Centrum vedomostí

Prieskum udržateľnej reality

Prieskum udržateľnej reality

Minulý rok sme začali prieskum udržateľnej reality, aby sme preskúmali, čo dopravcovia skutočne robia, aby sa stali udržateľnejšími.

Vieme, že k udržateľnosti neexistuje žiadna skratka. Neexistuje žiadny magický spínač, ktorý by bolo možné prepnúť, žiadne tlačidlo, ktoré by bolo možné stlačiť. V každodennom živote čelíte mnohým zložitým obchodným výzvam, a nech sú vaše úmysly akokoľvek dobré, niekedy nie je záväzok k udržateľnému riešeniu jednoducho uskutočniteľný, či už kvôli cene, alebo praktickosti.

S druhým vydaním nášho Prieskumu udržateľnej reality sme skúmali, čo sa v minulom roku v Európe zmenilo. Ako priemysel reagoval na výzvy, ktorým čelia a aké nové výzvy sa objavili? Sledujte udržateľnú cestu priemyslu v tejto komplexnej správe.

UDRŽATEĽNOSŤ ZOSTÁVA DÔLEŽITOU

Rovnako ako v minulom roku takmer 3 zo 4 dopravcov hodnotia udržateľnosť ako „dôležitú“ alebo „veľmi dôležitú“. Ďalším kľúčovým poznatkom je vplyv veľkosti vozového parku: čím väčší vozový park, tým väčší význam udržateľnosti.

 


„41 % DOPRAVCOV VIDÍ UDRŽATEĽNOSŤ AKO PROSTRIEDOK NA ZNÍŽENIE PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV.“

UDRŽATEĽNÉ OPATRENIA RÝCHLO NADOBÚDAJÚ NA SILE

1 z 3 dopravcov už má definované ciele udržateľnosti, ale do roku 2023 to budú 4 z 5. Rovnako ako predtým je tu významný vplyv veľkosti flotily, pričom 74 % veľkých dopravcov už zaviedlo udržateľné opatrenia. Ale vidíme, že menší dopravcovia ich začínajú nasledovať.

 


„45 % DOPRAVCOV POUŽÍVA TELEMATIKU NA SLEDOVANIE A ZNIŽOVANIE SPOTREBY PALIVA“

ČO NÁM BRÁNI NAPREDOVAŤ

Najdôležitejšou prekážkou pre prijatie udržateľnejších riešení zostávajú náklady. 2 z 3 dopravcov hlásia, že niektoré riešenia sú jednoducho príliš drahé na implementáciu. Pohodlie je na druhom mieste, pričom takmer 50 % dopravcov uvádza, že niektoré riešenia sú príliš zložité na to, aby ich bolo možné prijať.

 


„74 % VŠETKÝCH DOPRAVCOV POVAŽUJE FINANČNÉ STIMULY ZA KĽÚČOVÝ FAKTOR PRE ZVÝŠENIE UDRŽATEĽNOSTI“

Prieskumu sa zúčastnilo celkom 1 431 spoločností z 33 európskych krajín, čo nám poskytlo fascinujúci pohľad na túto významnú problematiku.

 

Goodyear tiež spolupracuje s neziskovou organizáciou TreeNation, ktorá za každú prijatú odpoveď v prieskume zasadila strom.

Chcete viac informácií?

Získajte všetky fakty a čísla stiahnutím celej správy tu