Hervé Cotting - Teknisk chef på TPF, Schweiz

När kollektivtrafik går som en schweizisk klocka

Det är en sak att förvänta sig att bussarna i kollektivtrafiken ska vara punktliga, men det är en helt annan att uppfylla schweiziska passagerares krav. Lägg renlighet, oklanderlig förarservice och säkerhet till detta och du har den dagliga verksamheten för TPF.

 

"Kontroller är avgörande, men de måste vara effektiva."

Perfektion, inte punkteringar

”Våra passagerare förväntar sig inget mindre än perfekta förhållanden”, förklarar Hervé Cotting på TPFs tekniska avdelning.

”Varje dag, varje säsong. Det här är Schweiz”, säger han och ler, ”så vi kör på höjder från 450 m till 1 500 m, oavsett vädret.”

 

 

En däckkontroll vid varje retur

 

”Vi behöver många olika däcktyper för våra 55 stadsbussar och 170 regionala bussar. Och vi behöver dem för att göra ett bra jobb.”

Kontroller är avgörande, men de måste vara effektiva.

”Därför valde vi Goodyears CheckPoint. Det är det enda systemet på marknaden som uppfyller våra behov, och andra schweiziska företag använder också det här systemet. Varje buss som kommer in på TPFs område i Giviez kör över läsaren. CheckPoint läser av däcken och kontrollerar automatiskt trycket i och mönstret på varje däck. Däckdata skickas omedelbart till ett hanteringsverktyg på våra kontor. Vi kan snabbt se vilken buss som behöver däckservice. Så enkelt är det.”

“Nästan noll risk”

Skillnaden? Enkel användning och sinnesro. Det är ett snabbt och tillförlitligt sätt att kontrollera däcktrycket och ger dig en tydlig bild av däckens prestanda.

”Samtidigt minskar du risken för att bussen kör iväg och får ett punkterat däck senare till nästan noll”, förklarar Hervé.

”Dessutom gör det livet lättare för våra mekaniker och låter dem spara mycket tid. De behöver inte gå runt på alla våra depåer och kontrollera slitaget på alla däck.”

 

 

Besparingar på alla nivåer

Så vem vinner på detta? Alla: Passagerarna och förarna vinner när det gäller säkerhet, och personalen som arbetar på TPFs underhållsavdelning vinner när det gäller effektivitet. Det är både ett tids- och kostnadsbesparande verktyg för vårt företag. Dessutom gör den skillnad för miljön eftersom optimerad däckhantering innebär optimerad bränsleekonomi.

Perfektion, inte punkteringar

TPF är föremål för kvalitetskontroller som krävs av Federal Office of Transport (OFT). Kvalitetshanteringssystemet (QMS) är en av deras parametrar för kvalitetskontroll. Mystery shoppers utvärderar regelbundet TPF-tjänsterna baserat på de kriterier som definieras av OFT, i synnerhet kvaliteten på tjänsterna, passagerarinformation, fordonens renhet, infrastrukturen och många andra kriterier. Systemet gör det möjligt för TPF att ständigt förbättra kvaliteten på sina tjänster.

 

 

"Goodyears CheckPoint är det enda systemet på marknaden som uppfyller våra behov"

Also interesting for you