Norway NO
Bytt land

EU-dekkmerke: støy

Ved å velge dekk med lav støyklasse reduserer du støyforstyrrelsene for omgivelsene dine.

Hvilke målte verdier EUs støymerking baseres på

EUs støymerking baseres på de målte utvendige støyutslippene fra dekket i desibel.

Siden mange ikke har noe forhold til desibelverdier, vises støyklassen. i tillegg. Dette kategoriserer dekket i henhold til de europeiske støygrensene for dekk.

  • 1 svart bølge: 3 dB eller mer under den europeiske grenseverdien
  • 2 svarte bølger: mellom den europeiske grenseverdien og 3 dB under
  • 3 svarte bølger: over den europeiske grenseverdien

Hva klassifiseringene betyr

Desibelnivåene måles på en logaritmisk skala. Dette betyr at en økning på bare noen få desibel utgjør en stor forskjell i støynivå. Et dekk som er merket med tre svarte lydbølger, kan generere opptil fire ganger så mye støy som et dekk med én svart lydbølge.

De viste verdiene er bare ment som referanse. Verdiene for bestemte dekkutvalg/-dimensjoner kan variere.