Turkey TR
Ülke değiştir

Son Durum İtibariyle Ortaklık Yapısı

 
Son Durum İtibariyle Ortaklık Yapısı

31.12.2012

Pay Oranı
31.12.2011

Pay Oranı
31.12.2010

Pay Oranı
31.12.2009

Pay Oranı
31.12.2008

Pay Oranı
31.12.2007

Pay Oranı
31.12.2006

Pay Oranı

Goodyear S.A. 74,60% 74,60% - - - - -

Goodyear Tire & Rubber Company - - % 74,60 % 74,60 % 74,60 % 74,60 % 74,60

Halka Arz % 25,40 % 25,40 % 25,40 % 25,40 % 25,40 % 25,40 % 25,40

Diğer - - - - - - -

Sermaye % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00
Şirket hissedarlarından Goodyear Tire & Rubber Company'nin sahibi olduğu Şirket sermayesinin % 74,60'ını temsil eden her biri 1 TL değerinde, toplam 8.890.621 adet ve 8.890.621 TL nominal değerdeki tüm hisselerinin grup şirketi olan Goodyear S.A.'ya borsa dışında satış işlemi ile 23 Şubat 2011 tarihinde devredildiği Şirket’e bildirilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu 23 Şubat 2011 tarihinde hisse devrinin kabulu, onaylanması ve pay defterine işlenmesini kararlaştırmıştır.