarily placed on the market after this date must bear the new label. However, there is no obligation for dealers to relabel tires that are on stock after the 1stof May if these tires were placed on the market before that date, so before the new tire label regulation came into effect. In other words, tires placed on the market prior to the 1stof May can remain with the old label until they are sold. Therefore, both the old and the new label may be found on tires at sales points even after the 1stof May 2021, depending on the date of placing these tires on the market.

 9. What are the obligations of tire manufactures in relation to the new tire label regulation?

  Tire manufactures have the choice of either putting a sticker on the tire tread or including a printed label with each delivery of batch of identical tires to the dealer. Goodyear will ensure that all tires delivered to tire dealers will bear stickers with the label. For all tires, the label information must also be included on the manufacturer’s web pages, brochures and technical promotional documentation given to the buyer.Tire  manufacturers  must  also  enter  the  information  required  by  the  new  tire  label  regulation  into  the product database (EPREL) before placing a tire on the market from the 1stof May 2021.

 10. What is EPREL?

  EPREL  is  the  European  Product  Database  for  Energy  Labelling  which  was  set  up  to  provide  important energy efficiency information to consumers. Its purpose is to enhance market surveillance activities and enforcement  in  the  EU.  It  is  a  legal  requirement  for  suppliers  (manufacturers,  importers  or  authorized representatives) of products covered by the EU Energy Labelling Regulations (e.g. household appliances) to upload information about their products into the database before placing these products on the market in  the  EU.  According  to  the  new  tire  label  regulation,  tire  manufacturers  will  also  need  to  enter  the information into the product database before placing a tire on the EU market from the 1stof May 2021.

 11. Does the tire label provide exhaustive information on tire performance?

  The label provides basic information on threeessential aspects of a tire’s performance (fuel efficiency, wet grip and external rolling noise) to help consumers make an informed choice. However, the label does not cover all parameters related to the overall performance of a tire. By comparison, independent surveys carried  out  by  automotive  magazines  cover  on  average fifteenaspects  of  tire  performance,  while Goodyear  analyses  over fiftycriteria,  including  aquaplaning  resistance,  dry  handling,  dry  braking,  high speed stability, milage and many more. Therefore, the label cannot replace quality testing byspecialized laboratories or information provided by manufacturers and others, which use a wider range of criteria to assess tire performance.