Turkey TR
Ülke değiştir

Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları

 

VİZYONUMUZ : Yüksek kaliteli ürünleriyle tanınan ve öncelikle tercih edilen lastik üreticisi olmak.

MİSYONUMUZ : Emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamında, motivasyonu yüksek çalışanlar vasıtasıyla müşteri beklentilerinin ötesinde memnuniyet sağlayan lastik ürünleri ve hizmeti sunmak.

Bunu başarmak için şu ilkelere bağlı kalacağız :

        Sürekli gelişme alanları :

            - Ürün ve proses kalitesi

            - Zamanında teslim

            - Müşteri hizmeti

            - Ürün maliyeti

            - Çalışanlarımızın başarı düzeyi

            - İş sağlığı ve güvenliği performansı

            - Çevre üzerindeki etkimiz

            - Enerji Performansı

        Çevre üzerindeki etkileri azaltmak için :

            - Katı ve tehlikeli atıkları azaltma ve ayrıştırma

            - Hava, toprak ve suya karışan atıkları azaltma

            - Beklenmedik olaylar karşısında acil durum planlarını hazır bulundurma

        Enerji performansını iyileştirmek için :

            - Enerji verimli ürün ve ekipmanların kullanılması

            - Enerji verimliliğinin etkin bir şekilde sağlanması

            - Sera gazı emisyonunu azaltması

            - Enerji kayıp ve kaçaklarının azaltılması

        İş sağlığı ve güvenliği ile çalışma koşullarının sürekli geliştirme alanları :

            - Bütün çalışanlarımızın iş yerinde sağlık güvencesi

            - Bilgilendirme, eğitim ve haberleşme

            - Bütün çalışanların, müteahhit elemanlarının ve ziyaretçilerin güvenli davranışları

            - Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önleme

            - İş kazalarını azaltmak için tehlike bilinci oluşturma

            - Yönetim sistemlerini çalışanların ve ilgili tarafların katkılarıyla geliştirme 

            - Yaralanma ve sağlık bozulmalarını en alt düzeye indirmek için farkındalık ve bilinç oluşturma

            - Riskleri en alt düzeye indirmek için ergonominin tanınması ve kullanılması

            - Kaza riskini en alt düzeye indirmek için ergonominin tanınması ve kullanılması

        Tedarikçi ve müşterilerimizi sürekli gelişmeyi amaçladığımız kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği         alanlarında bize katılmaya teşvik etmek

        Yürürlükte olan bütün yasa ve yönetmeliklere ve diğer gerekliliklere uymak.

        Goodyear şirket politikasını ve diğer beklentileri karşılamak.

        Yönetim sistemimizi bölgesel ve fabrika düzeyinde uluslararası kabul edilmiş standardlara göre         sürekli canlı tutmak, gözden geçirmek ve geliştirmek.

        Hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakların varlığını sağlamak.

        İlgili prosedür ve sistemlerin uygulanması herkes için zorunludur.


    Tarih : 30 Ocak 2014                                                                             Fabrika Direktörü

                                                                                                             Güven LOGOĞLU