GOODYEAR´s “100% MADE TO FEEL GOOD”-garanti

Vårt sätt att visa att nöjda kunder är viktigt för oss!

Med Goodyears Nöjdhetsgaranti får du 14 dagars öppet köp och 1 års punkteringsgaranti/punkteringsskydd. Är du inte nöjd med produkten får du byta ut den mot en annan och skulle olyckan vara framme ersätter vi det skadade däcket i upp till ett år. Garantin gäller för personbilsdäck.           

• Retur eller byte av däck som omfattas av garantin sker inom fjorton (14) dagar från konsumentens inköp; bevis på att betalning skett krävs, vänligen behåll därför kvittot eller annat bevis på inköpet.         

• Returneringsrapporten – ett formulär som erhålls från återförsäljaren – ska fyllas i och signeras av både kund och återförsäljare. En och samma kund kan maximalt returnera ett set om 4 däck.    

• Monteringskostnader och övriga extra kostnader för byte till annan däckmodell står konsumenten för.    

• PUNKTERINGSGARANTI - Om ett däck som omfattas av nöjdhetsgarantin vid normal användning råkar ut för en punktering som inte går att reparera byts ett sådant däck ut helt kostnadsfritt. Denna punkteringsgaranti gäller under 12 månader från inköpet.  

Allmänna villkor för att uppfylla kraven

·       Personbilsdäcken har köpts från och monterats av en godkänd Goodyear-återförsäljare i Sverige och som också deltar i 100 % Made to Feel Good Garantin;

·       Alla fyra monterade däck är av samma Goodyear-modell;

·       En och samma kund kan maximalt returnera ett set om 4 däck;

·       Monteringskostnader och övriga extra kostnader för byte till annan däckmodell står kunden för.

·       De returnerade däcken har inte slitits mer än 1 mm av ursprungligt mönsterdjup;

·       De returnerade däcken inte har skador;

·       Retur eller byte av däck som omfattas av garantin sker inom fjorton (14) dagar från Kundens inköp - Bevis på att betalning skett krävs, vänligen behåll därför kvittot eller annat bevis på inköpet

·       Returneringsrapporten – ett formulär som erhålls från återförsäljaren – ska fyllas i och signeras av både kund och återförsäljare

 

Punkteringsgaranti

Denna punkteringsgaranti gäller under 12 månader från inköpet. Punkteringsgarantin täcker inte någon av nedanstående fall och Däck kommer inte bytas ut om:

·       Personbilsdäck som omfattas av 100 % MADE TO FEEL GOOD-garantin råkar ut för en punktering som går att reparera (reparationskostnader betalas av slutkonsumenten).

·       Punktering uppstår som en följd av bilolycka, vandalism, stöld eller brand. - Däcken har regummerats eller har ett mönsterdjup mindre än 4 mm

·       Däck har använts i tävlingssyfte

·       Mindre än 4 Däck (komplett uppsättning) köptes av konsumenten

·       RunOnFlat omfattas ej av punkteringsgarantin

Varje däck kan endast bytas ut en gång kostnadsfritt (exklusive montering och andra extrakostnader).


Avslutande anmärkningar

Goodyear 100% MADE TO FEEL GOOD-garanti gäller utöver de villkor och bestämmelser som gäller enligt Goodyear Dunlop Tires Allmänna Leveransvillkor och som vanligen används av Goodyears återförsäljare. För detaljer, kontakta din Goodyear-återförsäljare. Garantin avser inte att begränsa rättigheterna enligt lag eller de allmänna standardvillkor som gäller för Goodyear Dunlops däcksprodukter. Goodyear förbehåller sig rätten att ändra reglerna och eller avbryta kampanjen när som helst utan att behöva meddela detta i förtid.


Läs mer om våra produkter som omfattas av garantin

Retur eller byte av däck som omfattas av garantin sker inom fjorton (14) dagar från konsumentens inköp; bevis på att betalning skett krävs, vänligen behåll därför kvittot eller annat bevis på inköpet.