Slovenia SL
Zamenjaj državo

Oznaka EU za pnevmatike

Oznaka EU za pnevmatike

Nova oznaka EU za pnevmatike zagotavlja podatke o pnevmatiki, pomembne z varnostnega in okoljskega vidika. Oznaka EU za pnevmatike, podobno kot obstoječe oznake energijske učinkovitosti na gospodinjskih aparatih, precej olajšuje primerjavo med izdelki različnega izvora. V primeru tovornih pnevmatik gre za primerjavo oprijema na mokri podlagi, izkoristka goriva in zunanjega kotalnega hrupa.

Kje lahko najdem oznako EU za pnevmatike?

Od novembra 2012 morajo imeti vse nove pnevmatike, z le nekaj izjemami, oznako EU za pnevmatike. Pri pnevmatikah za gospodarska vozila morajo biti razredi z oznake navedeni v vsem promocijsko-tehničnem gradivu in na spletu. Na naši spletni strani so za vsako pnevmatiko navedeni tudi razredi, v katere je uvrščena.

Izkoristek goriva

Izkoristek goriva je neposredno povezan s kotalnim uporom pnevmatike. Manjši je kotalni upor, manj moči je potrebne, da se vozilo premakne, torej se porabi tudi manj goriva.

Kako je izkoristek goriva označen?

Oznaka pnevmatike prikazuje izkoristek goriva z razredi od A do F (G se na oznakah za tovorne pnevmatike ne uporablja) na barvni lestvici. Razred A (zelena) pomeni najboljši izkoristek goriva, razred F (rdeča) pa najslabšega.

Kaj pomenijo posamezni razredi?

Goodyearova linija tovornih pnevmatik z najboljšim izkoristkom goriva je FUELMAX. Med tremi družinami pnevmatik FUELMAX – FUELMAX S za vodilno os, FUELMAX D za pogonsko os in FUELMAX T za prikolice – sta kar dve, tako serija za vodilno os kot serija za prikolice, med katerimi so pnevmatike, ki so po merilih za oznako EU glede izkoristka goriva uvrščene v najbolj varčen razred A. Pnevmatika 385/55R22.5 FUELMAX S je verjetno prva tovorna pnevmatika za vodilno os na trgu, ki je za izkoristek goriva dosegla razred A. Pnevmatike FUELMAX omogočajo občutne prihranke s finančnega in okoljskega zornega kota. Prevoznik z voznim parkom 50 tovornjakov lahko vsako leto prihrani do 230.000 €, če namesto pnevmatik, ki so na oznaki EU glede izkoristka goriva uvrščene v razred D, uporabi pnevmatike FUELMAX iste dimenzije. Gre za letni prihranek do 4.655 € na tovornjak*. Izračuni so narejeni za tipično kombinacijo 40-tonskega vlečnega vozila 4 x 2 in triosne prikolice, pri 100.000 prevoženih kilometrih na leto, povprečni porabi goriva 32,3 l/100 km in ceni 1,50 evra za liter dizelskega goriva. Dejanska poraba goriva in prihranek pa sta odvisna tudi od cestnih razmer, načina vožnje in drugih dejavnikov.

Kaj še vpliva na izkoristek goriva?

Če želimo, da je poraba goriva optimalna, morajo biti pnevmatike pravilno napolnjene. Ne samo, da prenizek polnilni tlak občutno skrajša življenjsko dobo pnevmatike, povečuje tudi njen kotalni upor in vpliva na oprijem na mokri podlagi.

Oprijem na mokri podlagi

Ko izbiramo nove tovorne pnevmatike, je oprijem na mokri podlagi pomemben dejavnik. Pnevmatike z dobrim oprijemom na mokri podlagi zagotavljajo ob polnem zaviranju na mokrih cestah krajšo zavorno pot. Oprijem na mokri podlagi je zmožnost pnevmatike, da tudi v mokrem ohrani stik s cesto. Oznaka EU se osredotoča le na en vidik oprijema na mokri podlagi – zmogljivost pnevmatike pri zaviranju v mokrem.

Kako je oprijem na mokri podlagi ocenjen?

Oprijem na mokri podlagi je ocenjen z razredi od A do F, pri čemer je A najvišji, F pa najnižji. Razred G se za pnevmatike za gospodarska vozila ne uporablja.

Kaj pomenijo posamezni razredi?

Pri oprijemu na mokri podlagi je razlika med pnevmatikami razreda A in pnevmatikami razreda F lahko tudi do 30 % krajša zavorna pot. Za tipičen tovornjak s polprikolico, ki pri bruto teži 40 ton zavira pri hitrosti 80 km/h, to pomeni kar 25 metrov krajšo zavorno pot.*

* Dejanska zavorna pot je odvisna od cestnih razmer, ABS, načina vožnje in drugih dejavnikov.

Hrup

Tudi pnevmatike prispevajo k hrupu, ki ga ustvari mimoidoče vozilo. Z izbiro pnevmatik, ki so glede hrupa na oznaki bolje ocenjene, precej zmanjšamo vpliv na okolje.

Kaj pomenijo ocene hrupa na oznaki EU?

Ocena na oznaki EU nam pove, kolikšen je zunanji kotalni hrup pnevmatike v decibelih.

Ker veliko ljudem podatki, izraženi v decibelih, niso domači, je prikazan tudi razred hrupa. Pnevmatike so razvrščene v razrede glede na evropske omejitve, ki bodo za hrup veljale v prihodnje.

  • 1 črn val: Tiha (3 dB ali več pod bodočo evropsko omejitvijo, ki bo obvezna za vse pnevmatike, izdelane po 31. oktobru)
  • 2 črna valova: zmerno tiha pnevmatika (med prihodnjo omejitvijo EU in vrednostjo 3 dB pod njo)
  • 3 črni valovi: hrupna pnevmatika (nad prihodnjo omejitvijo EU)

Pomen razredov

Pri merjenju decibelov se uporablja logaritemska lestvica. Že samo nekaj decibelov več pomeni veliko razliko v hrupu. Dejansko razlika 3 dB pomeni kar dvakrat večji zunanji hrup, ki ga pnevmatika ustvarja.