Τεχνολογία

TRAVEL MAXΤεχνολογίες TRAVEL MAX

Τα ελαστικά Goodyear Marathon Coach διαθέτουν ένα συνδυασμό τεχνολογιών που λέγονται TRAVEL MAX Technologies. Αυτές περιλαμβάνουν τη γόμα Silefex, ασύμμετρο σχέδιο και τις τελευταίες σχεδιάσεις σκελετού. Το TRAVEL MAX είναι βασικό συστατικό της καλής απόδοσης των ελαστικών σε κάθε είδους συνθήκες και αντιμετωπίζει το σοβαρό πρόβλημα της ανομοιόμορφης φθοράς των ελαστικών, από το οποίο πάσχουν τα σύγχρονα τουριστικά λεωφορεία.