Slovenia SR
Promeni državu

Kako se prave pneumatici

Mešavina ili smeša

U mešavini ili smeši gume za pneumatike za kamione koriste se mnogi sastojci. Proporcije ovih sastojaka koji obuhvataju nekoliko tipova gume, punila i druge sastojke zavise od toga koji ciljevi su postavljeni za performanse pneumatika. Ovi sastojci se mešaju u velikim blenderima poznatim kao Banbury mikseri u kojima se pretvaraju u crnu gumenu smešu koja se šalje na mlevenje.

Mlin

Kada se guma ohladi, šalje se u poseban mlin, gde se seče u trake koje će činiti osnovnu strukturu samog pneumatika. U fazi sečenja pripremaju se i drugi elementi pneumatika, pri čemu se neki od njih oblažu drugom vrstom gume.

Izrada

Sam pneumatik se konstruiše iznutra prema spolja. Elementi od tekstila, čelični pojasevi, venci, ojačanje, gazeći sloj i druge komponente stavljaju se u mašinu za pravljenje pneumatika, koja obezbeđuje da svaki deo bude na svom mestu. Rezultat je nešto nalik relativno završenom proizvodu, koji se naziva zelenim pneumatikom.

Vulkanizacija

Napola gotov pneumatik se zatim vulkanizira u vrelom kalupu za vulkanizaciju Vulkanizacijom se svi delovi pneumatika čvrsto stiskaju zajedno i on dobija svoj finalni izgled, uključujući dezen gazećeg sloja i oznake proizvođača na bočnom zidu pneumatika

Inspekcija

Pre nego što se može reći da je pneumatik spreman za prodaju, mora biti pažljivo proveren. To se radi vizuelno od strane školovanih inspektora, a zatim mašinski, uređajima koji otkrivaju i najmanji defekt ili grešku. Izvestan broj pneumatika se uzima sa proizvodne trake i podvrgava rendgenskom pregledu radi otkrivanja potencijalnih unutrašnjih mana ili defekata. Metodom slučajnog izbora, naši inženjeri za kontrolu kvaliteta biraju pneumatike sa proizvodne trake i rasecaju ih kako bi pažljivo proučili svaki detalj njihove konstrukcije i uverili se u njihovu usklađenost sa Goodyearovim standardima.

Delovi pneumatika

Umeci: Punila u vencu i donjoj strani bočnog zida pružaju progresivan prenos sa čvrstog područja venca na fleksibilni bočni zid.

Žičani obruč: Obruč od čelične žice odgovarajuće naleže i zaptiva pneumatik na naplatak i održava ga u tom položaju.

Pojas pneumatika: Višestruki čelični slojevi pružaju čvrstinu pneumatiku, stabilizuju gazeći sloj i sprečavaju prodiranje u karkasu.

Karkasa ili kućište: Telo pneumatika koje se sastoji od venaca, bočnih zidova i gazećeg sloja.

Obvoj: Sloj tvrde gume koji sprečava da prirubnica naplatka nagriza zonu venca.

Čelični kablovi: Sloj čeličnih kablova iznad radijalnog ojačanja služe da dodatno učvrste i stabilizuju zonu prenosa od venca do bočnog zida.

Smeša: Mešavina gume, ulja i drugih materijala koji (najčešće) čine gazeći sloj.

Štitnik: Gumena traka postavljena između unutrašnje gume i naplatka. Štiti unutrašnju gumu od trljanja i sprečava da naplatak ošteti unutrašnju gumu.

Pritisak naduvavanja: Vrednost pritiska na koji treba naduvati pneumatik kada je hladno. Obično se izražava u kPa (kilopaskal, 100 kPa = 1 bar), psi (funta po kvadratnom inču) ili bar (1 bar = atmosferski pritisak koji otprilike iznosi 14,5 psi, u zavisnosti od nadmorske visine).

Hermetizujući sloj: Sloj gume u pneumatiku bez unutrašnje gume posebno napravljen da sprečava ispuštanje vazduha.

Indeks opterećenja: Maksimalno dozvoljeno opterećenje pneumatika.

Radijalno: Ojačani kablovi postavljeni preko pneumatika od venca do venca. Takođe, radijalni pneumatici imaju ojačane pojaseve koji se protežu kružno oko pneumatika, ispod gazećeg sloja. Ograničavaju radijalno ojačanje i stabilizuju pojas gazećeg sloja.

Ojačanje: Radijalno (900) ojačanje prenosi sav teret, sile kočenja i upravljanja između točka i puta i podnose sva preopterećenja pneumatika pod radnim pritiskom.

Urezivanje kanala: Usecanje pohabanih kanala pomoću vrućeg gvožđa za dobijanje dubljih dezena kako bi se produžio životni vek pneumatika.

Protektiranje: Zamena pohabanog gazećeg sloja novim kako bi se produžio životni vek karkase kamionskog pneumatika.

Otpor kotrljanja: Otpor kotrljanja znači ono što mu samo ime kaže. Što je manji otpor kotrljanja, potrebno je manje napora da se pokrene pneumatik. To je rezultat brojnih uticaja, uključujući smešu gazećeg sloja pneumatika i konstrukciju pneumatika. Direktno utiče na ekonomičnu potrošnju goriva.

Naplatak: Alternativna reč za točak koja se obično koristi u industriji proizvodnje pneumatika. Takođe je deo točka na koji se montira pneumatik.

Bočni zid pneumatika: Deo pneumatika koji obezbeđuje zaštitu ojačanju i podnosi savijanje i vremenske uslove.

Indeks brzine: Maksimalna dozvoljena brzina pri kojoj može da se koristi pneumatik.

Gazeći sloj pneumatika: Spoljašnji sloj pneumatika koji u dodiru sa putem uglavnom obezbeđuje prianjanje i štiti karkasu ispod.

Šara gazećeg sloja: Dizajn kanala kojim se maksimizuje prianjanje uz istovremenu maksimizaciju odvođenja vode.

Unutrašnja guma: Zasebna vazdušna komora, napravljena da spreči ispuštanje vazduha, umetnuta u pneumatike sa unutrašnjom gumom.

Bez unutrašnje gume: Pneumatik kom nije potrebna unutrašnja guma.