Sweden SE
Ändra land

Hur däck tillverkas

Blandning

Det är många olika ingredienser som ingår i ett lastbilsdäcks gummiblandning. Egenskaperna hos dessa ingredienser, som består av flera olika typer av gummi, fyllnadsmaterial och andra ingredienser, beror på vilka prestandamål man har för däcket. Ingredienserna blandas i enorma blandare som kallas Banbury-blandare och blir till en svart, gummiaktig blandning som sedan skickas vidare för pressning.

Pressning

När gummit svalnat skickas det till en speciell press där det skärs i remsor som kommer att forma själva däckets grundläggande struktur. I pressningsfasen förbereds även andra komponenter. Vissa av dessa beläggs med en annan typ av gummi.

Konstruktion

Själva däcket byggs från insidan och utåt. Textildelar, stålbälten, vulster, lager, slitbana och andra komponenter placeras i en maskin för däcktillverkning som säkerställer att varje del hamnar på rätt plats. Resultatet liknar en relativt färdig produkt som kallas rådäck.

Härdning

Det miljövänliga däcket vulkaniseras därefter i uppvärmda gjutformar i en härdpress. Den trycker ihop alla däckdelarna och ger däcket sin slutliga form, inklusive slitbanemönster och tillverkarens sidoväggsmärkningar.

Kontroll

Innan ett däck anses redo för försäljning måste det kontrolleras noga. Detta görs via en visuell kontroll som utförs av utbildade kontrollanter med hjälp av maskiner som har konstruerats för att fånga upp även de allra minsta felen och bristerna. Ett urval av däck tas från bandet för röntgen för att leta efter potentiella inre fel eller brister. Våra kvalitetskontrollanter tar dessutom stickprov och skär sönder däcken för att se konstruktionen i minsta detalj och säkerställa att de följer Goodyears standarder.

Delar som ingår i ett däck

Apex: Gummifyllnader i vulsten och sidoväggens nedre område för en progressiv övergång från det styva vulstområdet till den flexibla sidoväggen.

Vulstbunt: Bunten med stålvulster som gör att däcket sitter ordentligt och tätt på fälgen och håller det på plats.

Bälte: Flera kordlager i låg vinkel gör däcket starkt, stabiliserar slitbanan och förhindrar penetrationer in i stommen.

Stomme: Däckets armering utgörs av vulsterna, sidoväggarna och slitbanepaketet.

Förstärkningsväv: Ett hårt gummilager som motstår nötning på vulstområdet vid fälgens fläns.

Kevlarmaterial: Lager av stålkablar över radialdäckets höljeskikt för att förstärka och stabilisera övergångszonen vulst-till-sidovägg.

Gummiblandning: En blandning av gummi, olja och andra material som (vanligtvis) utgör slitbanan.

Överfallslucka: Ett gummiband placerat mellan slangen och fälgen. Det skyddar slangen från nötning och förhindrar att fälgen skadar slangen.

Lufttryck: Det lufttryck som ett däck ska pumpas till när det är kallt. Det uttrycks vanligen i kPa (kilo Pascal, 100 kPa = 1 bar), psi (pund per kvadrattum) eller bar (1 bar = atmosfäriskt tryck som är ungefär 14,5 psi beroende på höjd i förhållande till havsnivån).

Innerliner: Ett gummilager i slanglösa däck med en särskild blandning som förhindrar luftförluster.

Lastindex: Högsta last som ett däck får bära.

Radialdäck: Korderna löper rakt över däcket från vulst till vulst. Radialdäck har dessutom bälteslager som huvudsakligen löper runt däcken, under slitbanan. De pressar ihop lagerkorden och stabiliserar slitbaneområdet.

Lager: Radiallagren (90°) överför alla last-, inbromsnings- och styrkrafter mellan hjulet och ytan, och står emot däckets sprängkrafter under arbetstryck.

Mönsterskärning: Utskärning av slitna mönster till en djupare design med ett varmt järn för att öka livslängden hos ett däck.

Regummering: Ersättning av en sliten slitbana med en ny för att förlänga livslängden hos en lastbilsstomme.

Rullmotstånd: Rullmotståndet är precis vad det låter som. Så ju lägre rullmotstånd, desto mindre ansträngning krävs för att flytta däcket. Det här är resultatet av inverkan från en mängd olika faktorer, bland annat gummiblandningen i slitbanan och däckets konstruktion. Det är direkt kopplat till bränsleekonomin.

Fälg: Annat ord för hjul, det som vanligtvis används inom däckhandeln. Det är också den del av hjulet på vilken däcket sitter monterat.

Sidovägg: Den del av däcket som skyddar lagren och motstår böjning och väderslitage.

Hastighetsklass: Högsta hastighet som ett däck får framföras med.

Slitbana: Ytterlagret hos ett däck som har kontakt med vägen samt ger huvudsaklig väghållning och skyddar stommen undertill.

Slitbanemönster: Mönsterdesignen ska maximera greppet samtidigt som vattenavrinningen maximeras

Slang: En separat luftbehållare i gummiblandning för att förhindra luftläckage som monterats in i däck av slangtyp.

Slanglöst: Ett däck som inte behöver någon slang.