Norway NO
Bytt land

EU-dekkmerke: våtgrep

Lastebildekk med godt våtgrep stopper raskt på vått underlag når det bremses maksimalt.

Hvordan angis våtgrepet?

EUs klassifisering fokuserer bare på ett aspekt av våtgrep – god bremseytelse på vått underlag.

Våtgrepet angis med bokstavkoder fra A til F:
A = høyeste karakter
F = laveste karakter

Bokstavkode G er ikke i bruk.

Hva klassifiseringene betyr

I en nødsituasjon kan en meter til eller fra ha alt å si. A-merkede dekk kan gi opptil 30 % kortere bremselengde enn F-merkede dekk når det bremses maksimalt. En vanlig lastebil som kjører i 80 km/t, kan dermed ha opptil 25 meter kortere bremsestrekning.*

Uansett hvilke dekk du bruker, bør du ikke ha høyere hastighet enn at du kan klare å stoppe innenfor den anbefalte bremselengden.

* Beregningen er basert på en typisk lastebil med semitrailer og en totalvekt på 40 tonn. Effekten kan variere avhengig av kjøretøyet, kjøreforholdene og den anvendte testmetoden.

De viste verdiene er bare ment som referanse. Verdiene for bestemte dekkutvalg/-dimensjoner kan variere.