Slovenia SR
Promeni državu

Upoznajte svoj pneumatik

Širina pneumatika

Širina pneumatika, u milimetrima, mereno od jednog do drugog bočnog zida.

Razmera

To je odnos poprečnog preseka pneumatika i njegove širine, izražen u procentima. Razmera od 70, na primer, ukazuje na to da visina pneumatika iznosi 70% od njegove širine.

Prečnik točka

Prečnik (visina) točka, u inčima.
Indeks opterećenja pneumatika ukazuje na njegovu maksimalnu nosivost

Indeks opterećenja

Indeks opterećenja pneumatika ukazuje na njegovu maksimalnu nosivost. Važno je da prilikom kupovine pneumatika za zamenu odaberete one koji su u skladu sa preporukama proizvođača.

Treba istovremeno voditi računa o indeksu opterećenja i indeksu brzine prilikom izbora pneumatika. Indeks opterećenja za postojeći pneumatik pronaći ćete na njegovom bočnom zidu, odmah pored oznake prečnika.

Indeks brzine pneumatika označava njegovu maksimalnu dozvoljenu brzinu

Indeks brzine

Indeks brzine je maksimalna dozvoljena brzina za pravilno napumpan pneumatik kada se koristi pod opterećenjem.

Indeks brzine pneumatika je odštampan na bočnom zidu i predstavljen slovom. Na primer, za pneumatik sa indeksom „J”, maksimalna dozvoljena brzina je 100 km/h.

Prilikom kupovine pneumatika za zamenu, važno je da njihovi indeksi brzine odgovaraju mogućnostima vašeg vozila u pogledu brzine.

Proverite koja je maksimalna dozvoljena brzina unosom indeksa brzine u ovu aplikaciju.

Čitanje oznaka na pneumatiku

Oznake na bočnom zidu kamionskog pneumatika sadrže sve podatke o pneumatiku. Opisuju tačnu veličinu pneumatika, konstrukciju i ograničenja performansi. Veći deo ovih informacija je zakonom propisan i mora da ispunjava međunarodne zahteve.

U Evropi, relevantni su evropski propisi ECE-R54, a svi pneumatici za komercijalna vozila koja saobraćaju brzinom od 80 km/h do 130 km/h nose „tehnički opis” (indeks nosivosti i brzine) postavljen blizu oznake veličine pneumatika.

Pneumatici za prikolicu marke Goodyear proizvedeni za Evropu, Bliski istok i Afriku nose na bočnim zidovima oznaku „FRT”. FRT je skraćeni naziv od „Free Rolling Tire” (bez otpora kotrljanja) i predstavlja legalnu oznaku u skladu sa UNECE propisom br. 54, čime se ukazuje da su pneumatici posebno dizajnirani i namenjeni osovinama za prikolice i osovinama motornih vozila koja nemaju prednju vuču i sve pogonske osovine.

Stoga, ti pneumatici za prikolice sa oznakom FRT treba da se koriste isključivo na osovinama za prikolice i ne bi ih trebalo montirati na druge pozicije. Kompanija Goodyear neće garantovati i neće biti odgovorna u slučaju potraživanja po osnovu odgovornosti u slučaju kada su FRT pneumatici montirani suprotno ovim preporukama.

Položaj osnovnih oznaka pneumatika kao što je prikazano:

 1. Širina preseka pneumatika (mm ili inči)
 2. Razmera pneumatika SH/SD, radijalna konstrukcija
 3. (R = radijalna)
 4. Prečnik naplatka (inči)
 5. Indeks opterećenja (maksimalno opterećenje po pneumatiku – pojedinačni pneumatik)
 6. Indeks opterećenja (maksimalno opterećenje po pneumatiku – udvojena montaža)
 7. Simbol brzine
 8. Alternativni indeksi nosivosti kada se koriste sa alternativnom brzinom
 9. TWI – Indikatori habanja gazećeg sloja
 10. ECE homologacioni broj
 11. Šifrovani datum (nedelja, godina)
 12. DOT šifra proizvodnje
 13. Broj nivoa buke – ukazuje na to da je pneumatik usaglašen sa ECE propisima o nivou buke.