Slovenia SR
Promeni državu

Etiketa EU za pneumatike

Etiketa EU za pneumatike

Nova etiketa EU za pneumatike pruža važne informacije o bezbednosnim i ekološkim aspektima pneumatika. Slično etiketi na električnim uređajima u domaćinstvu, etiketa EU za pneumatike olakšava upoređivanje proizvoda različitih proizvođača. U slučaju pneumatika za kamione upoređuju se prianjanje na mokrom putu, efikasnost potrošnje goriva i spoljašnja buka.

Gde mogu da nađem etiketu EU za pneumatike?

Od novembra 2012. godine svi novi pneumatici, sa malim izuzecima, imaju etiketu EU za pneumatike. Za pneumatike za komercijalna vozila ocene sa etikete moraju biti prikazane na svim promotivnim tehničkim materijalima i na internetu. Na našoj internet strani prikazane su EU ocene za svaki pneumatik.

Efikasnost potrošnje goriva

Efikasnost potrošnje goriva je direktno povezana sa otporom kotrljanja pneumatika. Što je otpor kotrljanja manji, potrebno je manje snage za kretanje vozila i zato se troši manje goriva.

Kako se ocenjuje efikasnost potrošnje goriva?

Na etiketi za pneumatike efikasnost potrošnje goriva prikazana je ocenom od A do F (G se ne koristi na etiketi za teretne pneumatike) nijansama boja na tabeli. A (zeleno) je najviša, a F (crveno) najniža ocena efikasnosti potoršnje goriva.

Šta znače ocene?

Goodyearova serija pneumatika sa najefikasnijom potrošnjom goriva je FUELMAX Od tri linije FUELMAX pneumatika - FUELMAX S za upravljačku, FUELMAX D za pogonsku osovinu i FUELMAX T za prikolice - dve od njih, za upravljačku osovinu i za prikolice, obuhvataju pneumatike koji po kriterijumima iz etikete EU spadaju u najekonomičnije pneumatike sa ocenom A za efikasnost potrošnje goriva. FUELMAX S za upravljačku osovinu dimenzija 385/55R22.5 je verovatno prvi pneumatik za upravljačku osovinu na tržištu sa ocenom A za efikasnost potrošnje goriva. FUELMAX može da ponudi značajne finansijske i ekološke uštede. Prevoznik sa voznim parkom od 50 kamiona može svake godine da uštedi do €230,000 ako koristi FUELMAX pneumatike umesto pneumatika istih dimenzija koji na etiketi EU imaju ocenu D za efikasnost potrošnje goriva. Ovo se odnosi na uštedu do €4,655 po kamionu godišnje*. *Ova kalkulacija se bazira na tipičnom 40 tona 4x2 tegljaču sa troosovinskom prikolicom, godišnjoj kilometraži of 100.000 km, potrošnji goriva 32,3 l/100 km i ceni dizel goriva od 1,50 evra po litru. Stvarna potrošnja goriva i ušteda mogu da variraju zavisno od uslova na putu, stila vožnje i drugih uticaja.

Šta još utiče na efikasniju potrošnju goriva?

Da bi efikasnost potrošnje goriva bila optimalna, pneumatici moraju biti ispravno napumpani. Niskim pritiskom u pneumatiku ne samo što se povećava otpor kotrljanja i negativno utiče na prianjanje na mokrom putu, već se takođe znatno skraćuje vek trajanja pneumatika.

Prianjanje na mokrom putu

Prianjanje na mokrom putu je važan faktor koji treba uzeti u obzir pri izboru novih pneumatika za kamione. Pneumatici sa visokom ocenom za prianjanje na mokrom putu zaustaviće se brže na mokrom putu kad se koči punom snagom. Prianjanje na mokrom putu je sposobnost pneumatika da se lepi za mokar kolovoz. EU ocene se zasnivaju samo na jednom aspektu prianjanja na mokrom putu – performansama pneumatika pri kočenju na mokrom putu.

Kako se ocenjuje prianjanje na mokrom putu?

Prianjanje na mokrom putu ocenjuje se od A do F, s tim što je A najviša, a F najniža ocena. Ocena G se ne koristi kod pneumatika za komercijalna vozila.

Šta znače ocene?

Kod prianjanja na mokrom putu razlika između pneumatika sa ocenom A i ocenom F može biti do 30% kraći put zaustavljanja. To znači čak 25 metara kraći put zaustavljanja tipičnog kamiona sa poluprikolicom od 40 tona GTW koji vozi 80 km/h.*

* Konkretan put zaustavljanja može da varira zavisno od uslova na putu, ABS, stila vožnje i drugih uticaja.

Buka

Pneumatici daju svoj doprinos količini buke koju stvara vozilo u prolazu. Izborom teretnog pneumatika sa niskom ocenom količine buke smanjuje se negativan uticaj na okolnu životnu sredinu.

Šta znače EU ocene buke?

EU meri emitovanu spoljašnju buku pneumatika u decibelima.

Pošto mnogi ljudi nisu upoznati sa vrednostima decibela, prikazuje se i klasa buke. Ovim se buka kategorizuje prema dole navedenim evropskim ograničenjima za buku pneumatika.

  • Jedan crni talas: tih pneumatik (3 dB ili više ispod buduće evropske granične vrednosti koja će biti obavezna za sve pneumatike proizvedene posle 31. oktobra 2016. godine)
  • Dva crna talasa: umeren pneumatik (između buduće evropske granične vrednosti i 3 dB niže)
  • Tri crna talasa: bučan pneumatik (iznad buduće evropske granične vrednosti)

Značenje ocena

Nivoi u decibelima mere se na logaritamskoj skali. To znači da povećanje od samo nekoliko decibela predstavlja veliku razliku u nivou buke. U stvari, razlika od samo 3 dB udvostručuje jačinu spoljašnje buke koju pneumatik proizvodi.