Odredbe i uvjeti

Promocijska kampanja »U zagrljaju sigurnosti«

Pri istodobnoj kupnji 4 zimske putničke ili 4 x 4 gume Goodyear dimenzije 16 ili više palaca kupac dobiva poklon – vrhunski prekrivač priznate švedske robne marke Vinga of Sweden (3 modela).

Pravila i uvjeti sudjelovanja u promocijskoj kampanji »U zagrljaju sigurnosti«

 

1. Priređivač promocijske kampanje

Priređivač, odnosno organizator promocijske kampanje jest tvrtka Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Škofjeloška 6, Kranj, Slovenija. Svrha promocijske kampanje je promocija guma marke Goodyear.

2. Trajanje promocijske kampanje

Promocijska kampanja traje od 10. listopada 2017. do uključujući 20. studenoga 2017. (odnosno do isteka zaliha) na ovlaštenim servisima. Trajanje promocijske kampanje objavljeno je na stalcima na prodajnim mjestima i u oglasima u sredstvima javnoga priopćavanja.

3. Pravila promocijske kampanje

Ova pravila promocijske kampanje (u nastavku pravila) definiraju postupke i uvjete pod kojima sudionik promocijske kampanje sudjeluje u promocijskoj kampanji »U zagrljaju sigurnosti«. Pravila i uvjeti sudjelovanja u promocijskoj kampanji objavljeni su na internetskoj stranici www.goodyear.hr i dostupni su na sjedištu priređivača promocijske kampanje u odjelu Marketinga.

4. Pravila sudjelovanja u promocijskoj kampanji

Promocijska kampanja tvrtke Goodyear U zagrljaju sigurnosti vrijedi za istodobnu kupnju četiriju zimskih putničkih guma ili 4 x 4 marke Goodyear dimenzije 16 ili više palaca, i to za kupnju izvršenu na području Republike Hrvatske. Pri kupnji manje od četiri gume ne ostvarujete pravo na promocijski poklon. 

Promocijska kampanja vrijedi za sve sudionike koji se slažu s pravilima promocijske kampanje i koji tijekom trajanja promocijske kampanje istodobno kupe četiri zimske putničke Goodyearove gume te ispune kupon svojim podatcima na prodajnom mjestu. Smatra se da je sudionik odlukom za sudjelovanje u promocijskoj kampanji prihvatio sve uvjete u vezi s promocijskom kampanjom. 

5. Promocijski poklon i njegovo preuzimanje

Promocijski je poklon vrhunski prekrivač priznate švedske robne marke Vinga of Sweden (3 modela).

Sudionici ne mogu birati uzorak prekrivača. Uzorci su ograničeni. Priređivač promocijske kampanje ne jamči zalihu svih uzorka prekrivača do kraja promocijske kampanje.

Sudionik ne može zamijeniti promocijski poklon za gotovinu ili drugi proizvod. Sudionik se može odreći prava na promocijski poklon. Ako sudionik u vrijeme trajanja promocijske kampanje ne zahtijeva, odnosno ne potražuje promocijski poklon, smatra se da se odrekao prava na poklon. 

Za uporabu poklona odgovoran je isključivo sudionik.

6. Podaci o ovlaštenim prodavačima koji sudjeluju u ovoj promocijskoj kampanji i preuzimanje poklona 

Popis ovlaštenih servisa koji sudjeluju u ovoj promocijskoj kampanji možete naći na: https://www.goodyear.eu/hr_hr/consumer/dealers/find-a-dealer.html.

Sudionik će dobiti promocijski poklon na mjestu kupnje zimskih guma Goodyear.

7. Zaštita osobnih podataka

Sudionik u promocijskoj kampanji dopušta priređivaču natječaja da do pismenog opoziva sudionika vodi, održava i obrađuje zbirku poslanih osobnih podataka (ime i prezime, adresa, E-adresa, telefonski broj) sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) za svrhu izvedbe promocijske kampanje, za marketinška istraživanja i obavještavanje. 

S time se sudionik izričito slaže kad popuni kupon i vlastoručno ga potpiše.

Privolom na uvjete promocijske kampanje sudionik daje suglasnost da mu priređivač na njegovu elektroničku adresu šalje reklamne poruke. Sudionik se može bilo kada odjaviti iz sustava e-poruka.

Sudionik ima pravo na uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose ne njega te njihovo prepisivanje, kopiranje, dopunu, popravak, blokiranje i brisanje.

Priređivač se obvezuje da osobne podatke neće posredovati trećim osobama te će ih obrađivati i štititi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15).

Voditelj zbirke osobnih podataka i izvršitelj obrade osobnih podataka jest Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Škofjeloška 6, Kranj, Slovenija. 

Sudionik ima pravo na uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose ne njega te njihovo prepisivanje, kopiranje, dopunu, popravak, blokiranje i brisanje.

Ako sudionik želi zatražiti prije spomenuto pravo u vezi s osobnim podacima, zahtjev mora poslati voditelju zbirke osobnih podataka na adresu: Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o, Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenija te dopisati “Marketing”.

8. Porezna obveza

Sudionici nemaju nikakve porezne obveze.

9. Izmjene pravila i uvjeta

Priređivač ima pravo bilo kada izmijeniti trajanje promocijske kampanje, povući ili izmijeniti promocijske poklone ili izmijeniti službena pravila. Sve izmjene bit će objavljene na internetskoj stranici www.goodyear.hr

10. Zakonodavstvo i pritužbe

Sve pritužbe sudionika u vezi s organizacijom promocijske kampanje rješava priređivač kampanje. 

Eventualni sporovi u vezi s promocijskom kampanjom rješavat će se sporazumno i sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske na nadležnom sudu u Zagreb.

Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.