Goodyear “100% MADE TO FEEL GOOD”

Med vår “100% Made to feel Good Guarantee”på Goodyears personbildekk blir du en vinner. Hvis du ikke

er fornøyd med de nye Goodyear dekk som du har kjøpt vil vi samsvarende og basert på nedennevnte vilkår erstatte dekkene med nye. Goodyears “100% Made to feel Good Guarantee”er ment å gi deg trygghet om at du har valgt et av markedets beste dekk.

Sammendrag av vilkårene

- Retur og skiftning av de aktuelle dekkene til nye må gjøres innen 14 dager fra tidspunkt  dekkene  ble kjøpt og montert. Behold betalingsbevis som må fremlegges ved retur.

- En reklamasjonsrapport som du får fra forhandleren, skal fylles ut og undertegnes både av kjøperen og av forhandleren

- En kjøper kan kun under garantien returnere ett sett bestående av 4 dekk.

- Monteringskostnader og pristillegg for nye dekk, eventuelt også returkostnaden dekkes av  kunden.

Garantien gjelder ikke hvis:

- Hvis dekkene ikke er kjøpt fra en Norsk Goodyear forhandler eller/og ikke montert av et autorisert dekkverksted.

- Hvis ikke alle 4 dekkene er av Goodyear’s siste modell.

- Hvis de returnerte dekkenes mønsterdybde er slitt mer enn 1 millimeter i forhold til mønsterdybde for nye dekk.

- Et eller flere av de tilbakeleverte dekkene har andre skader som rifter, tap av pigger etc.

- De monterte dekkene er av forskjellige modeller eller årganger.

- Returforespørselen kommer mer enn 14 dager etter kjøps- og monteringsdato.

Punkteringsgaranti: (gyldig 1 år fra kjøpsdato)

Punkteringsgarantien dekker ikke noen av tilfellene nedenfor, og dekket vil ikke bli erstattet hvis:

-Hvis dekkene ikke er kjøpt fra en Norsk Goodyear forhandler eller/og ikke montert av et autorisert dekkverksted.

- Dekkskaden kan repareres på et dekkverksted (reparasjonskostnadene betales av sluttbrukeren).                            

- Dekket er mønsterskåret eller et slangeløst dekk har fått innlagt slange i løpet av en periode når mønsterdybden har vært mindre enn 4 mm.

- Dekket har vært brukt til konkurransekjøring.      

Hvert dekk kan bare erstattes én gang (ikke inkludert montering og andre tilkommende kostnader), og

ROF-dekk (Run on Flat) er ikke dekket av punkteringsgarantien.

Punkteringsgaranti: (gyldig 1 år fra kjøpsdato)

Punkteringsgarantien dekker ikke noen av tilfellene nedenfor, og dekket vil ikke bli erstattet hvis:

- Dekkskaden skjer som følge av en bilulykke, hærverk, unormale veiforhold, uforsiktig kjøring, anbefalt dekkpleie ikke fulgt, tyveri, brann, bruk av kjettinger.                                                                                         

- Dekkskaden kan repareres på et dekkverksted (reparasjonskostnadene betales av sluttbrukeren).                            

- Dekket er mønsterskåret eller et slangeløst dekk har fått innlagt slange i løpet av en periode når mønsterdybden har vært mindre enn 4 mm.

- Dekket har vært brukt til konkurransekjøring. Hvert dekk kan bare erstattes én gang (ikke inkludert montering og andre tilkommende kostnader), og ROF-dekk (Run on Flat) er ikke dekket av punkteringsgarantien.

UHP

For at dekkene skal bli erstattet under betingelsene i Goodyears «100% MADE TO FEEL GOOD

Guarantee», må forhandleren/kunden verifisere at alle andre tekniske problemer med bilen som kan påvirke kjørekomforten (vibrasjon, støy, fjæring), er løst og ikke påvirker avgjørelsen om å bytte ut dekket.

Goodyear Dunlop forbeholder seg retten til å justere reglene og/eller avbryte kampanjen og et hvilket som helst punkt i kampanjen uten forvarsel.

100% Made to feel Good" Guarantee vil gjelde i tillegg til Goodyears standard leveringsbetingelser for Norge. For eventuelle spørsmål knyttet til leveringsvilkårene vennligst ta kontakt med din nærmeste Goodyear forhandler.