Αναγόμωση

    The Multiple Life of a Tire

    Αναγόμωση

    Η αναγόμωση είναι απαραίτητη, εάν πρόκειται οι πελάτες επαγγελματικών οχημάτων να επιτύχουν το μέγιστο οικονομικό όφελος από τα ελαστικά τους. Βοηθά στη μείωση του κόστους λειτουργίας ανά χιλιόμετρο, καθώς και του συνολικού κόστους κτήσης των ελαστικών τους. Το όραμά μας είναι να προσφέρουμε τα πλέον καινοτόμα ελαστικά και λύσεις υπηρεσιών, διαθέσιμες για τον κλάδο των οδικών μεταφορών. Οι υπηρεσίες αναγόμωσης της Goodyear αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της φιλοσοφίας. Με προηγμένη σχεδίαση, κορυφαία υλικά και τεχνικές κατασκευής υψηλής ποιότητας, η διαδικασία αναγόμωσης της Goodyear συμπληρώνει τη νέα μας προσφορά ελαστικών. Η αναγόμωση δίνει στα νέα, κορυφαία σας ελαστικά μια "δεύτερη ζωή". Έχουν παρόμοια απόδοση με τα καινούργια ελαστικά και είναι το ίδιο αξιόπιστα. Όποιες κι αν είναι οι προσωπικές σας προτιμήσεις ή ο συνδυασμός ελαστικών σας, παρέχουμε υπηρεσίες αναγόμωσης για κάθε ανάγκη.

    Η Goodyear προσφέρει δύο επιλογές αναγόμωσης: για εταιρικά ελαστικά Mold Cure όπου γίνεται αναγόμωση είτε σε TreadMax ή Next Tread και ένα ισχυρό Pre Cure περιλαμβάνοντας τα UniCircle, UniWing και UniTac.