Norway NO
Bytt land

EU-dekkmerking

EU-dekkmerke

Den nye EU-dekkmerkingen gir viktig informasjon om sikkerheten og de miljømessige aspektene til et dekk. På samme måte som energimerkingen på husholdningsutstyr gjør EU-dekkmerkingen det enkelt å sammenligne produkter fra ulike kilder. Når det gjelder lastebildekk kan våtgrep, drivstoffeffektivitet og støy sammenlignes.

Hvor finner jeg EU-dekkmerket?

Siden november 2012 har alle nye dekk, med noen få unntak, et EU-dekkmerke. Merkingen for nyttekjøretøydekk må vises i alt teknisk materiale og på Internett. EU-merkingene for hvert dekk er også oppgitt på nettstedet vårt.

Drivstoffeffektiviteten

Drivstoffeffektiviteten er direkte knyttet til rullemotstanden til et dekk. Jo lavere rullemotstanden er, jo mindre kraft, og dermed drivstoff, kreves for å bevege bilen.

Hvordan angis drivstoffeffektiviteten?

Dekkmerkingen viser drivstoffeffektiviteten rangert fra A til F (G brukes ikke på lastebildekk) på en fargekodet skala. A (grønn) er den høyeste drivstoffeffektiviteten og F (rød) er den laveste drivstoffeffektiviteten.

Hva rangeringene betyr?

Goodyears mest effektive serie med lastebildekk er FUELMAX. Blant de tre FUELMAX-seriene – FUELMAX S styredekk, FUELMAX D drivdekk og FUELMAX T lastebildekk – omfatter både styredekk- og lastebildekkseriene dekk som kvalifiserer til de mest økonomiske A-rangeringene i drivstoffeffektivitet i henhold til kravene til EU-dekkmerking. Styredekket 385/55R22.5 FUELMAX S antas å være det første styredekket på markedet som har oppnådd A-rangering for drivstoffeffektivitet. FUELMAX kan gi betydelige økonomiske og miljømessige besparelser. En aktør med en flåte på 50 lastebiler kan spare opptil € 230 000 hvert år ved å bruke FUELMAX-dekk i stedet for dekk av samme størrelse, men som har EU-merkingen D for drivstoffeffektivitet. Disse besparelsene utgjør opptil € 4 655 per lastebil per år*. *Beregningene er basert på en vanlig 40 tonns 4x2 trekkvogn og lastebiler med tre akslinger, en årlig kjørelengde på 100 000 km, et drivstofforbruk på 32,3 l / 100 km og en dieselpris på 1,50 euro per liter. Faktisk drivstofforbruk og kostnadsbesparelser kan variere avhengig av veiforhold, kjørestil og andre innvirkende faktorer.

Hva annet påvirker drivstoffeffektiviteten?

Dekkene må ha riktig dekktrykk for å oppnå optimal drivstoffeffektivitet. Lavt dekktrykk øker rullemotstanden og påvirker våtgrepet, og levetiden til dekket blir betydelig kortere.

Våtgrep

Våtgrep er en viktig faktor du bør vurdere når du velger nye lastebildekk. Dekk med høy våtgrepsrangering vil stoppe tidligere på våte veier ved full bruk av bremser. "Våtgrep" er dekkets evne til å forholde seg til veien under våte forhold. EUs rangering fokuserer bare på ett aspekt av våtgrep – dekkets bremseytelse på vått underlag.

Hvordan angis våtgrepet?

Våtgrep rangeres fra A til F, der A er høyeste rangering og F er laveste. G-rangering brukes ikke for dekk for nyttekjøretøy.

Hva rangeringene betyr?

Med våtgrepytelse kan forskjellen mellom A- og F-gradsdekk være opptil 30 % kortere bremselengde. Det betyr så mye som 25 meter kortere stopplengde for en vanlig lastebil og semitrailer med en totalvekt på 40 tonn som kjører i 80 km/t.*

* Faktisk stopplengde kan variere avhengig av veiforhold, ABS, kjørestil og andre innvirkende faktorer.

Støy

Dekk bidrar til hvor mye støy et passerende kjøretøy genererer. Det å velge et lastebildekk med en lav støyrangering vil redusere effekten kjøringen har på miljøet rundt.

Hva EU-støyrangeringene betyr?

EUs støyrangering angir den målte, utvendige dekkstøyen i desibel.

Siden mange ikke er kjent med desibelverdier, vises støyklassen også. Dette beskriver dekket i forhold til de kommende europeiske støygrensene for dekk.

  • 1 svart bølge: Stille (3 dB eller mer under den fremtidige europeiske grensen som blir påbudt for alle dekk produsert etter 31. okt. 2016)
  • 2 svarte bølger: Moderat (mellom den fremtidige europeiske grensen og 3 dB under)
  • 3 svarte bølger: Støyende (over den fremtidige, europeiske grensen)

Hva rangeringene betyr

Desibelnivåene måles på en logaritmisk skala. Dette betyr at en økning på bare noen få desibel representerer en stor forskjell i støynivå. Faktisk betyr en forskjell på 3 dB en dobling av mengden utvendig støy som dekket produserer.