Estonia EE
Vahetage riiki

ELi rehvimärgis: müra

Hea mürahinnanguga veokirehvide valimine vähendab teie sõitmisega kaasnevat mõju ümbritsevale keskkonnale.

Mida ELi mürahinnang mõõdab?

ELi mürahinnang mõõdab rehvi välist mürataset detsibellides.

Kuna paljud inimesed ei tunne detsibelli väärtusi, on toodud ka müraklass. See kategoriseerib rehvi Euroopa rehvimüra piirmäärade suhtes.

  • 1 must laine: 3 dB või enam alla Euroopa piirmäära
  • 2 musta lainet: Euroopa piirmäär või kuni 3 dB alla selle
  • 3 musta lainet: üle Euroopa piirmäära

Mida hinnangud tähendavad

Detsibellide tasemeid mõõdetakse logaritmilisel skaalal. See tähendab, et kasv vaid mõne detsibelli võrra muudab väga oluliselt müratasemeid. Kolme musta lainega rehvi müraklass võib olla kuni neli korda nii vali kui ühe musta lainega rehvi oma.

Märgise väärtused on vaid näitlikustamiseks. Konkreetse rehvi valiku/mõõdu väärtused võivad erineda.