Σήμανση ελαστικών ΕΕ: θόρυβος

Επιλέγοντας ένα ελαστικό φορτηγού με καλό δείκτη θορύβου μειώνετε την επίδραση της οδήγησής σας στον περιβάλλοντα χώρο.

Τι μετράει ο δείκτης θορύβου της ΕΕ

Ο δείκτης της ΕΕ μετράει τις εξωτερικές εκπομπές θορύβου του ελαστικού σε ντεσιμπέλ.

Δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις τιμές των ντεσιμπέλ, παρουσιάζεται και κατηγορία θορύβου εμφανίζεται επίσης. Αυτή ταξινομεί το ελαστικό σε σχέση με τα ευρωπαϊκά όρια θορύβου για τα ελαστικά.

  • 1 μαύρο κύμα: 3dB ή περισσότερα κάτω από το ευρωπαϊκό όριο
  • 2 μαύρα κύματα: μεταξύ του ευρωπαϊκού ορίου και 3dB παρακάτω
  • 3 μαύρα κύματα: πάνω από το ευρωπαϊκό όριο

Τι σημαίνουν οι δείκτες

Τα επίπεδα των ντεσιμπέλ μετριούνται σε μια λογαριθμική κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι μια αύξηση λίγων μόνο ντεσιμπέλ αντιστοιχεί σε μια μεγάλη διαφορά στα επίπεδα θορύβου. Ένα ελαστικό με τάξη θορύβου τριών μαύρων κυμάτων ενδέχεται να είναι μέχρι και τέσσερις φορές πιο δυνατό σε θόρυβο σε σχέση με ένα ελαστικό ενός μαύρου κύματος.

Οι τιμές που εμφανίζονται χρησιμοποιούνται μόνο για ενδεικτικούς λόγους. Οι τιμές για κάποια συγκεκριμένη σειρά/μέγεθος ελαστικών μπορεί να ποικίλουν.