Finland FI
Vaihda maata

Rengastietoa

Renkaan leveys

Renkaan leveys millimetreinä mitattuna sivuseinämästä sivuseinämään.

Muotosuhde

Tämä on renkaan profiiliosan korkeuden suhde sen leveyteen prosentteina. Esimerkiksi poikkileikkaussuhde 70 tarkoittaa, että renkaan korkeus on 70 % sen leveydestä.

Vanteen halkaisija

Pyörän halkaisija (korkeus) tuumina.
Renkaan kuormitusluokka ilmoittaa sen enimmäiskantokyvyn.

Kuormitusluokka

Renkaan kuormitusluokka ilmoittaa sen enimmäiskantokyvyn. Asennettavan renkaan on vastattava valmistajan suosituksia.

Kun valitset rengasta, ota huomioon kuormitus- ja nopeusluokat. Nykyisen renkaan kuormitusluokka lukee sivuseinämässä halkaisijan vieressä.

Nopeusluokitus on renkaan lain mukaan kestämä enimmäisnopeus

Nopeusluokka

Nopeusluokka on suurin sallittu nopeus, jolla renkaalla saa ajaa, kun se on täytetty oikein ja käytössä kuormitettuna.

Renkaiden nopeusluokka on merkitty renkaan sivuseinämään kirjaimella. Esimerkiksi renkaan, jonka nopeusluokka on J, suurin sallittu nopeus on 100 km/h.

Ostettaessa uusia renkaita on ehdottoman tärkeää, että renkaiden nopeusluokka vastaa ajoneuvon huippunopeutta.

Tarkista suurin sallittu nopeus syöttämällä nopeusluokka sovellukseen.

Renkaiden merkintöjen lukeminen

Renkaan sivupinnan merkinnät kertovat renkaasta kaiken. Ne ilmaisevat renkaan koon, rakenteen ja suoritusrajoitusten tiedot tarkasti. Monet näistä tiedoista ovat lakisääteisiä, ja niiden on noudatettava kansainvälisiä vaatimuksia.

Euroopassa tässä asiassa sovelletaan eurooppalaista ECE-R54-asetusta, jonka mukaan kaikkiin nopeusluokan 80–130 km/h hyötyajonevojen renkaisiin on merkittävä käyttötarkoituksen kuvaus lähelle renkaan kokomerkintää.

Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueilla käytettävien Goodyearin perävaunurenkaiden sivupintaan on merkitty merkintä FRT. FRT on lyhenne sanoille Free Rolling Tire (vapaasti pyörivä rengas), ja se on laillinen merkintä UNECE:n säädöksen nro 54 mukaisesti. FRT-merkintä ilmoittaa, että rengas on suunniteltu ja tarkoitettu perävaunujen akseleihin ja muihin kuin moottoriajoneuvoihin etuvetoakseleihin ja muihin vetoakseleihin.

Siksi perävaunurenkaita, joissa on FRT-merkintä, saa käyttää vain perävaunujen akseleissa, eikä niitä saa asentaa muihin akseleihin. Goodyear ei takaa eikä sitä voida pitää vastuussa mahdollisiin velvoitteisiin, joihin liittyy FRT-renkaiden edellä mainittujen ehtojen vastainen käyttö.

Renkaiden tärkeimpien merkintöjen sijainti näkyy kuvassa

 1. Renkaan profiilin leveys (mm tai tuumaa)
 2. Poikkileikkaussuhde SD / SD vyörakenne
 3. (R = vyörengas)
 4. Vanteen halkaisija (tuumaa)
 5. Kuormitusluokka (suurin kuorma rengasta kohti – yksi rengas)
 6. Kuormitusluokka (suurin kuorma rengasta kohti – kaksoisrenkaat)
 7. Nopeusluokka
 8. Vaihtoehtoiset kuormitusluokat käytettäessä vaihtoehtoisella nopeudella
 9. TWI = kulutuspinnan kulumisilmaisin
 10. ECE-yhdenmukaisuusnumero
 11. Päiväyskoodi (viikko ja vuosi)
 12. DOT-valmistuskoodi
 13. Melunumero – osoittaa, että rengas täyttää ECE-meluasetuksen vaatimukset