Tävla om dina däck och en resa till världscupen i Skicross i Idre

Tillsammans med Goodyear och Däckpartner har du chansen att vinna dina däck och en resa till världscupen i Skicross i Idre den 9-12/2. Allt du behöver göra är att besöka din lokala Däckpartnerkedja och köpa fyra däck från Goodyear så har du möjligheten att vinna dina.

Gör såhär:

1. Köp fyra däck från Goodyear

2. Skrapa fram tre likadana däcksymboler

3. Svara på frågan genom att skrapa rätt svarsruta

4. Har du skrapat fram tre likadana däcksymboler och svarat rätt på frågan vinner du däcken!

5. Gå in på goodyear-skicross.se och tävla om en resa till världscupen i Skicross i Idre.


Tävlingsvillkor

För att ge Goodyears kunder ett tidsfördriv i samband med köp och byte av däck har Goodyear lanserat en ”skrapaktivitet” för dessa. Varje kund som köper fyra Goodyear personbilsdäck får en vinstchans i samband med inköpet av de nya Goodyeardäcken. Tanken är också att kunden redan i butiken skall få veta om han/hon vunnit något av de pris som erbjuds. Vinstchansen baseras på två moment – dels ett skrapmoment och dels att kunden lämnar svar på en fråga; svaret måste lämnas i butiken i samband med inköpet. I detta fall ges kunden möjlighet till ytterligare vinstchans vilken helt organiseras och regleras av Däckpartner.

De villkor som gäller för ”skrapdelen” av tävlingen framgår nedan. Dessa villkor gäller utöver Goodyear Dunlop Tires Sveriges AB:s Allmänna Leveransvillkor men som i övrigt inte påverkas.

Allmänna villkor för att uppfylla kraven

1. Tävlingsperioden pågår under tiden fr.o.m. 1 oktober – 31 december 2016 ("Perioden").
2. Fyra (4) däck ger rätt till erhållande av en (1) vinstchans.
3. Däcken ska ha köpts från, och monterats av, en auktoriserad Goodyear-återförsäljare/tjänsteleverantör.
4. Den enda ersättning som kunden betalar är priset för Däcken jämte eventuellt förekommande monteringskostnader; en vinstchans överlämnas således utan ytterligare kostnad.
5. Återförsäljaren skall vid överlämnandet av vinstchans endast säkra att kunden utnyttjar vinstchansen innan denne lämnar butiken, samt att kunden fyller i, undertecknar och överlämnar kunduppgifter enligt särskilt formulär.
6. Om Kunden skrapar fram en vinstgivande nummerkombination och dessutom korrekt besvarar den frågeställning som nummerkombinationen ger föreligger en vinst. Sådan vinst överlämnas omedelbart till kunden genom att denne slipper betala för de köpta däcken.
7. Bevis på att kunden på detta sätt har betalt värdet av de köpta Däcken liksom monteringskostnaden  (ursprunglig faktura, kundkvitto eller motsvarande) ska bevaras för eventuell framtida kontroll. Även skrapkortet skall sparas.
8. Denna tävling är endast förbehållen kunder som inte har någon koppling till Goodyear eller Goodyears återförsäljare, dvs. inte är anställd hos eller är ägare av företag som fungerar som återförsäljare av Goodyears produkter eller som är eller har varit gift eller samboende med eller släkt med en Goodyear återförsäljare/anställd hos sådan.
9. En och samma kund kan maximalt erhålla en (1) vinstchans.
10. Goodyear förbehåller sig rätten att vid tveksamhet rörande tilldelning av vinst enväldigt avgöra frågor rörande denna tävling.