Denmark DA
Skift land

EU-dækmærke

EU-dækmærke

Det nye EU-dækmærke giver vigtige oplysninger om dækkets sikkerheds- og miljøegenskaber. I lighed med det energimærke, der sidder på husholdningsmaskiner, gør EU-dækmærkningen det nemt at sammenligne produkter fra forskellige kilder. I forbindelse med lastbildæk sammenlignes vejgreb i vådt føre, brændstoføkonomi og udvendig støj.

Hvor kan jeg finde EU-dækmærket?

Alle nye dæk, med få undtagelser, har siden november 2012 fået et EU-dækmærke. I forbindelse med dæk til erhvervskøretøjer skal mærkerne fremgå i alt teknisk salgsmateriale og på internettet. EU-klassificeringerne for hvert enkelt dæk findes på vores hjemmeside.

Brændstofeffektivitet

Brændstofeffektivitet er direkte relateret til et dæks rullemodstand. Jo lavere rullemodstand, des mindre kraft kræves der til at bevæge køretøjet, og således bruges der mindre brændstof.

Hvordan vurderes brændstofeffektivitet?

Dækmærket viser brændstofeffektiviteten klassificeret fra A til F (G bruges ikke i dækmærkningen til lastbiler) på en farvekodet skala. A (grøn) er den højeste klassificering inden for brændstofeffektivitet, og F (rød) er den laveste.

Hvad betyder klassificeringerne?

Goodyears mest brændstofeffektive dækserie til lastbiler er FUELMAX. Blandt de tre FUELMAX-serier – FUELMAX S-fordæk, FUELMAX D-trækdæk og FUELMAX T-trailerdæk – indeholder både fordæk- og trailerdæksortimenterne dæk, der er kvalificeret til de mest økonomiske A-klassificeringer for brændstofeffektivitet i henhold til EU-dækmærkningskrav. 385/55R22.5 FUELMAX S-fordækket menes at være det første fordæk til lastbiler på markedet, der har opnået en A-klassificering for brændstofeffektivitet. De økonomiske og miljømæssige besparelser, der kan opnås med FUELMAX, er væsentlige. En operatør med en flåde på 50 lastbiler kan spare op til 230.000 euro pr. år ved at bruge FUELMAX-dæk i stedet for dæk i samme størrelse med EU-dækmærket D for brændstofeffektivitet. Disse besparelser svarer til op til 4.655 euro pr. lastbil pr. år*. *Beregningerne er baseret på en typisk 40 ton 4x2-traktorenhed og en treakslet anhængerkombination, et årligt kilometertal på 100.000 km, et brændstofforbrug på 32,3 l/100 km og en dieselpris på 1,50 euro pr. liter. Det faktiske brændstofforbrug og omkostningsbesparelser kan variere afhængigt af vejforhold, kørestil og andre faktorer.

Hvad har ellers indflydelse på brændstofeffektiviteten?

Dækkene skal være korrekt oppumpede for at opnå optimal brændstofeffektivitet. Lavt dæktryk forøger rullemodstanden og påvirker vejgrebet i vådt føre, og dækkets levetid bliver betydeligt reduceret.

Vejgreb i vådt føre

Vejgreb i vådt føre er en vigtig faktor, når der skal vælges nye lastbildæk. Dæk med godt vejgreb i vådt føre har kortere bremselængde på våde veje ved fuld opbremsning. Vejgreb i vådt føre er dækkets evne til at holde fast i vejbelægningen under våde forhold. EU-klassificeringen fokuserer kun på ét forhold ved vejgreb i vådt føre, nemlig hvordan dækket klarer sig ved bremsning i vådt føre.

Hvordan vurderes vejgreb i vådt føre?

Vejgreb i vådt føre klassificeres fra A til F, hvor A er højeste klassificering, og F er den laveste. G-klassificeringer bruges ikke til dæk til erhvervskøretøjer.

Hvad betyder klassificeringerne?

I forbindelse med ydeevnen ved vejgreb i vådt føre kan forskellen på bremselængden mellem A-klassificerede og F-klassificerede dæk være op til 30 %. Det betyder op til 25 meter kortere bremselængde for en typisk lastbil og semitrailer med 40 ton GTW, som kører 80 km/t.*

* Den faktiske bremselængde kan variere afhængigt af vejforhold, ABS, kørestil og andre faktorer.

Støj

Dækkene bidrager til den støj, et køretøj frembringer, når det passerer. Hvis der vælges et lastbildæk med lav støjklassificering, reduceres påvirkningen af det omgivende miljø.

Hvad betyder EU's støjklassificering?

EU-støjklassificeringen måler dækkets udvendige støjudledning i decibel.

Da mange ikke er fortrolige med decibelværdier, vises støjkategorien også. Den kategoriserer dækket i forhold til de kommende europæiske grænser for dækstøj.

  • 1 sort bølge: Støjsvag (3 dB eller mere under den fremtidige europæiske grænse, som bliver obligatorisk for alle dæk fremstillet efter d. 31. oktober 2016)
  • 2 sorte bølger: Moderat (mellem den fremtidige europæiske grænse og 3 dB derunder)
  • 3 sorte bølger: Støjende (over den fremtidige europæiske grænse)

Det betyder klassificeringerne

Decibelværdier måles på en logaritmisk skala. Det betyder, at en stigning på blot nogle få decibel har stor betydning for støjniveauet. Forskellen på 3 dB fordobler faktisk niveauet af den udvendige støj, som dækket danner.