Goodyear Partnerships

LeasePlan

LeasePlan je spoločnosť, ktorá sa špecializuje na správu podnikových vozidiel, tzv. "Správu vozového parku".

Od svojho založenia v Holandsku v roku 1963 po uzavretí dohody o spoločnom podnikaní medzi bankou a spoločnosťou poskytujúcou služby vodičom sa spoločnosť LeasePlan najskôr špecializovala na model otvorenej správy (systém správy skutočných nákladov). Úspech tohto modelu umožnil v 70. rokoch spoločnosti LeasePlan medzinárodné rozšírenie založením prevádzok v Belgicku, Nemecku, Francúzsku a Veľkej Británii.

V súčasnosti spoločnosť LeasePlan pôsobí v 30 krajinách a jej 6 000 zamestnancov spravuje vozové parky pre viac ako 75 000 zákazníkov, čo predstavuje globálny vozový park majúci celosvetovo 1,3 milióna vozidiel.

LeasePlan je spoločnosť s najväčším celosvetovým vplyvom v oblasti správy vozového parku.

Ak chcete získať ďalšie informácie o skupine LeasePlan, navštívte jej webové stránky.

www.leaseplan.com.