KALİTE, ÇEVRE, ENERJİ, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

VİZYONUMUZ: Yüksek kaliteli ürünleriyle tanınan ve öncelikle tercih edilen lastik üreticisi olmak.

MİSYONUMUZ: Emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamında, motivasyonu yüksek çalışanlar vasıtasıyla müşteri beklentilerinin ötesinde memnuniyet sağlayan lastik ürünleri ve hizmeti sunmak.

Bunu başarmak için Goodyear Yönetici ve çalışanları olarak şu ilkelere bağlı kalacağız:

- Sürekli gelişme alanları:

 • Müşteri hizmeti
 • Ürün maliyeti
 • Çalışanlarımızın başarı düzeyi
 • Kalite Performansı
 • İş sağlığı ve güvenliği performansı
 • Çevre performansı
 • Enerji performansı

- Kalite performansını sürekli geliştirmek için :

 • Risk ve fırsatların belirlenmesi
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
 • Ürün ve proses kalitesinin arttırılması
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması
 • Ürünlerimizin zamanında teslim edilmesi
 • Çalışanlarımızda kalite bilincinin tesis edilmesi

- Çevre performansını sürekli geliştirmek için :

 • Çevresel risk ve fırsatların belirlenmesi
 • Çevre boyut ve etkilerinin değerlendirilmesi ve faaliyetlerin planlanması
 • Atıkların ayrıştırılması, azaltılması ve geri kazanılması
 • İstisnai atıklar dışında düzenli depolama alanına giden atıkların sıfırlanması
 • Kaynakların etkin kullanılması
 • Kirletici madde emisyonlarının azaltılması
 • İklim değişikliği nedenlerini olumsuz etkileyen ürün kullanımının azaltılması
 • Solvent kullanımının azaltılması

- Enerji performansını sürekli geliştirmek için :

 • Enerji verimli ürün ve ekipmanların kullanılması
 • Enerji verimliliğinin etkin bir şekilde sağlanması
 • Sera gazı emisyonunu azaltması
 • Enerji kayıp ve kaçaklarının azaltılması

- İş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli geliştirmek için:

 • İş sağlığı ve güvenliği tehlike ve risklerinin değerlendirilmesi ve faaliyetlerin planlanması
 • Bütün çalışanlarımızın iş yerinde sağlık güvencesinin sağlanması
 • Bütün çalışanların, müteahhitlerin ve ziyaretçilerin iş güvenliği davranış kültürünün geliştirilmesi
 • Yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi
 • Yaralanma ve sağlık bozulmalarını en alt düzeye indirmek için farkındalık ve bilinç oluşturulması
 • Çalışma alanlarının ergonomik açıdan analiz edilmesi ve iyileştirilmesi

- Sürekli gelişmeyi amaçladığımız kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında tedarikçilerimiz ve  müşterilerimiz gibi ilgili tarafların bize katılmaya teşvik edilmesi, eğitilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

- Yürürlükte olan ilgili yasal ve diğer gerekliliklere (uygunluk yükümlülüklerine) uyulması

- Hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakların varlığının sağlanması

- Beklenmedik olayların etkilerini en aza indirilmesi için acil durum planları ile yönetilmesi

- Yönetim sistemimizin ulusal ve uluslararası kabul edilmiş standardlara göre sürekli gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi

Tarih:  11 Nisan 2017