Norway NO
Bytt land

Slik lages dekkene

Blanding eller sammensetning

Det brukes en rekke ingredienser i gummiblandingen eller -sammensetningen til et lastebildekk. Proporsjonene til disse ingrediensene, som består av flere typer gummi, fyllstoff og andre ingredienser, er avhengig av hva ytelsesmålene til dekket er. Disse ingrediensene blandes i store blandemaskiner, kjent som Banbury-miksere, og blir til en svart, gummiaktig blanding som sendes videre til kverning.

Kvern

Straks gummien er avkjølt, blir den sendt til en spesiell kvern hvor gummien kuttes opp i biter som kommer til å utgjøre den grunnleggende strukturen i selve dekket. Under kvernefasen vil andre elementer av dekket bli forberedt. Noen av dem blir deretter overtrukket med en annen type gummi.

Struktur

Selve dekket er konstruert fra innsiden av. Tekstilelementene, stålbeltene, vulster, lag, slitebane og andre komponenter plasseres i en dekkmonteringsmaskin som sikrer at hver enkelt del havner på riktig sted. Dette resulterer i noe som ligner på et relativt ferdig produkt, kjent som et grønt dekk.

Etterbehandling

Det grønne dekket vulkaniseres deretter i varme former i en herdingsprosess. Dette presser alle delene av dekket sammen og gir dekket den endelige formen, inkludert slitebanemønster og produsentens merker på sideveggen.

Inspeksjon

Før et dekk anses som klart for salg, må det undersøkes grundig. Dette gjøres visuelt av erfarne inspektører, og deretter brukes maskiner til å finne selv de minste feil eller defekter. Et utvalg av dekkene hentes ut fra partiet for å gjennomgå røntgen for å søke etter potensielle, indre svakheter eller mangler. Ingeniørene våre som gjennomfører kvalitetskontroller, velger også tilfeldige dekk fra partiet og kutter dem opp for å studere dem grundig til minste detalj for å sikre at konstruksjonen oppfyller Goodyear sine standarder.

Dekkets deler

Vulster: Gummifyll i beaden og nedre dekkside som gir en gradvis overgang fra det stive vulstområdet til den fleksible sideveggen.

Beadbunt: Beadbunten i stål fester og forsegler dekket på felgen og holder det på plass.

Belte: Flere lag med stålbånd i lav vinkel gir dekket styrke, stabiliserer slitebanen og hindrer gjennomtrenging inn i stammen.

Dekkstammen eller dekket: Selve dekket, bestående av vulstene, sideveggene og slitemønsteret.

Beadforsterker: Et lag med hard har gummi som motstår erosjon, i beadsonen ved felgflensen.

Chipper: Et lag med ståltråder over kanten på radiallaget forsterker og stabiliserer overgangssonen fra vulst til sidevegg.

Sammensetning: En blanding av gummi, oljer og andre materialer som (vanligvis) utgjør slitebanen.

Vulstbånd: Et gummibånd plassert mellom slangen og felgen. Det beskytter slangen fra friksjon og forhindrer at felgen skader slangen .

Lufttrykk: Trykket dekket bør fylles opp til når det er kaldt. Lufttrykket er vanligvis angitt i kPa (kilo Pascal, 100 kPa = 1 bar), psi (pund per kvadrattomme) eller bar (1 bar = atmosfærisk trykk som er ca. 14,5 psi, avhengig av høyde over havet).

Innerbelegg: Et spesialsammensatt gummilag inni slangeløse dekk for å hindre tap av lufttrykk.

Belastningsindeks: Den maksimale belastningen som er tillatt for et dekk.

Radial: Dekkets kordlag er plassert tvers over dekket fra vulst til vulst. I tillegg har radialdekk spesielle båndlag som går rundt hele dekket, under slitebanen. De presser sammen kordlaget i radialdekket, og stabiliserer slitebanen.

Lag: Radiallaget (900) overfører all belastning samt bremse- og styrekraft mellom rattet og veibanen, og tåler den ujevne belastningen på dekket under driftstrykk.

Mønsterskjæring: Tilskjæring av slitte mønstre til et dypere format med varmt strykejern for å forlenge dekkets levetid.

Regummiering: Utbytting av slitte slitebaner med nye for å forlenge levetiden til et lastebilstamme.

Rullemotstand: Rullemotstand er nettopp det som begrepet tilsier. Jo mindre rullemotstand, dess mindre energi kreves for å bevege dekket. Dette er et resultat av flere påvirkninger, bl.a. sammensetningen i slitebanen og dekkets konstruksjon. Rullemotstanden er direkte knyttet til drivstofføkonomi.

Felg: Alternativt ord for hjul som brukes mye innen dekkbransjen. Det er også den delen av hjulet som dekket monteres på.

Sidevegg: Den delen av dekket som beskytter laget og som står imot fleksing og forvitring.

Hastighetsrangering: Maksimumshastigheten som er tillatt for et dekk.

Slitebane: Det ytre laget på dekket som har kontakt med veidekket, og som i hovedsak gir trekkraft og beskytter dekkstammen under.

Dekkmønster: Mønsterdesignet på sporene laget for å gi best mulig veigrep, i tillegg til å maksimere vannspredningen.

Slange: Et separat luftkammer, laget for å hindre luftavgang, som legges inn i dekktyper som bruker slange.

Slangeløst: Et dekk som ikke har slange.