Goodyear Partnerships

LeasePlan

LeasePlan är ett företag specialiserat på hantering av kommersiella fordon; ”fordonsparkshantering”.

LeasePlan grundades i Nederländerna 1963 efter ett joint venture mellan en bank och ett företag som levererar tjänster till förare, och var ursprungligen specialiserat på hanteringsmodellen med öppen kalkylering (ett hanteringssystem med faktiska kostnader). Modellens framgång innebar att LeasePlan kunde expandera internationellt under 1970-talet, med etableringar i Belgien, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

LeasePlan finns i 30 länder, har 6 000 anställda och hanterar fordon åt över 75 000 kunder, med en total fordonspark på 1,3 miljoner fordon världen över.

LeasePlan är den globala marknadsledaren inom fordonsparkshantering.

Om du vill läsa mer om LeasePlan-koncernen kan du besöka deras webbplats på www.leaseplan.com.