Τεχνολογία

Ειδικά ελαστικά φορτηγών για θερμά κλίματα

Η Goodyear έχει αναπτύξει ελαστικά με την τεχνολογία Hot Climate Technology (HCT) για φορτηγά τα οποία κινούνται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας. οδοστρώματος και υψηλού φορτίου.

Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, οι συνθήκες λειτουργίας των ελαστικών φορτηγών είναι αντίξοες, κυρίως λόγω των υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος και οδοστρώματος. Επιπλέον, οι οδικές συνθήκες ενδέχεται να είναι αδυσώπητες, η κίνηση με υπέρβαρα συχνή και μάλιστα από οχήματα προηγούμενης γενιάς, με ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο (tubeless) αλλά και επίπεδης βάσης με αεροθάλαμο.

Σε μεγάλο βαθμό, τα συνήθη ευρωπαϊκά ελαστικά φορτηγών σε σύγχρονες διαστάσεις, αποδίδουν ικανοποιητικά στις θερμές χώρες. Ωστόσο, κυρίως στις περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, απαιτούνται ελαστικά ειδικών συνθηκών, για συγκεκριμένες διαστάσεις και εφαρμογές.

Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί σχέδια πέλματος, αποκλειστικές κατασκευές σκελετού ή/και ειδικές γόμες, για τα ελαστικά HCT. Τα ελαστικά HCT διακρίνονται από το λογότυπο Hot Climate Technology στα πλαϊνά τους.

Η σειρά ελαστικών για φορτηγά HCT της Goodyear καλύπτει τους τομείς των διεθνών και εθνικών μεταφορών, καθώς και εφαρμογές μικτής χρήσης.