Norway NO
Bytt land

Teknologi

Spesielle lastebildekk for varme forhold

Goodyear har utviklet HCT-dekk (Hot Climate Technology) for lastebiler som kjører i mer utfordrende forhold når det gjelder varme, veioverflate og lasting.

I noen land i Europa, Midtøsten og Afrika er driftsforholdene for lastebildekk tøffe, spesielt på grunn av høye temperaturer i omgivelsene og på veioverflaten. I tillegg kan veiforholdene være tøffe for dekk både med og uten slange, og overbelastninger er vanlig med forrige generasjons kjøretøyer i tjeneste.

Standard, europeiske lastebildekk i moderne størrelser presterer tilfredsstillende i varme land. Men i regioner i Midtøsten og Afrika er det nødvendig med optimaliserte dekk for visse størrelser og bruksområder.

Av denne grunn er det utviklet slitebanemønstre, dedikerte stammekonstruksjoner og/eller spesifikke slitebanematerialer for HCT-dekk. HCT-dekk identifiseres med en Hot Climate Technology-logo på sideveggen.

HCT-utvalget av Goodyear lastebildekk dekker lang- og regionaltransport, samt blandede bruksområder.