Poland PL
Zmień kraj

Zasady ochrony danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych w serwisie internetowym Podstawowe zasady poufności i ochrony danych osobowych Firma Goodyear Dunlop Tires Europe B.V, zwana dalej „Goodyear” traktuje takie dane osobowe jak nazwisko użytkownika, adres pocztowy i elektroniczny lub numer telefonu jako prywatne i poufne. W związku z tym podane przez użytkowników dane osobowe przechowywane są w bezpieczny sposób, a dostęp do nich mają wyłącznie wyznaczeni pracownicy lub upoważnieni operatorzy i wykorzystywane są wyłącznie w celu popularyzacji naszych produktów lub lepszej obsługi klientów. Goodyear nie ujawni żadnych danych osobowych innym podmiotom.

Gromadzenie informacji

Podczas oglądania serwisu internetowego Goodyear użytkownik pozostaje anonimowy. Nie są zbierane dane osobowe. Jednak w niektórych miejscach serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, w tym nazwiska, adresu poczty elektronicznej, itp., dla celów korespondencji, rejestracji, zakupu lub udziału w ankietach on-line. Goodyear może także przechowywać korespondencję elektroniczną przesyłaną przez użytkownika do pracowników obsługi klienta, administratora lub innych wykonawców. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie na wewnętrzne potrzeby Goodyeara w celu stałego usprawniania funkcjonowania obsługi klientów. Serwis internetowy Goodyear rejestruje informacje dotyczące wizyt użytkowników na poszczególnych stronach. Zbierane są na przykład dane statystyczne dotyczące liczby osób odwiedzających stronę w ciągu dnia, ilość zapotrzebowań na konkretne pliki ze strony, a także kraje, z których takie zapytania pochodzą. Takie zbiorcze dane statystyczne wykorzystywane są do lepszego dostosowania stron do potrzeb klienta i mogą zostać także przekazane innym podmiotom; jednak dane te nie zawierają danych osobowych i nie mogą być wykorzystywane do ich zbierania. Funkcja tzw. „cookies” może zostać wykorzystana, aby dostosować informacje wyświetlane przez serwis do potrzeb użytkownika. Plik cookie jest elementem danych, które serwis internetowy może przesłać do przeglądarki użytkownika i będzie przechowywany w jego systemie. Na niektórych stronach Goodyeara mogą być używane pliki „cookie” lub „web beacon”. Plik „cookie” jest elementem danych, które serwis internetowy może przesłać do przeglądarki użytkownika i będzie przechowywany w jego systemie. Pliki cookie pozwalają nam lepiej służyć gościom naszego serwisu, oferując im materiały dostosowane do ich potrzeb. „Web beacon” służy do rozpoznawania określonych plików cookie i pomaga nam stwierdzać, jakie reklamy przyciągają użytkowników do konkretnej strony serwisu internetowego. Przeglądarkę można tak skonfigurować, aby informowała o otrzymaniu pliku cookie, aby użytkownik mógł zadecydować, czy chce go zaakceptować czy nie. Jeśli plik cookie nie zostanie zaakceptowany, web beacon także pozostanie nieaktywny. Informacje zbierane za pomocą plików cookie i web beacon są zbierane i używane anonimowo bez możliwości powiązania ich z konkretnym użytkownikiem. Zbierane informacje nie zawierają imienia i nazwiska, numeru telefonu ani adresu e-mail użytkownika.

Wykorzystanie informacji

Goodyear może wykorzystywać informacje uzyskane od użytkowników na przykład w celu pomiaru poziomu obsługi, oceny zainteresowania użytkowników różnymi produktami i usługami formy lub w celu poinformowania użytkowników nowych produktach i programach. Podstawą tworzenia takich ofert mogą być informacje podane w ankietach internetowych, informacje wskazujące preferencje klienta oraz wiadomości e-mail wysłane do serwisu Goodyeara. Wszelkie listy adresowe wykorzystywane w celu wysyłki do użytkownika ofert produktów i usług podlegają ścisłej kontroli w celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych naszych klientów. Użytkownik może w każdej chwili zażądać przysłania kopii swoich danych osobowych i skorygowania ich lub usunięcia z naszej bazy danych.

Ujawnienie informacji

Ponieważ Goodyear uznaje posiadane przez nas dane osobowe za informacje poufne, nasz wewnętrzny regulamin zakazuje ujawniania danych osobowych zebranych za pośrednictwem Internetu osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo lub w ramach postępowania sądowego lub działań władz. Goodyear nie sprzedaje, wynajmuje bądź przekazuje danych osobowych innym organizacjom.

Inne serwisy internetowe

Strony serwisu internetowego Goodyear mogą zawierać łącza do innych stron; staramy się podawać łącza wyłącznie do stron, które reprezentują równie wysoki standard i poszanowanie prywatności jak nasza. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub zasady ochrony danych osobowych stosowane na innych stronach.