MEDDELANDE TILL ÄGARE AV PORSCHE 911 GT2 RS- OCH 911 GT3 RS-FORDON (991-SERIEN)
MED GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT RS

Goodyears Eagle F1 SuperSport RS-däck är utformade för att användas uteslutande på Porsche 911 GT2 RS- och Porsche 911 GT3 RS-modellerna (991-serien) och får inte användas på någon annan fordonstyp, inklusive andra Porsche-modeller.

FÖLJANDE SPECIFIKA INSTRUKTIONER GÄLLER FÖR GOODYEARS EAGLE F1 SUPERSPORT RS-DÄCK
  • Tillämpa alltid det rekommenderade däcktrycket (se den markerade informationen till höger).
  • Även om däcken är godkända för att köra på väg så är de utformade för användning på racerbanor i torra förhållanden, och måste betraktas som halvslickdäck med begränsad kapacitet på våta vägar! För att undvika vattenplaning ska körning på våta vägar undvikas i högsta möjliga utsträckning. Om sådan körning ändå görs ska fordonets förare vara extremt försiktig, säkerställa att alla tillgängliga hjälpsystem är aktiverade och dessutom anpassa hastigheten så att fordonets dragkraft och styrsystem bibehålls.
  • När däcken inte används och under den kalla årstiden ska däcken (eller hela hjulen) förvaras i ett skyddat utrymme i torra förhållanden och i temperaturer över 0 grader Celsius.
  • Däcken (eller hela hjulen) ska inte användas, hanteras eller flyttas i temperaturer under 0 grader Celsius eftersom det kan leda till att gummit spricker.
  • På grund av gummiblandningen med extremt bra torrgrepp och det särskilda slitbanedjupet rekommenderas inte användning av Goodyears däck Eagle F1 SuperSport RS under 5 grader Celsius och det kan behöva bytas oftare än andra sommardäck. Att köra med slitna däck kan leda till säkerhetsrisker och vi rekommenderar att alla fyra däck byts samtidigt.
Lägsta temperaturförhållanden
Däckhantering I Rörelse Fordonskörning
0 grader C 5 grader C

 

  • Före varje användning ska däcken inspekteras för sprickor i gummit samt skador på sidoväggen eller slitbanan. Använd aldrig däck som har sprickor i gummit eller skador på sidoväggen eller slitbanan.

Goodyears Eagle F1 SuperSport RS-däck måste pumpas enligt särskilda lufttryck (se tabellen nedan) som skiljer sig från föreskrifterna som finns i fordonets ägarhandbok. Om inte dessa tryckkrav följs kan det resultera i säkerhetsrisker eller oregelbundet och/eller snabbt däckslitage. En auktoriserad Porsche-återförsäljare måste uppdatera systemet för övervakning av däcktryck så att ditt fordon fortsätter att varna dig i händelse av avvikelser från de specifika rekommenderade däcktrycken.

DÄCKTRYCK GT2 RS  
  FA RA
TRYCK UPP TILL 310 KM/H  2,2 BAR 2,5 BAR
TRYCK UPP TILL V MAX  2,5 BAR 2,8 BAR
DÄCKTRYCK  GT3 RS  
  FA RA
TRYCK UPP TILL 310 KM/H  2,2 BAR 2,5 BAR

FA= FRONT AXLE, RA = REAR AXLE