Web sitelerimizin tasarımını ve performansını optimize etmek amacıyla tanımlama bilgileri kullanılmaktadır. Web sitesindeki ziyaretinize devam ederek tanımlama bilgilerinin kullanımına onay verebilirsiniz. Tanımlama bilgilerimiz ve nasıl kullandığımızla ilgili daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

 

Kış Lastiği Zorunluluğu Uygulaması

Kış Lastiği Uygulaması Hangi İllerde Geçerli?

Kış lastiği kullanımı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın hazırladığı, 8 Kasım 2012 tarih ve 28461 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan, “Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut, Ölçüm Toleransları Hakkındaki Yönetmelik” ile kış lastiği kullanımı, “Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunludur. Hava şartlarının gerektirmesi halinde söz konusu tarih aralığındaki süre Bakanlıkça 1 ay artırılabilir” ifadesiyle ilgili araç grubu için zorunlu hale gelmiştir.

Kış aylarının zorlu koşullarla geçtiği illerde önemi daha da artan kış lastiği kullanma zorunluluğu, valiliklerin alacakları karar doğrultusunda uygulama alanı ve kullanım zamanı aralığı genişletilebilmektedir.

İlgili şehirlerdeki hava koşulları, Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğin dördüncü maddesinde belirtilen kış lastiği tanımı kısmındaki “7 ºC’nin altındaki sıcaklıklarda…” ifadesini tam olarak karşıladığı için sürücülerin, uygulama üzerine önemle eğilmesi tavsiye edilmektedir. Zira listede bulunan şehirlerde kış ayı ortalama sıcaklıkları 7 ºC ve daha aşağı değerlere inebilmektedir.

Kış Lastiği Kullanımı Zorunluluğuna Dair Tarihler

Kışın başlamasıyla birlikte uygulanması önerilen kış lastiği kullanımının başlangıç ve bitiş tarihi değişen hava şartlarına bağlı olarak valilik tarafından tebliğde belirtilen süre kapsamında esnetilebilir. Böylece kış lastiği uygulaması, hem şehir içi hem de şehirler arası trafik seyrinin en güvenli ve konforlu şekilde sürdürülebilmesine ortam hazırlar. Valilik kararı olmaksızın şehirler arası yollarda seyreden ticari araçların 1 Aralık 2021 ve 1 Nisan 2022 tarihleri arasındaki dört ay boyunca kış lastiği kullanması gerekmektedir. Yine valilik kararı olmaksızın şehir içinde seyreden ticari araçların 1 Aralık 2021 ve 1 Nisan 2022 tarihleri arasındaki dört ay kış lastiği kullanması zorunludur.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın belirlediği tarihlere ek olarak valilik makamı, gerekli görürse bu süreleri öncesinde ya da sonrasında olmak üzere birer ay artırabilir. Özellikle mevsim hava koşullarının ani olarak değiştiği son yıllarda valiliklere böyle bir serbestinin tanınması, sürüş güvenliğinin en üst noktaya taşınmasına katkı sağlamaktadır.

Araçların en önemli parçaları arasında yer alan lastikler, sürüş deneyimini etkilerken sürücülerin güvenli bir seyahat süreci yaşamaları açısından da önem taşır. Araçların yol tutuşlarını en iyi seviyeye taşıyan kış lastikleri, karlı ve buzlu yollarda yaşanabilecek kazaları asgari düzeye indirerek olası can ve mal kayıplarının da önüne geçer.

Yaz lastiklerinden son derece farklı olan kış lastikleri; kılcal damarlı yapıları, diş derinlikleri ve blok bölümlerindeki dişler sayesinde olumsuz zemin ve hava koşullarında aracın yere daha iyi tutunmasını sağlayıp kaymasını engeller. Soğuk havalarda yaz lastikleri gibi sertleşmeyen kış lastikleri, araçların fren mesafesini kısaltarak olası kazaları önlemede hayati görev üstlenir. Araçta sadece 2 lastiğin kış lastiği olması, ani frenleme, viraj alma gibi manevralar sırasında aracın kontrolünü zorlaştırır. Bu nedenle kış lastiklerinin 4’lü set olarak kullanılması gerekir.

Kış lastiklerine alternatif olarak gösterilen zincir kullanımı ise araçların lastik ve mekanik aksamına zarar verdiği için sadece zorunlu durumlarda ve mümkün olan en kısa sürede kullanım için tavsiye edilmektedir.

Araç lastiklerinin yol ve hava şartlarına uygun olmaması nedeni ile ortaya çıkabilecek kazaların önlenmesine yönelik atılan en ciddi adımlardan biri olan kış lastiği zorunluğunun geçmişi, 2012 yılına dek uzanmaktadır.

Kış Lastiği Yönetmeliği

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2012 yılında hazırlanan ve yürürlüğe giren “Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik” kış lastiği zorunluluğu uygulamasının temelini teşkil eder.

Kış Lastiği Uygulaması Hangi Araçlarda Geçerli?

Traktörler, iki ve üç tekerlekli taşıtlar, römork ve yarı römorklar ve TSK’ya ait taşıtlarla ilgili araçların römorklarının kış lastiği zorunluluğunun dışında bırakıldığını ilan eden tebliğ, özel ve ticari tüm araçlar için geçerliliğini korumaktadır. Otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, çekici, ticari araçların tamamı kış lastiği uygulamasına tâbi tutulmaktadır.