Λύσεις

Service Line 24h

FleetOnlineSolutions

Το FleetOnlineSolutions είναι το FMS (σύστημα διαχείρισης στόλου) της Goodyear σε περιβάλλον Internet, για τους πελάτες του FleetFirst.
FleetOnlineSolutions
Truck Force

Goodyear eJob

Με την εφαρμογή eJob της Goodyear, αυξάνεται η ταχύτητα και η ποιότητα της εξυπηρέτησης που προσφέρεται στους πελάτες, σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Goodyear eJob