Sweden SE
Ändra land

EU-däckmärkning: Översikt

Den nya EU-däckmärkningen gör det enklare att jämföra olika lastbilsdäck. Från och med 1 november 2012 måste information om bränsleeffektivitet, våtgrepp och buller anges för alla nya däck som säljs. Använd länkarna nedan för att få mer information.

Bränsleeffektivitet

Bränsleeffektivitet

Ett mått på däckets rullmotstånd, vilket har en direkt inverkan på bränsleförbrukningen. Anges med värden från A (bästa gradering) till F (lägsta gradering).

Våtgrepp

Ett mått på däckets bromsförmåga på blöta vägar. Anges med värden från A (högsta gradering) till F (lägsta gradering).

Buller

Ett mått på det yttre buller som däcket genererar, angett i decibel. De tre svarta ljudvågemarkeringarna anger däckets bullerklass; från en våg (tyst) till tre vågor (bullrigt).

Var kan jag hitta EU-märkningarnas graderingar?

Samtliga återförsäljare av däck är skyldiga att tillhandahålla information om EU-mräkningsgradering vid däckköpet, genom att ange informationen på kvittot eller lämna informationen separat.

Vi visar även EU-märkningen för samtliga våra däck på vår webbsida.

Värdena på märkningen används endast i illustrerande syfte. Värdena kan variera mellan olika däckserier och däckstorlekar.