Sweden SE
Ändra land

Prestanda

Vad betyder det?

Det finns 50 prestandakriterier som Goodyears däck för kommersiella fordon måste uppfylla, men EU:s däckmärkningssystem omfattar bara tre av dessa.

EU-däckmärkningens testning

Den standardiserade EU-däckmärkningen infördes 2012, och analyserar varje lastbilsdäck efter tre viktiga prestandakriterier:

 • Bränsleeffektivitet – Ett mått på däckets rullmotstånd, vilket påverkar fordonets bränsleeffektivitet. Graderas från A (det högsta) till F (det lägsta).
 • Våtgrepp – Ett mått på däckets bromsförmåga på blöta vägar. Våtgreppet klassificeras med hjälp av värden från A (högsta klassen) till F (lägsta klassen).
 • Yttre bullernivå vid rullning – Ett mått på det yttre buller som däcket avger, angett i decibel. De tre svarta ljudvågsmarkeringarna anger däckets bullerklass: från en våg (tyst) till tre vågor (bullrigt).

Mer information om EU-däckmärkningen

Goodyears interna tester

Alla våra nya lastbilsdäck måste uppfylla höga standarder för inte mindre än 50 prestandakriterier innan de får gå vidare till produktion. Det är 47 fler än de som omfattas av EU-däckmärkningen. I dessa ingår

 • Väghållning på torrt väglag
 • Väggrepp vid kurvtagning
 • Hållbarhet
 • Yttre buller
 • Fäste på våta vägbanor
 • Stabilitet vid höga hastigheter
 • Livslängd
 • Fotavtryckets kontakttryck
 • Hög hastighet
 • Och mycket mer...

För att säkerställa hög prestanda vid vinterförhållanden har våra särskilda vinterdäck för lastbilar också testats för faktorer som grepp, köregenskaper och bromsning på is och snö. För att indikera att de här däcken uppfyller kraven för att klassificeras som robusta vinterdäck är de märkta på sidoväggen med M+S och dessutom med snöflingan (3PMSF). I takt med de allt större kraven på användning av vinterdäck i Europa blir det allt viktigare att använda den här typen av däck, inte bara för att följa reglerna utan också för att förhindra att fordon blir strandsatta vid svåra vinterförhållanden.

Men för oss är det inte tillräckligt! På Goodyear anser vi att den nya EU-däckmärkningen gör det enklare för kommersiella fordonsoperatörer att jämföra olika lastbilsdäck. Det är anledningen till att vi samarbetade med EU:s representanter för att utveckla märkningen innan den infördes. Vi ger dessutom regelbundet oberoende testorganisationer i uppdrag att jämföra våra lastbilsdäck med konkurrenternas.