Estonia EE
Vahetage riiki

EL-i rehvimärgis

EL-i rehvimärgis

EL-i uus rehvimärgis annab olulist teavet rehvi ohutus- ja keskkonnategurite kohta. Sarnaselt kodumasinate energiamärgistusega muudab ka EL-i rehvimärgis erinevat päritolu toodete võrdlemise lihtsaks. Veokirehvide korral võrreldakse haarduvust märjal teel, kütusesäästlikkust ja välismüra.

Kust ma leian EL-i rehvimärgise?

Alates novembrist 2012 on kõikidel uutel rehvidel (väga väheste eranditega) EL-i rehvimärgis. Kaubaveokite rehvide korral peavad kvaliteedimärgised olema kirjas kõikides tehnilistes reklaammaterjalides ja internetis. Meie veebilehel on EL-i kvaliteedihinnangud esitatud iga rehvi kohta.

Kütusesäästlikkus

Kütusesäästlikkus on otseselt seotud rehvi veeretakistusega. Mida väiksem on veeretakistus, seda vähem jõudu on vaja rakendada sõiduki liigutamiseks ning seda vähem kütust kulub.

Kuidas hinnatakse kütusesäästlikkust?

Rehvimärgisel on kütusesäästlikkus tähistatud värvkoodiga skaalal tähtedega A kuni F (tähte G ei kasutata veokite tähisel). A (roheline) on kütusesäästlikkuse kõrgeim hinne ja F (punane) on kütusesäästlikkuse madalaim hinne.

Mida hinded tähendavad?

FUELMAX on Goodyeari kõige kütusesäästlikumate veokirehvide sari. FUELMAXi kõigis kolmes kategoorias – FUELMAX S-juhttelje rehvid, FUELMAX D-veotelje rehvid ja FUELMAX T-haagiserehvid – on nii juhttelje- kui ka haagiserehvide valikus rehve, mis kvalifitseeruvad kütusesäästlikkuse osas kõige kõrgemale hindele A vastavalt EL-i rehvimärgise nõuetele. Juhttelje rehvi 385/55R22.5 FUELMAX S peetakse esimeseks veoki juhttelje rehviks turul, mis on pälvinud kütusesäästlikkuse eest hinde A. FUELMAXi pakutavad majanduslikud ja ökoloogilised säästmisvõimalused on märkimisväärsed. 50 veokiga masinapargi operaator võib säästa kuni 230 000 eurot aastas, kui kasutab FUELMAX-rehve nende rehvide asemel, mis on sama mõõtu, kuid pälvisid EL-i märgisel kütusesäästlikkuse eest hinde D. See tähendab, et säästetakse kuni 4655 € veoki kohta aastas*. *Arvutused põhinevad tüüpilisel 40-tonnisel 4x2 veomasina ja kolmeteljelise haagise kombinatsioonil, mille aastane läbisõit on 100 000 km, kütusekulu 32,3 l/100 km ja diiselkütuse hind 1,50 eurot liitri kohta. Tegelik kütusekulu ja kulusääst võivad varieeruda sõltuvalt teeoludest, sõidustiilist ja muudest teguritest.

Mis veel kütusesäästlikkust mõjutab?

Rehvid peavad olema optimaalse kütusesäästu tagamiseks õigesti täis pumbatud. Lisaks sellele, et madal rehvirõhk suurendab veeretakistust ja mõjutab haarduvust märjal, muutub rehvi kasutusiga ka oluliselt lühemaks.

Haarduvus märjal teel

Haarduvus märjal teel on oluline tegur, mida arvestada uute veokirehvide valimisel. Kõrge märjas haarduvuse hinnanguga rehvide pidurdusmaa on märjal teel täielikult pidureid rakendades lühem. Haarduvus märjal teel tähendab rehvi võimet suruda end vastu teed märgades tingimustes. EL-i hinnang keskendub vaid märjal haarduvuse ühele aspektile – rehvi pidurdusomadused märjal teel.

Kuidas hinnatakse haarduvust märjal teel?

Haarduvust märjal teel hinnatakse tähtedega A kuni F, kusjuures A on kõrgeim hinne ja F madalaim hinne. Hinnet G ei kasutata kaubaveokite rehvide korral.

Mida hinded tähendavad?

Rääkides haarduvusest märjal teel, võib hinnete A ja F vaheline erinevus tähendada kuni 30% lühemat pidurdusteekonda. See tähendab lausa 25 meetrit lühemat peatumisteekonda veoki ja poolhaagise korral, kui haagise täismass on 40 tonni, sõidukiirus 80 km/h.*

* Tegelik peatumisteekond võib varieeruda sõltuvalt teeoludest, ABS-ist, sõidustiilist ja muudest teguritest.

Müra

Rehvid mõjutavad sõiduki möödumisel tekkivat müra. Madala müraklassi veokirehvi valimine vähendab mõju ümbritsevale keskkonnale.

Mida tähendavad EL-i müraklassid?

EL-i müraklassidega mõõdetakse rehvi välismüra emissiooni detsibellides.

Kuna paljud inimesed pole kursis detsibelli väärtustega, on näidatud ka müraklass. See liigitab rehvi tulevaste Euroopa rehvimüra piirmäärade suhtes.

  • 1 must laine: vaikne (3 dB või enam alla Euroopa tulevase piirmäära, mis muutub kohustuslikuks kõikidele pärast 31. oktoobrit 2016 toodetud rehvidele);
  • 2 musta lainet: mõõdukas (Euroopa tulevase piirmäära ja alla 3 dB vahel);
  • 3 musta lainet: mürarikas (üle Euroopa tulevase piirmäära).

Mida hinnangud tähendavad

Detsibellide tasemeid mõõdetakse logaritmilisel skaalal. See tähendab, et vaid mõne detsibelline suurenemine muudab väga oluliselt müratasemeid. Tegelikult kahekordistab 3 dB erinevus rehvi tekitatud välismüra hulka.