Estonia EE
Vahetage riiki

ELi rehvimärgis: ülevaade

ELi uus rehvimärgis on loodud aitama kommertsveokite käitajatel teha uute rehvide ostmisel asjatundlikku valikut. Alates 2012. aasta 1. novembrist on igal uuel veokirehvil Euroopas kaasas hinnangud kütusesäästlikkuse, märjal haarduvuse ja mürataseme kohta. Lisateavet saate järgmistelt linkidelt.

Kütusesäästlikkus

Kütusesäästlikkus

Rehvi veeretakistuse määr, millel on otsene mõju kütusekulule. Hinnatakse A-st (kõrgeim hinnang) kuni F-ini (madalaim hinnang).

Haarduvus märjal

Rehvi pidurdusvõime määr märgadel teedel. Hinnatakse A-st (kõrgeim hinnang) kuni F-ini (madalaim hinnang).

Müra

Rehvi tekitatud välismüra näitaja detsibellides. Mustad helilained näitavad rehvi müraklassi 1-st (vaikne) 3-ni (vali).

Kust ma leian ELi rehvihinnangud?

Rehvimüüjad on kohustatud esitama ostjatele rehvi ostmisel ELi rehvihinnangud, lisades teabe arvele või eraldi teatele.

ELi hinnangud iga rehvi kohta on toodud ka meie kodulehel.

Märgise väärtused on vaid näitlikustamiseks. Konkreetse rehvi valiku/mõõdu väärtused võivad erineda.