Estonia EE
Vahetage riiki

ELi rehvimärgis: kütusesäästlikkus

Kütusesäästlikkus

Rehvide arvele võib kanda kuni 30% teie veoki kütusekulust. Valides hea kütusesäästlikkuse hinnanguga rehvid, vähendate oma sõiduki käituskulusid ja heiteid.

Kuidas kütusesäästlikkust hinnatakse?

Kütusesäästlikkust hinnatakse värvilisel skaalal A-st G-ni.
A (roheline) = kõrgeim kütusesäästlikkuse hinnang
F (punane) = madalaim kütusesäästlikkuse hinnang

Hinnangut G ei kasutata.

Mis muudab rehvi kütusesäästlikuks?

Kõige rohkem kütusesäästu saab rehvi võlvialast, mis moodustab umbes 75% rehvi veeretakistusest. Veeretakistust mõjutavad sellised tegurid nagu rehvi kaal, turvisesegu, vööpakett ja turvise sügavus.

Mida hinnangud tähendavad

Erinevus hinnangute A ja F-i vahel võib tähendada kütusekulu vähenemist kuni 15% võrra.

Keskmise kütusehinna juures 1,5 eurot liitri kohta võib F-hinnanguga rehvi asemel A-hinnanguga rehvi valimisel hoida kokku 7000 eurot aastas.*

Ärge unustage, et vähendate ka oma mõju keskkonnale!

Mis veel kütusesäästlikkust mõjutab?

Paremaks kütusesäästlikkuseks hoidke rehvid õigel tasemel täis pumbatuna. Soovitatud rõhu järgimisel tagate, et turviseala deformeerub parajalt koorma vedamiseks. Nii koorma kaalul ja rataste kokkujooksul kui ka teie sõidustiilil on oma mõju. „Ökosõit” võib kütusekulu märgatavalt vähendada.

Laadige alla meie kütusesäästlikkuse juhend vihjete ja nõuannete saamiseks, et vähendada oma kütusekulu.

*Arvutus põhineb järgmisel eeldusel: sõiduki keskmine kütusekulu 32,3 l /100 km → 323 l / 1000 km → 14,7% võimalik sääst = 47,5 l väiksem kütusekulu 1000 km kohta → kütuse hind 1,50 eurot liiter = 71,25 eurot / 1000 km → 100 000 km läbisõitu aastas = 7125 eurot säästu aastas.

Märgise väärtused on vaid näitlikustamiseks. Konkreetse rehvi valiku/mõõdu väärtused võivad erineda.