Norway NO
Bytt land

Nettløsninger for flåter

Service Line 24h

Nettløsninger for flåter

FleetOnlineSolutions er Goodyears Internett-baserte flåteadministrasjonssystem for FleetFirst-kunder. Det lagrer all dekkrelatert informasjon om buss- eller lastebilflåten, og formidler KPI-er og administrasjonsrapporter basert på dine krav. FleetOnlineSolutions-systemet er sikkert og tilgjengelig til enhver tid, og bidrar til å gjøre virksomheten mer produktiv og lønnsom.

FleetOnlineSolutions-databasen inneholder opplysninger om alle kunders kjøretøyer, adresser, dekkpolicy og inngåtte avtaler - fra veiassistanse og kjøretøyinspeksjon til regummiering og garanti. Dette betyr at dersom noe uforutsett skjer, har en Goodyear-leverandør fullstendig informasjon slik at han/hun kan starte arbeidet umiddelbart. Dermed unngår man så mye uvirksom tid for kjøretøyene som mulig.

Det finnes en rekke fordeler: mer effektiv dekkadministrasjon, mindre papirarbeid, enklere fakturering og raskere service til avtalte priser. Og siden FleetOnlineSolutions er en universell, nettbasert tjeneste vil alt arbeid som utføres, være i overensstemmelse med kundens krav og de strenge Goodyear-standardene, selv om leverandøren befinner seg i et annet land og snakker et annet språk.

Viktigste fordeler

 • Umiddelbar tilgang til kunders dekk- og monteringspolicyer
 • Visning og analyse av sjåførkostnader, inkludert kostnad per kilometer
 • Reduserte administrative kostnader
 • Sameuropeisk system som gjør transaksjoner enklere og priser og tjenester mer konsekvente
 • Fullstendig fleksibelt og Internett-basert system
 • Raskt og enkelt å bruke

Viktige funksjoner

 • Administrasjonsrapportering gir nøyaktig og betimelig informasjon
 • KPI-er (key performance indicators) for evaluering av virksomhetsstatistikk
 • Overvåking av dekkpolicy
 • Funksjoner for sentralisert fakturering
 • Regionalt/nasjonalt/europeisk system
 • Planer for fastpris eller pris per kilometer