Sweden SE
Ändra land

EU-däckmärkning

EU-däckmärkning

Den nya EU-däcketiketten visar viktiga säkerhets- och miljöaspekter för ett däck. Precis som den energimärkning som finns på vitvaror gör EU-däcketiketten det lättare att göra jämförelser mellan produkter från olika källor. Vad gäller lastbilsdäck jämför man våtgrepp, bränsleeffektivitet och yttre buller.

Var kan jag hitta EU-märkningen?

Sedan november 2012 är nästan alla nya däck, med mycket få undantag, försedda med EU-märkningen. För däck för kommersiella fordon måste märkningen anges i allt tekniskt marknadsföringsmaterial och på internet. På vår webbsida anger vi EU-märkningen för samtliga våra däck.

Bränsleeffektivitet

Bränsleeffektiviteten är direkt kopplad till däckets rullmotstånd. Ju lägre rullmotstånd, desto mindre kraft krävs det för att förflytta fordonet och därmed förbrukas mindre bränsle.

Hur anges bränsleeffektiviteten?

Däckmärkningen visar bränsleeffektiviteten graderad från A till F (G används inte för märkning av lastbilsdäck) på en färgkodad skala. A (grönt) är den högsta graden av bränsleeffektivitet och F (röd) är den lägsta.

Vad betyder de olika klasserna?

Goodyears mest bränsleeffektiva lastbilsdäcksserie är FUELMAX. I de tre FUELMAX-grupperna – styrdäcken FUELMAX S, drivdäcken FUELMAX D och trailerdäcken FUELMAX T – innehåller både styr- och trailerserierna däck som kvalificerar sig för de mest ekonomiska A-klasserna för bränsleeffektivitet enligt EU:s däckmärkningskrav. Styrdäcket FUELMAX S 385/55R22.5 är sannolikt det första styrdäcket för lastbil på marknaden som uppnått A-klass för bränsleeffektivitet. FUELMAX kan erbjuda väsentliga ekonomiska och ekologiska besparingar. En operatör med en vagnpark på 50 lastbilar kan spara upp till 230 000 euro per år genom att använda FUELMAX-däck i stället för däck av samma storlek men med EU-däckmärkningen D för bränsleeffektivitet. Denna besparing motsvarar upp till 4 655 euro per lastbil och år*. *Beräkningarna baseras på en typisk 40-tons 4 × 2-dragbil med treaxlig trailer, en genomsnittlig årlig körsträcka på 10 000 mil, en bränsleförbrukning på 3,23 l/mil och ett dieselpris på 1,50 euro per liter. Den faktiska bränsleförbrukningen och kostnadsbesparingarna kan variera beroende på vägförhållanden, körstil och andra påverkande faktorer.

Vilka ytterligare faktorer påverkar bränsleeffektiviteten?

För optimal bränsleeffektivitet måste däcken ha korrekt lufttryck. Ett lågt lufttryck i däcket ökar rullmotståndet och påverkar våtgreppet, samtidigt som däckets livslängd förkortas väsentligt.

Våtgrepp

Våtgreppet är en viktig faktor att ta hänsyn till när du väljer nya lastbilsdäck. Däck med högre våtgrepp ger en kortare bromssträcka när du bromsar med full kraft på våta vägar. Våtgreppet är däckets förmåga att gripa tag i vägen på våta underlag. EU-märkningen fokuserar bara på en enda aspekt av våtgreppet – däckets bromsförmåga i väta.

Hur anges våtgreppet?

Våtgreppet klassificeras från A till F, där A är den högsta graderingen och F är den lägsta. Graderingen G används inte för däck för kommersiella fordon.

Vad betyder de olika klasserna?

När det gäller våtgreppet kan däck i A-klass ge upp till 30 % kortare bromssträcka än däck i F-klass. Detta innebär så mycket som 25 meter kortare bromssträcka för en normal dragbil med semitrailer och en bruttovikt på 40 ton som kör i 80 km/h.*

* Den faktiska stoppsträckan kan variera beroende på vägförhållanden, ABS, körstil och andra påverkande faktorer.

Buller

Däck bidrar till det buller en förbipasserande bil genererar. Genom att välja däck med låga bullervärden minskar du påverkan på din omgivning.

Vad innebär EU-märkningen av däckbuller?

EU-märkningen av däckbuller anger det yttre däckbullret i decibel.

Eftersom de flesta inte är bekanta med decibelvärden visas även bullerklassen. Detta visar däckets bullernivå i förhållande till de kommande europeiska gränsvärdena för däckbuller.

  • En svart våg: Tyst (3 dB eller mer under den framtida europeiska gränsen som blir obligatorisk för alla däck som produceras efter den 31 oktober 2016)
  • 2 svarta vågor: Rimlig (mellan det framtida europeiska gränsvärdet och 3 dB under)
  • 3 svarta vågor: Bullrig (över det framtida europeiska gränsvärdet)

Vad de olika klasserna innebär

Ljudnivån i decibel mäts med hjälp av en logaritmisk skala. Detta innebär att en ökning med endast några få decibel motsvarar en stor skillnad i bullernivån. En skillnad på endast 3 dB innebär en fördubbling av det yttre buller som däcket producerar.