Sweden SE
Ändra land

MoldCure-regummeringar

  MoldCure-regummeringar

  Varje stomme undersöks noga för skador innan den godkänns av Goodyear för regummering. Alla stommar som inte uppfyller våra stränga specifikationer kasseras. Efter undersökningen tas den gamla slitbanan bort och stommen förbereds för regummering.

  MoldCure-regummeringsprocessen för Goodyears TreadMax och Next Tread-produkter inbegriper ovulkat gummi som appliceras på en slipad och preparerad konstruktion.

  Slitbanemönstret och märkningen på sidoväggen gjuts därefter på stommen i en upphettad press. Denna process är mycket lik den som tillämpas vid tillverkningen av nya däck.

  Goodyear tillhandahåller tre olika alternativ för operatörerna när däckmönstret är så nedslitet att regummering är ett alternativ och stommen är oskadd.

  TreadMax

  Goodyears interna premiumproduktionsmetod TreadMax replikerar praktiskt taget den ursprungliga tillverkningsprocessen. Här används den senaste generationen stommar för Goodyear-lastbilsdäck med Max-teknik och material och slitbanemönster som är praktiskt taget identiska med de som används för nya däck. Därför ger de också en prestanda som är mycket lik den man hittar hos nya däck.

  Goodyears regummerade TreadMax är lika tillförlitliga som nya däck. Detta beror inte bara på de material och de processer som används, utan också på den strikta undersökningen av stommen och den högkvalitativa produktionsprocessen samt de otaliga kvalitetskontroller som utförs under processen.

  Next Tread

  Vid produktionen av en Next Tread-produkt appliceras ej vulkaniserat slitbanegummi på en kratsad stomme. Däcket värms därefter upp i en gjutform där gummit vulkaniseras och bildar den nya slitbanedesignen. Efter att MoldCure-processen har slutförts undersöker Goodyear däcket. Slutbesiktningen säkerställer att endast däck som håller Goodyears höga standard lämnar regummeringsanläggningen.

  Utbudet av Next Tread MoldCure-produkter kompletterar premiumutbudet med beprövade mönsterregummeringar. Next Tread-regummeringar kan också produceras med hjälp av vårt stora sortiment av däckstommar för kommersiella fordon.

  Kundägd stomme

  Det gamla däcket regummeras av Goodyear med hjälp av MoldCure-processen och returneras som en ny TreadMax- eller Next Tread-produkt. Kunden betalar bara för regummeringsprocessen. Det här är alternativet för många operatörer som vill känna till sina däcks kompletta livshistoria.

  Stomutbyte

  Det gamla däcket köps av Goodyear och en ny regummering säljs därefter till kunden.

  Köp av stommar

  Det gamla däcket säljs till Goodyear för att regummeras och användas av en annan fordonsoperatör.